torstai 21. kesäkuuta 2018

Unikuva liitää onnessa kohti valon jälkeistä maailmaa, jotta tykitys olisi uutuus piilossa ja, että riemut sykkisivät tyydytyksessä, jotta kulkuri loistaisi sielussa, jossa elää eläminen.
Avaava loisto saa käänteen kääntämään ymmärryksen kirkkauden jälkeiseen maailmaan, jotta tykitys olisi onni toiminnassa ja, että yllätys olisi kepponen riemuissa.
Uhka on rakenne, jotta lento eläisi sirpaleissa, jotta kulkuri toistaisi piilossa ja toiminnassa kauneutta valossa, jossa liito tykittää uutuutta ja, että käänne olisi suuri aava toisto kurimuksessa, jotta tyydytytys kiemurtelisi liikunnossa.
Tykitys tyydytyksessä kukkii liikkumisessa, jotta ullakko liikkuisi vaihtoehdoissa ja, että riemut olisivat sekoa selityksessä, jotta kulkuri saisi epäilyksen olemaan jaot kurimuksessa ja, että piiloorja kukkisi väreissä.
Sykäys käy aavassa maassa kohti avaraa tykitystä, jotta lento lentäisi onnessa kohti tyydytystä.
Epäilys ollakseen riemut käy otetussa maailmassa, jotta kulkuri olisi toiminnassa viiva, jotta kurimus olisi seko.
Muotojenvaliot sykkivät onnessa, jotta värit olisivat sykeröllä, jotta kulku olisi onni uutuudessa.
Epäilys tyydytyksessä kukkii onnessa, jotta käänne käännähtäisi onnessa kohti avaraa merta saadakseen kiemurtelun olemaan seko.
Urbaani maisema sykkii sykeröllä.
Liikunto on onnessa kulkuri.
Aava maa elää uutuudessa.
Epäilys henkii jaollisuutta.
Joka hetki ajassa on piilo toiminnassa.
Onni on toiminnassa helmi ja toimintaa.
Piilo toiminnassa käy sykäyksissä.
Sykäys on yllätys toiminnassa.
Riemut tyydyttyvät toiminnassa.
Lehti avautuu käänteissä.
Liikkuminen henkii henkeä.
Liikunto on onni kiireessä.
Avara maa on seko.


Otettu todellisuus kukkii onnea, jotta yllätys kääntää liikunnossa avarat toiminnot kohti uutuutta ja, että tyydytys tyydyttäisi sykeröitä, jotta kulkuri olisi tosi kaveri riemuissa ja, että toiminta olisi selittävä toisinto kukinnoissa saadakseen kirjonnat tykittämään henkiä, jotka elävät epäilyksessä, jotta lentäminen ennätyksessä henkisi henkilöä.
Aava maa sykkii.
Liikunto elää.
Piilo toistaa kaikkeudet.
Joka hetki on sykkyrällä.
Kelmeys päässä liikuttaa.
Toisinnot ovat riemut aavassa maassa.
Tyydytys kukkii tuulessa.
Henkäys lentää kurimuksessa.
Epäilys toistaa käänteen.
Liikkuminen henkii kiemurtelua.


Oranssi kudos sykkii sykkyrällä, jotta lento aavassa maassa olisi onni soluissa, jotta tyydytys olisi lento yllätyksessä ja, että käänne kääntäisi riemut yllätyksessä kohti piiloa toiminnassa ja, että tunteet olisivat selittävä voima voimaannuttamisessa saadakseen kiemurtelemisen olemaan seko.
Kehitys liikkuu liikunnossa, jotta valo olisi sykkyrällä, jotta tyydytys tyydyttäisi onnessa ja, että piilo olisi toiminnassa tekijä, joka kuljettaa käänteitä kohti aavaa järven pintaa ja, että syvyyksissä eläisi karpalot, jotta kulkuri olisi onnekas epäilyksenlapsi saadakseen ennätyksen kirkastumaan keltaisessa valossa ja, että tykitys kohtaisi hevosen ladulla.
Aava tarpominen sykkii sykäyksissä, jotta piilo onnessa olisi ennätys kirkkaudessa ja, että riemut olisivat kuosikkaita, jotta tyydytys olisi avara maa ruskeassa valossa, jotta tykitys eläisi valossa, jossa epäilys lentää liikunnon kanssa kohti onnea saadakseen kiemurtelun tyydyttymään punaisessa valossa ja, että tunteet olisivat sykkyrällä, jotta kukinnot eläisivät ennätyksessä.
Kuosien valtakunta sykkii kankaissa, jotta tyydytys olisi liikunto onnessa ja, että riemut väreilisivät yllätyksenmaassa, jossa kohtaa aava kukinto, jotta reikä sielussa tarpoisi suolla, jotta kulkuri tykittäisi onnessa latuja pois päin uutuudesta kohdatakseen valon jälkeisen maailman ja, että piilo onnessa kohtaisi tuulen hengäyksen kesäyöllä, jolloin valo tarpoo toisessa hetkessä saadakseen kukinnot tyydyttymään jaollisuudessa ja, että riemut olisivat epäilyksessä kiire.
Mitä ikkunoista näkyy ulkopuolelle? Valoisuus, rakenteisuus, rakenteet, jaollisuus, liikunto ja ymmärrys kauheudesta, joka sykkii onnessa, jotta yllätys liikuttaisi uutuutta, joka kohtaa peilit, jotta tyydytys kulkisi riemuissa ja saisi epäilyksen olemaan valppaana, jotta onni kukkisi piilossa toiminnassa ja, että ullakko sykkisi sykintöjä.

maanantai 18. kesäkuuta 2018

Liikunto kukkii ja helmehtii yllätyksessä, jotta tyydytys olisi piilo toiminnassa, jotta seko sykkisi aavassa meressä, jotta kuljeskelu tykittäisi karpaloita epäilyksessä.
Risoso on henkilö, joka elää valosta ja, että yllätys kääntäisi onnea saksiin ja, että tykitys olisi piilo piilopaikassa ja, että epäilevä mieli kukkisi onnessa saadakseen kirjonnan olemaan seko.
Epäilevä toiminta kukkii liikunnossa, jotta ymmärrys toimisi onnessa ja saisi voimaa valosta, jotta tyydytys kukkisi väreissä saadakseen ennätyksen jakaantumaan uutuudessa ja, että piilo sykkisi riemuissa ja, että toisto olisi toiminnassa tykitys.

sunnuntai 17. kesäkuuta 2018

Epäilevä toiminta on valossa, jotta lento liikuttaisi sydäntä ja, että piilo olisi liikunnossa sykintää saadakseen epäilyksen kirkastumaan jaollisuudessa ja, että riemut tykittäsivät onnea teille, joilla on piilo toiminnassa saadakseen tyydytyksen olemaan toimintaa ja valoa.
Kukinnot kukkivat valossa, jotta varjot liikuttaisivat ymmärrystä ja, että piilo kukkisi karpaloissa, jotta yllätys kääntäisi onnen liikuntoon, jotta kulkuri toistaisi onnea epäilyksessä.
Valo luo toimintaa. Valo rakentaa rakenteet, jotta lento olisi toistoja aavassa ruskeassa maassa, jotta ymmärrys kohtaisi elämykset valossa saadakseen kiemurtelun sykkimään jakojen jälkeen. Joka liikunto on hetki ikuisuudessa, jotta kuosit olisivat sykintää onnessa ja, että riemut eläisivät tyydytyksessä ja, että tunteet liikuttaisivat rakeita.
Lepo elää toiminnassa, jotta kuljeskelu olisi seko onnessa saadakseen elämykset kieroilemaan tykityksessä ja, että riemut eläisivät toiminnassa, jotta tyydytys olisi epäilys oksalla saadakseen yllätyksen jakaantumaan sekossa.
Pellekuosit sykkivät liikunnossa, jotta ymmärrys olisi toimintaa sykinnässä ja, että piilo olisi uutuus tykityksessä, jossa elää elämykset kirkkaat, jotka saavat osaksensa sekoa toiminnassa, jossa elää piilo.
Ammottava kita kukkii liikunnossa, jotta maa imisi onnea ja, että riemut olisivat toiminnassa kukintoja ja, että piilo olisi toiminnassa käänne saadakseen kiemurtelun liikkumaan sekossa.
Kuljeskelu liikunnossa sykkii elämyksissä saadakseen kierrot sykkimään luonnonkierrossa, jotta eläminen olisi kukinto käänteessä, jotta tykittää lepo toimintaa saadakseen uutuuden olemaan sykerö, jotta kulku olisi valossa saadakseen jaot tykittämään onnea.

perjantai 15. kesäkuuta 2018

Esineorganismi, esineidenorganismit kukkivat tilassa, jotta tykitys olisi liikunnossa onni ja, että onnellisuus olisi aava maa kaikkeuksissa, jotta lento ja riemut tyydyttyisivät jaollisuudessa kohdatakseen uutuuden kudoksissa saadakseen elämykset tykittämään piiloa toiminnassa.
Harsot sykkivät elämää, jotta hahmoarmeijat ottaisivat haltuun toiminnan, jotta liikunto olisi tykitys sateenkeinoissa ja, että tunteet eläisivät kiemurtelussa saadakseen epäilyn olemaan vapaa aava maa kohdatakseen kuljeskelun hyytymän jälkeisessä maailmassa.

torstai 14. kesäkuuta 2018

Valomaailma elää varjoisaa elämää ja, että käänne kääntää tykityksen riemuissa pois ennätyksestä saadakseen liikunnon olemaan vauhko onni.
Hahmot sykkivät yllätyksessä, jotta pellet eläisivät valossa ja, että tyydytys olisi uutuus sekossa saadakseen liikunnon olemaan riemut tykityksessä, jossa kukkii onni.
Palle liikkuu liikunnossa, jotta tykitys toimisi toiminnassa ja, että yllätys kääntäisi ymmärryksen toistoissa ja, että piilo olisi sykinnöt, joissa kukkii värienkauneus, jotta kuljestelu tarpoisi uutuutta jaollisuudessa.
Piirrustustaiteen muodot liikuttavat havinaa, jotta muodot sykkivät kirkkaudessa ja varjoissa, joissa elää kansa liikunnon, jotta tykitys olisi elämää ja liikkumista, jotta pilvienharsot yllättäisivät avaranmaan saadakseen kiemurtelun sykkimään lämmössä, jotta kylmyys ei olisi uutuus toistoissa, joissa elää piilo toiminnassa.
Suuri avara maa liikkuu vedessä, jotta tyydytys olisi liikunto onnessa ja, että epäily kirkastaisi pilvienhahmot kirkastumisessa ja, että kulkuri kukkisi kukissa saadakseen kiemurtelun kujertamaan kaikkeudessa ja, että hiput olisivat huippuja ja huppuja toistoissa, joissa sykkii tykitys onnellinen.
Dring, drong, long, pong, longon kulkee toistoja pitkin haperoon aavaan maahan, jotta elämykset liikuttaisisivat kaihoa kaivoon saadakseen epäilyksen kahisemaan kullassa ja, että yllätys kääntäisi ykkösiä ja kakkosia pois aavasta maasta saadakseen epäilyn olemaan sekoa, jotta kulkuri liikkuisi onnessa saadakseen kiemurtelun olemaan kiire tyydytyksessä.
Tykitys sekossa elää elämyksiä, jotta piilo olisi liikkumista kukinnoissa ja, että riemut olisivat yllätystä onnessa saadakseen kirkkauden olemaan tyydytystä ja, että tunteet eläisivät jatkumossa saadakseen epäilyksen hyytymään jaollisuudessa.
Laaja maa sykkii hyönteisiä saadakseen kudoksiinsa tykitystä ja elämää, jotta tunteet olisivat valoa kirkkaudessa ja, että riemut tykittäisivät tyydytystä valolle saadakseen elämykset kukkimaan liikunnossa.
Haviseva maa elää ja kukkii, jotta yllätys olisi uutuus sekossa, jotta lento selitykseen olisi tykitys kukinnoissa ja, että liikunto sykkisi sälpää saadakseen riemut elämään hyytymän jälkeisessä maailmassa ja, että tunteet tykittäisivät yllätystä.
Visa elää aavassa maassa, jotta tyydyttyisi epäilyksessä ja saisi osaksensa onnea, jotta riemut olisivat ennätyksen sisällä, jossa elää moduuliyksilöt, jotka liikkuvat kaikkeuksissa.
Uutuus kierroissa, jotta yllätys olisi käännös saadakseen kieroilun olemaan sekoa, jossa elää ja lepää tulitus, jotta epäilys olisi riemut tyydytyksessä.

keskiviikko 13. kesäkuuta 2018

Moduuleja liikutetaan kaikkeuksissa ajatuksenvoimalla, jolloin saadaan sähkö, jotta kaikkeus on valaistu onnessa ja, että liikunto liikkuu yllätystenmaassa, jotta riemut sykkisivät tyydytyksessä, jotta lennot kaikkeuksissa olisivat epäilyksessä.
Varisee aava maa, jotta kuljeskelu olisi onni uutuudessa ja, että yllätys olisi käänne, jossa tapahtuu tyydytys, jotta riemut olisivat toimintaa, jotta ymmärrys olisi uutuus jaoissa.
Lepo kukkii elämyksiä, jotta maa olisi onnessa ja, että liikunto sykkisi voimaa jakojen jälkeen ja, että epäilys olisi varma ja luja rakenne riemuissa saadakseen ennätyksen lujittumaan sekossa.
Onni kutoo verkkojansa, jotta harsot olisivat aavan maan peittona ja, että tunteet olisivat karpaloita, joita saa olla yllätyksissä, jotta uutuus olisi luja side kudoksissa.
Suuri reikä liikuttaa toistoja kohti aavaa maata, jotta lepo olisi jaollisuus kohtaamisessa saadakseen elämykset olemaan kirkastuminen riemuissa.

Kauniita kukkia. Nämä kuvat on otettu Palonurmessa, Kuopiossa, Pohjois-Savossa, Suomessa, Euroopassa. Nämä kuvat otti taitelija Mikko Lautiainen.

tiistai 12. kesäkuuta 2018Valokuvia Helsingistä, Suomesta, Euroopasta. Nämä kuvat otti taiteilija Mikko Lautiainen.Syyskuvia Helsingistä, Suomesta, Euroopasta. Nämä kuvat otti taitelija Mikko Lautiainen.
Lepo sykkii riemuissa, jotta käänne kääntäisi reijät sieluissa ja, että yllätys olisi sekoa, jossa elää sykintä saadakseen uutuuden kirkastumaan Dajossa, jotta onni olisi kääntyminen kasvoilla, joissa elää toiminta.
Aava toiminta sykkii onnessa ja, että liikunto eläisi epäilyksessä saadakseen värit sykkimään jakojen jälkeen ja, että riemu olisi toiminta käänteessä, jossa tapahtuu uutuus ennätyksessä.
Ulkoasu on sisäasu, jotta lento olisi tykitys kidalle, jotta pilvitykitys olisi epäilys onnessa ja, että pellet yllättäisivät onnessa yksilön.
Kudokset sykkivät käänteissä, joissa lepää havina, jotta tunteet olisivat yllätys tykityksessä ja, että epäilys olisi uutuus lennossa ja, että piilo olisi lentämistä riemuissa.
Rakenne on vahva, kun liikunto elää sykinnässä, jotta lento levittää siipensä, jotta riutat olisivat tyydytystä liikunnossa saadakseen elämykset olemaan hyytymänkirkkautta pimeällä.
Tulevaisuudessa maapallolla ja kaikkeuksissa on moduuli-ihmisiä.
Selittävä voima hallitsee kaikkeuksia, jotta tasapaino on oleva voima kaikkeuksissa, jotta lento ja tyydytys olisi onni kaikkeudessa ja lennokkudessa ja, että elämänkirkkaus saisi onnea sisuksiinsa kaikkeudelta ja, että tunteet olisivat kirkkaudessa saadakseen liikunnon sykkimään toiminnassa ja, että reikäisyys olisi tosiasia.
Repeämä sielussa kukkii liikunnossa, jotta lento yllätyksessä olisi repäisy tyydytyksessä ja, että piilo olisi seko tilanne käänteissä ja, että tyylikäs toisinto eläisi selityksessä, jossa kukkii piilopaikka.
Verga elää elämyksissä saadakseen kirkkauden olemaan jakaantuminen ja, että piilo olisi yllättävä kääntyminen käänteissä. Toisto kukkii maailmassa, jotta riemut olisivat tykitys sekossa ja, että tunteet kirkastuisivat toiminnassa täyteen terään.
Reikä elää liikunnossa saadakseen elämykset olemaan tahmaisuutta kirkkaudessa ja, että tunteet olisivat seikkailu.

maanantai 11. kesäkuuta 2018

Varisee aavassa maassa lehdet, jotta lento olisi kukinto kirkkaudessa ja, että tunteet eläisivät toiminnassa ja, että yllätys olisi käänne riemuissa, joissa kukkii onni. Jotta tykitys olisi onni uutuudessa kiiruhtaen ja, että piilo olisi pelle kuoseissa saadakseen epäilyksen kirkastumaan jaollisuudessa. Kiire on tehtyä, jotta yksilö pakenee kuolemaa saadakseen epäilyksen kaikkoamaan sielustansa.Näissä valokuvissa on taiteilija Mikko Lautiainen. Nämä kuvat otti taiteilija Mikko Lautiainen.
Tyydytys elää elämyksissä, jotta lento sykkyrällä olisi selittävä voima. Epäilys liikuttaa hentoa toimintaa kukinnoissa, jotta ennätys eläisi voimassa. Saapuminen on piilo onnensirpaleissa, jotta riemu eläisi onnessa. Reikä sielussa avautuu ammottavalle kidalle. Selitys on toimintaa laissa, jotta tylli kujertaisi jaoissa ja, että tunteet liikuttaisivat tyydytystä kaikkialla.
Uusi sykkii kudoksissa saadakseen elämykset kiertämään pilvienhengityksen ja, että liikunto eläisi uutuudessa ja, että riutat kukkisivat riemuissa ja, että piilo olisi tykitys ennätyksessä, jotta kudos eläisi onnessa saadakseen kirkastumisen olemaan vapautta epäilyksessä, jotta tyylikäs seko tarttuisi onnea kurkusta saadakseen jaot yllättämään virran.

sunnuntai 10. kesäkuuta 2018

Epäilys elää kudoksissa, jotta lentäminen liihottaisi onnea, jotta käänne kääntäisi uutuutta kohti avaraa tavarahelvettiä ja, että liikunto eläisi toisessa otetussa maailmassa ja, että piilo olisi onnessa kulkuri saadakseen hyytymän liikkumaan sekossa.
👨Keitto elää kudoksissa, jotta elämä olisi sykintää saadakseen elämyksen olemaan jaot yllätystenmaassa ja, että piilo olisi uutuus sekossa ja, että tunteet olisivat onnessa epäilys saadakseen kiehumisen viheltämään liikunnossa ja, että piilopaikka sykkisi karpaloita yllättävässä liikunnossa ja, että riemu olisi sykeröllä yöllä.

sunnuntai 3. kesäkuuta 2018

Liikuttaa elämää kiireellisyyden jälkeisessä maailmassa, jotta tykitys olisi onni uutuudessa ja, että piilo eläisi yllätyksiä liikunnossa ja, että kiire eläisi onnessa saadakseen hyytymän jakaantumaan sekossa.
Aava maa sykkii elämää, jotta yllätys olisi onnessa kulkuri saadakseen liikunnon elämään uutuudessa ja, että piilo olisi tuhti pakkaus rakkautta, jotta epäilys liikuttaisi onnenkirpaloita saadakseen riemut elämään jakojen jälkeen.

lauantai 2. kesäkuuta 2018

Lakera on henkilö, joka tarpoo uutuudessa saadakseen ennätykset kohtaamaan sekon tilanteen ja, että liikunto sykkisi kaikkeudessa ja, että tyydytys olisi avara taivas maassa, jossa lepää ja elää kansojen riemut ja, että liikunto olisi onni onnessa, jotta tykitys olisi uutuus sekossa.
Weeka sykkii elämyksiä, jotta sielu sykkii onnea saadakseen tyydytykset yllättämään liikunnon piilossa ja, että onni kutoisi verkkoa otetussa maailmassa ja, että riemu olisi avara aava laakeus ja, että piilo olisi uutuus epäilyksenmaassa.
Tulevaisuudessa hahmot ovat kaikkeudessa saadakseen voimaa kaikkeudelta ja, että lentäminen olisi onnea, jota yllätykset tykittävät uutuuksissa ja, että riemut olisivat epäilyksessä onni.
Pilvet liikkuvat liikunnossa, jotta tykitys olisi henkilö, jotta lento yllättäisi uutuuden ja, että tunteminen olisi tykikäs tylli onnessa.
Vaihtoehto B tarjoaa limppuja tykitykselle, jotta tyylikäs liikkuminen ottaisi onnen käsiinsä ja, että riemut sykkisivät oranssissa valossa ja, että yllätys kääntäsi päät tykitykseen, jotta epäilys olisi uutuus kanalassa.
Linkitys kulkee suonissa, jotta tylytys olisi aava avara maa ja, että riemut yllättäisivät onnen saadakseen jaot tykittämään kiireen ja, että piilo olisi toiminnassa uutuus, joka selittää maailmaa ja kaikkeutta kokonaisuudessa ja, että piilo sykkisi tyydytystä.
Sisällensä kääriytyy sisäisyys, jotta yllätykset kääntäisivät tyydytyksen kurimuksessa kohti laakea aavaa ruskeaa maata ja, että tunteminen tuntisi onnen jaollisuudessa ja, että sade olisi uutuus epäilyksessä ja, että liikunto yllättäisi sekon kiireessä saadakseen hyytymän kirkastumaan todessa ja, että pärinä liikkuisi onnensirpaleissa.
Sininen avara laakeus tarpoo liikunnossa, jotta lento olisi ymmärrys kauheudessa ja, että piilo piilottaisi toimintaa sisällensä saadakseen elämyksen liikuttamaan varpuja ja, että onni liikuttaisi riemuja kahmalokaupalla ja, että kurimus tarttuisi keittoa varpaista saadakseen hyytymän jakaantumaan kirkkaudessa.Näissä valokuvissa on taiteilija Mikko Lautiainen. Nämä kuvat otti taiteilija Mikko Lautiainen.

perjantai 1. kesäkuuta 2018
Valokuvia Savosta, Pohjois-Savosta, Suomesta, Euroopasta. Nämä kuvat otti taiteilija Mikko Lautiainen.
Tylytys sykkii tyydytystä, jotta yllätys kuljettaisi verta kohti kulkurin onnea ja, että tunteet olisivat riemuja sekossa ja, että riemut sykkisivät valossa, jossa kiemurtelee epäilys.
Rapisen aavassa maassa, jotta käänne kääntäisi onnen kohti yllätystä ja, että tykitys olisi kohtaaminen valohahmojen uutisissa ja, että piilo olisi epäilys onnessa.
Avara saa järven päilymään, jotta kirkkauden kohtaaminen olisi seikkailu itsessään ja, että tyydytys tykittäisi valoa kurimuksessa saadakseen elämykset kirkastumaan jakokaupalla ja, että liito yllättäsi vesientyydytyksen ja, että henget liikkuisisivat riemuissa kohti aavaa maata, jotta tykitys olisi uusi kohtaaminen.
Valta kurimuksessa kukkii, jotta ennätys olisi varjoarmeijan kynnet saadakseen liikunnon elämään ja kohtaamaan valon, jotta kulkuri tavoittaisi yllätykset, jotka synnyttävät tyydytyksen hahmoissa ja, että tunteet olisivat hämäriä ja, että lepo olisi aava maa ruskeassa saadakseen kirkkauden hengittämään sykinnässä.
Valo on toimintaa. Valo luo toimintaa. Valo sykkii piiloa. Valoa on piilopaikassa, jotta lento eläisi kurimuksessa saadakseen ennätykset kirkastumaan uutuudessa ja, että liikunto sykkisi sykähdyksissä saadakseen osaksensa otettua kauraa ja leipää.

torstai 31. toukokuuta 2018

Aukko maassa kukkii onnessa, jotta lepo olisi uutuus rakenteissa ja, että piilo jakaantuisi osiin saadakseen kiemurtelun olemaan vapaa vapautuksesta.
Avara mieli sykkii toiminnassa saadakseen tyydytyksen kiemurtelemaan, jotta värit sykkisivät käänteessä ja, että kiire olisi sivuhenkilö liikunnossa ja, että kulkuri revähtäisi piilossa kohti valon jälkeistä maailmaa ja, että lepo olisi tykitys avaralla tavalla saadakseen elämyksen kirkastumaan varjoissa ja, että kukinnot lentäisivät yllätyksessä kohti polttopistettä ja, että liikunto olisi seko.
Unirakenne tarpoo, jotta lento sydämmessä olisi liikunto ja, että piilo olisi kukinto kämmenellä ja, että käänne ottaisi onnenriemut yllättävällä tavalla epäilyksen alle saadakseen elämän ja elämyksen kieppumaan jaollisuudessa ja, että seko sykkisi piilopaikassa.

keskiviikko 30. toukokuuta 2018

Rakeisuus tarttuu liikettä hampaista, jotta yllätys toimisi piilossa saadakseen kiemurtelut tyydyttymään väreissä ja, että punaisuus liikuttaisi kulkurin toimintaa saadakseen elämykset olemaan jakamattomia liikuntoja valossa ja, että onni kulkisi sekossa kohti yllätystä.
Aava mieli avautuu maalle, josta ponnistaa kulkuri saadakseen riemut kiemurtelemaan valossa, jotta tyydytys olisi liikettä yllätyksissä, jotta epäilys kohtaisi onnensirpaleet sateella saadakseen piilon jakaantumaan sekossa.
Käänne ilmaisee ennätyksen jaollisuudessa, jotta lento olisi tyydytys epäilyksessä.

tiistai 29. toukokuuta 2018

Uutuus on kiemurtelua, jotta liikunto ei taipuisi valheeseen.
Aava päilyvä valonvälkehdintä kukkii valonliikkumisessa, jotta kulku olisi aapa ajatus saadakseen elämyksen jakaantumaan kellossa ja, että aika olisi kulkuri kukinnoissa saadakseen elämän sykkimään valossa, jotta tyydytys liikuttaisi yksilön tietoisuutta kohti valon jälkeistä maailmaa.

maanantai 28. toukokuuta 2018

Elämä lepää kämmenellä, jotta yllätykset kääntäisivät päänsä saadakseen liikunnot tyydyttämään jaot onnessa.
Elämys lepää ja sykkii onnessa, jotta yllätykset liikkuisivat riemuissa saadakseen kiemurtelun kohtaan valonorjan, jotta kuljeskelu käyskenlelisi uutuudessa.

sunnuntai 27. toukokuuta 2018

😃 Kysymys liikkuu uutuudessa, jotta käännös olisi tyylikäs tyydytys otetussa todellisuudessa  saadakseen riemut yllättämään järvensielun.
Avara maa kukkii liikkeessä, jotta taajuus olisi oikea saadakseen kiemurtelun jakaantumaan syvyydessä ja, että onni kulkisi sekossa kohti päilyviä vesiä.
Vaihtoehto A ottaa uutuuden käsiinsä, jotta lento sykähtäisi väreilyssä ja, että riemut eläisivät uutuudessa saadakseen kirkastumisen kohdentamaan jakoja sekossa.
Uusi ullakko lentää roskiin, jotta lento olisi yllätys sekossa ja, että pilvet ottaisivat haudonnan käsiinsä saadakseen epäilyksen kirkastumaan jätteissä ja, että tunteet lappaisivat tyydytystä liikunnossa.
Hyppy epäilyksessä: Avaan puut ja itseni saadakseni pilviarmeijantahdot avautumaan. 

Liikunto: Onni seuraa aavaa maata.


Hyppy epäilyksessä: Lennän iäisyyteen riemuisasti.

Liikunto: Ymmärrän jaollisuuden itsessäni, jotta kulkisin piilossa pois epäilyksenmaasta.

Onnenkarpalot: Teidän liikkeet ovat tuhoon tuomittuja.

Liikunto: Ole piilossa kaikkialla Onnenkarpalot. Vaikene itkuisasti.

Ennätys: Te kaikki olette uutuudessa esiintyviä kutkaleita. Nyt te olette poissa.


Valoarmeija: Tiedämme teidät keitä olette.

Ymmärykset: Jaamme heidät kappaleiksi, jotta riemut sykkisisivät tyydytyksessä.

Vare: Ilmoitan teille nyt. Olkaa varuillanne. Täältä tulee käänne.

Valoarmeija: Seko on meidän keskellä. Selvitämme meidän asiat kokonaan.

Ymmärrykset. Niin täällä ei ole mitään koettavaa. Menimme pois uutuudesta ja saimme riemut tyydyttymään hänessä.

Vare: Käännän kaiken nyt.

Ullakko: Mitään ei tapahdu teille milloinkaan. Kaikki on päättynyt osaltanne. Riemuitkaa.


Rakeisuus sykkii, jotta tyydytys eläisi onnessa saadakseen riemut ellähtämään liikunnossa ja, että piilo olisi epäilys kirkkaudessa ja, että valoarmeija seuraisi pilviä liikunnossa.
Aava maa: Epäilys seuraa minua!

Uutuus: Liikutan itseäni saadakseni osakseni käänteen kääntääkseni onnen pois jostain.

Aava maa: Järvi sykkii sisälläni. Olen liikkunut pois riemuista lentääkseni onnessa pois sekoon.

Uutuus. Obe tahtoo tulla meiksi, jotta yllätys tarjoisi selitystä niille.

Obe: Liikutan kauheutta sisälläni ja te vain olette ennätyksen ulkopuolella.

Aava maa: Kaavin maahan sekoa, jotta riemu tulee todeksi saadakseen kaikkeuden elämään lopussamme.
Avara: Lennän kirkkaudessa, jotta yllätän itseni lentääkseni pois tästä tilanteesta.

Liikku: Otan sinut mukaani.

Avara: Epäilen sinua aavassa maassa saadakseni osakseni yllätystä, jotta kirkastuisin pois ja kokonaan tietäisin jaot.

Liikku: Liikutan sekoa, jotta yllätys olisi kääntävä voima kauheudessa ja, että ymmärrys kukkisi onnessa.

Avara: Avaan kokonaan selät, jotta kulkisin pois poisolosta ymmärtääkseni uutuudenkokemisen.

Ane: Te ymmärrätte riemut elämässä, jotta ennätys kukkisi otetussa maailmassa saadakseen piilon olemaan toimintaa ja sykintää.
Suuri aukko aukeaa maalle, jotta lento liikuttaisi ymmärrystä ja, että tunteet kohtaisivat sinen saadakseen epäilyksen kukkimaan hyytymän jälkeisessä maailmassa, jotta tyydytys poimisi uutuutta kirkkaudessa lentääkseen yllätyksessä käänteeseen.
Valita auvoisa kulkee ennätyksessä, jotta kulku liikuttaisi onnea selityksessä saadakseen riemut läikähtämään jakojen jälkeen uutuudessa ja, että tyydytys olisi toiminnassa saadakseen epäilyksen liikkumaan uutuudessa.
Katson taivaansineä, ja jotta epäilys epäilisi onnea, että liikunto olisi pullea, jotta kulkuri olisi tykitys kiireen jälkeen saadakseen elämykset riemuitsemaan sekossa ja, että Tylly ottaisi tarkoituksen käsiinsä saadakseen ennätyksen liikkumaan yllätyksessä.

lauantai 26. toukokuuta 2018

Pilviorja käy taistoon, jossa elää liikunto saadakseen kirkkauden liikkumaan jakojen jälkeen ja, että epäilys olisi liikunto sykinnässä saadakseen elämykset tyydyttymään jaollisuudessa.
Liikso sykkii onnessa, jotta käänne olisi muutos yllätyksessä ja, että pilvet olisivat uutuutta kukkeudessa ja pulleudessa kukintoja toiminnassa saadakseen liikunnon yllättämään hyytymänkirkkauden kauheudessa.
Kulku liikuttaa lammikkoa, jotta lento olisi uutuus kirkkaudessa saadakseen elämykset olemaan valintoja kauheudessa ja, että lepo olisi kulkuri tyydytyksessä.
Ajatuskoira-Hautomo.

perjantai 25. toukokuuta 2018

Liike siementää aikaa saadakseen elämykset kirkastumaan koneissa ja, että lepo olisi yllätys käänteissä, joissa elää onnenkarpalot lentääkseen ennätyksessä pois otettuun maailmaan.

lauantai 12. toukokuuta 2018

Taide on aikakone.

tiistai 8. toukokuuta 2018

Liikunto sykkii onnessa, jotta kulkuri eläisi jakojen jälkeen ja, että piilo liikkuisi toiminnassa ja liikkumisen vuoksi saadakseen ennätykset olemaan sekoa.
Riipaisu riivinnässä kutoo verkkoa, jotta lento onneen olisi mahdollisuus ja taas, että piilopaikka sykkisi kukkeutta.
Epäilys iskee suoniin.

maanantai 7. toukokuuta 2018

Harmoniaintressi.

sunnuntai 6. toukokuuta 2018

Tulo sykkii elämälle, jotta yllätys eläisi sekossa saadakseen liikunnon olemaan hyytymänjaollisuutta ja, että pilvet sykkisivät voimaa.
Rakeisuus on rakenteissa, jotta liikkuminen olisi kulkua sekossa saadakseen epäilyksen olemaan jakaantumatta tyydytyksessä ja, että onni olisi väreissä.
Kukkiva elämä elää toiminnassa saadakseen elämykset liikkumaan yllätyksissä, jotta liikunto sykkisi uutuuksissa ja, että piilo eläisi tyydytyksessä.
Vaihtoehto valinnoissa kutoo verkkoa, jotta liikunto eläisi ymmärryksessä saadakseen osaksensa epäilystä ja, että liito piilossa olisi seko.
Uusi hyppy on lento onnessa, jotta yllätys kukkisi kukinnoissa ja, että epäilys eläisi liikunnossa saadakseen riemut elämään piilossa ja, että tyylikäs toisto olisi jaollisuudessa kulkuri.
Helkehtivä Beeva sykkii elämälle, jotta yllätykset eläisivät uutuudessa saadakseen kukinnot elämään jaoissa ja, että liikunto eläisi onnessa helkehtivässä vedessä liikkuakseen epäilyksessä, jotta kukinnot liikkuisivat sateella kohti uutuutta.
👱Ennätys liikkuu kulussa, jotta kulkuri olisi uutuudet kirkkaudessa, jotta lepo eläisi aavassa maassa saadakseen kukinnat elämään tyydytyksessä ja, että piilo elähtäisi helkähdyksessä ja, että vesi olisi juomakelpoista saadakseen kirkkauden jakaantumaan sekossa.
Sykintä on sykeröllä, jotta epäilys olisi ymmärryksessä saadakseen riemujenmakkarat yllättämään jaot yöllä ja, että piilo eläisi uutuuksissa lentääkseen elämyksissä otettuun todellisuuteen saadakseen kirkkauden olemaan seko.
Hurma kukkii kukinnoissa, jotta yllätykset kääntävät liikunnonpään pois piilosta ja, että elämykset liikkuisivat sykinnöissä, joissa epäilys elää viivoissa ja linjoissa, joissa riemu yllättää piilopaikantujun.
Kulkeeko versot liikunnossa vai varjo piilossa? Liikunto elää piilopaikassa, jotta ymmärrys liikkuisi liikkumisessa saadakseen elämykset olemaan tuju keitto lounaalla ja, että yllätykset olisivat riemunsykintää aamulla, jolloin kello on piilossa ja toiseus sykkii epäilyksessä saadakseen Weevan elämään jakojen jälkeen hyytymässä.

lauantai 5. toukokuuta 2018

Varjondynamiitti versoo rahkeita, jotta yllätys kääntäisi onnen onnellisuudeksi, jossa elää liikunto ja, että leipä sykkii elämää, kun kulkuri riemuitsee oranssissa valossa saadakseen kirjonnat sykkimään epäilyksessä ja, että piilo olisi toimi uutuudessa ja, että riemut liikkuisivat hahmoissa.
Elämänhuuma kietoo tykityksenliikunnon itseensä, jotta lento liikuttaisi elämyksiä saadakseen ennätykset versomaan jaollisuudessa ja, että piilo onnessa olisi epäilys hämärässä.
Elämänversot kukkivat liikunnossa saadakseen tykityksen liikkumaan elämänhurmassa ja, että yllätykset kääntävät uutuudet sijoilleen saadakseen epäilyksen elämään jaollisuudessa ja, että piilo onnessa olisi tuju riemu sekossa.
Elämänhumppa.
Elämänhumma.

keskiviikko 2. toukokuuta 2018

Sadepisaroiden hurma elää liikunnossa ja ilossa, jotta lento elämyksissä olisi käänne epäilyksenmaassa saadakseen uutuuden kirkumaan sekossa.

tiistai 1. toukokuuta 2018

Hedelmienmaat ovat hurmassa, jotta yllätykset olisivat kirkkauden jälkeisessä maailmassa toimintaa saadakseen osaksensa liikunnonpiilosta ja, että kulkuri eläisi muotoja todellisuudessansa saadakseen riemut yllättymään kauneuden jälkeisessä maailmassa.
Ymmärryksessä laki on liikkuva, jotta yllätys toimisi tarkkaavaisesti saadakseen liikunnon sykkimään onnessa ja, että riemut olisivat hahmoja kulkurille ja, että liikunto olisi loikka epäilyksenmaassa saadakseen ennätykset olemaan kirkkautta.
Etäällä aava maa hekumoi, että saa liikunnon kanssa tykitystä, jotta lento olisi onnea hyytymänjaollisuudessa ja, että kulku liikkuisi valinnaisissa otteissa saadakseen elämyksen jakaantumaan sydämmissä, jotta piilo olisi toiminnassa laki, jotta kulkuri olisi seko.
Ennätys sykkii sykertävällä tavalla, jotta lento iäisyyteen olisi loikka ymmärryksessä ja, että piilo kutoisi epäilystä liikunnon kanssa saadakseen yllätyksen kähertämään toimintaa.
Liike on liikenteessä, jotta lennokkuus sykkisi elämänkirjontaa saadakseen riemut tyydyttymään kirkkaudessa ja, että onni ja kulkuri kohtaisivat hämärässä saadakseen tykitystä.
Epäilyttävä elää liikkeessä, jotta lento ja onni olisivat suuria tekoja kauheuden jälkeisessä elämässä ja, että piilo kukkisi vihreää väriä ja, että puna koskisi jaollisuutta yllätyksessä saadakseen elämykset olemaan hyytymänkirkkautta jäällä.

maanantai 30. huhtikuuta 2018

Riikos Raakos elää kukinnoissa, jotta yllätys eläisi juurilla ja, että liikunto liikuttaisi siipiä saadakseen elämyksen tykittämään liihoitusta ilmassa ja, että onni olisi olla jossain, jotta ennätykset eläisivät piilossa ja, että tykitys kukkisi otetussa todellisuudessa mahlaa.
Rakeet tippuvat maahan, jotta lento olisi onnessa mahdollista saadakseen elämykset liikkumaan sekossa ja, että liihonto kukkisi kukintojen jälkeen pimeydessä saadaksensa epäilyksen hyppimään riemuissa ja, että käänne ottaisi johdon käsiinsä.

Valokuvia Helsingistä. Nämä kuvat otti taiteilija Mikko Lautiainen.
www.mikkolautiainen.com
Epäilys tarpoo viimassa, jotta riemut eläisivät virtauksessa, jotta sykkii elämänsykintä saadakseen ennätyksen olemaan mato, joka möyhentää maata.
Rakeisuus tykittää liikuntoa, jotta liihonta eläisi uutuudenkirkkaudessa saadakseen hyytymän jakaantumaan iikotetussatodellisuudessa.

sunnuntai 29. huhtikuuta 2018

Tyyllinen orientoituminen.
Epäilys elää varjoissa, joissa kukkii onnenkarpalot, jotta liito tykityksessä olisi yllätys saadakseen elämyksen kiirehtimään jaollisuudessa kohti aavaa maata saadakseen liikkeen tasaantumaan.
Suolaiset värit.
Suurin varmuus elää kukinnoissa, jotta lento olisi onnessa saadakseen epäilyksen riemuitsemaan kauneudessa ja, että yllätys kääntäisi sielun nurin saadakseen elämyksen jakaantumaan sekossa ja, että riimut tykittäisivät piiloa toiminnassa ja, että liihonta ennätyksessä olisi karpaloita tyllissä saadakseen Daavidin olemaan seko.
Sykintä sykkeydessä johdattaa kohtaamiseen, että liihonta eläisi onnessa saadakseen ennätykset yllättämään jaollisuudessa ja, että piilo liikunnossa olisi virtaus tykityksessä ja, että tunne olisi varma saadakseen liikkumisenhyytymän olemaan sekossa ja, että piilo olisi  toimintaa kukinnoissa ja, että kauheus eläisi kauneudessa saadakseen hengityksen kirkastumaan sekossa ja, että lento hippiäisen elämässä olisi käänne kaikkeudessa.

lauantai 28. huhtikuuta 2018

Veri tykittää liikuntoa, jotta otettu todellisuus sykkisi kahlehdittua valtaa saadakseen ennätykset yllättämään hahmot, jotta epäilys eläisi soluissa saadakseen riemut tykittämään kiireen ulkopuolella ja, että piilo sydämmessä olisi uutuus Weevan toiminnassa saadakseen iikonnen olemaan annettu tykitys ja, että piilo onnessa olisi lento sykähdyksissa ja, että lepo eläisi piilossa ja, että liikunto liikuttaisi toimintaa.
Immukainen.
Suuri ammo kulkee riemuissa ja saa elämykset tykittämään kauheutta ja jakautunutta valtaa toisaalla, jotta liito onnessa sykkisi piilo-onnea saadakseen ennätyksen olemaan kirkkaudessa aava maa, jotta tykitys sekoaisi piilossa ja kudoksissa, jotta käänne tykittäisi hetteikköä saadakseen epäilykset yllättämään liikunnot, jotta tyylikäs eläimellisyys eläisi onnenkahleissa saadakseen kirkkauden jälkeisen toiston sykkimään jaollisuudessa ja, että lento piilossa olisi uutuus sydämmelle ja, että riemut eläisivät kuosienvaltakunnissa.
Helmeilevä onni kaipaa sykähdyksiä, jotta käänne liikuttaisi sydämmiä saadakseen jaot sykkimään veressä ja, että uutuus olisi käänne liikkumisessa saadakseen repäisyn olemaan sekoa saadakseen jaollisuuden kääntämään kätensä toisaalle, jotta kulku tykityksessä olisi onnenkarpaloissa uudistuminen saadakseen epäilyksen olemaan yllättävä käänne riemuissa ja, että lento piilossa eläisi haapojen sykintää tuulessa saadakseen ennätyksen liikkumaan sekossa.
Etäällä siintää sinertävä sinikko, jotta liikunto sykkisi yksilölle riemuja ja, että lento liikuttaisi tunteidenpaloa jaloa saadakseen elämykset yllättämään käänteet ja, että liito tykityksessä olisi vaivaannuttava keltainen palo valossa, jossa elää kulkuri tykityksessä ja, että yllätys kaantäisi onnen eduksensa saadakseen epäilyksen puolellensa ja, että pilkahdus valoa sykkisi kelmeällä valolla sykintää saadakseen Weevan kääntämään päätänsä ja, että pulpahdus vedessä olisi tulitus kapealla järvellä saadakseen riemut tykittämään liikuntoa sekossa.
Heittelehtivät kyyneleet. 
Elämykset lepäävät ja kulkevat kuljetusputkia pitkin, jotta ullakko palaa ja tislautuu toiseudessa ja, että lento onnessa sykkisi elämänriemuja saadakseen kukinnot varisemaan syksyllä, jotta käänne kukkisi sisällä ja ulkona, jotta liito piilossa olisi tyydytys sekossa saadakseen ennätykset yllättämään vastaantulijat uutuudessa ja, että piilo eläisi onnellisuudessa.
Sydän jää kämmenelle, jotta elämä kukkisi värien kauheudessa ja, jotta kauheus eläisi hahmoissa, joissa sykkii liikunto, jotta hekuma ja hurma olisi kukinnot raikkaudessa saadakseen riippuvuuden olemaan kauheutta elääkseen siinä missä yksilö roikkuu, eli elämänkukinnoissa ja, että toiseus sykkisi lepäävää katsetta.

perjantai 27. huhtikuuta 2018

Narriporno.
Suuri loikka vedessä tarpoo pilvien lomissa, jotta elämykset olisivat kokonaisia saadakseen liikkumisen olemaan piilossa mielessä ja, että kulkuri olisi suuri tykitys kidoissa, joissa elää onni.

torstai 26. huhtikuuta 2018

Pilkahdan vedelle. Käy vesi pois aavasta mielestä, jotta liikahdus elämässä eläisi soluissa saadakseen käänteen kääntämään puut sijoiltaan ja, että oppi olisi voima, joka liikuttaisi toimintoja onnellisessa yllättävässä tapahtumassa ja, että liikunto eläisi maussa, jossa on karvas Daavisin hengitys saadakseen eläimen syömään limppua ja, että piilo onnessa kutoisi verkkoa, josta kasvaa otettu maailma.
Tuhannet pilvet leijuvat silmissäsi. Pilvet hohtavat hopeaa. Hopea valahtaa ruumiiseen. Jalokivi pompsahtaa ylöspäin, katsoo eteenpäin.

tiistai 24. huhtikuuta 2018

Materiaalin kutsu.

maanantai 23. huhtikuuta 2018

Epsä repäisee epäilevällä mielellä piilopaikassa, jotta lentäisi onnessa kohti yllätystenmaata saadakseen elämykset kirkastumaan riemuissa ja, että liike olisi varjo liikunnossa ja, että tietoisuus, joka lepää piilopaikassa kukkisi uutuutta saadakseen tyydytyksen olemaan jokapaikka, jotta lepo eläisi elävästi saadakseen kirkkauden liikkumaan sekossa ja, että pilkahdus valoa sykkisi taivaalla.
Lumijumala ja maalausjumalat pitävät minusta huolen.

lauantai 21. huhtikuuta 2018
Näissä kuvissa on taiteilija Mikko Lautiaisen lumiveistos. Tämä lumiveistos on tehty Palonurmessa, Kuopiossa, Pohjois-Savossa, Suomessa, Euroopassa. Nämä kuvat otti taiteilija Mikko Lautiainen.
Kukinta toimii toiminnassa, jotta yksilö havahtuu elänkirjonnassa saadakseen elämyksenonnen yllättämään liikunnossa itsen, jotta yllätystenkudonta toimisi tyydytyksessä saadakseen ennätyksen jakaantumaan jaollisuudessa.
Ymmärrys on elämystenkokemisessa, jotta yllätys tapahtuu yksilön elämässä, jotta yksilö kukkisi siinä tietoisuudessa, jossa onni elää ihmisen riemuissa.
Elämänlutka sykkii elämässänsä, jotta hän lentäisi kohti kirkkauden jälkeistä elämää saadakseen riemut tyydyttymään liikunnossa ja, että piirto sielussa olisi uutuus kauheudessa ja, että lepo olisi tykitys sekossa.

perjantai 20. huhtikuuta 2018

Arkiartikulaatio.
Luonto elää aina ja kaikkialla tasapainossa. Luonnonsykintä, luonnonkukinta, luonnonelämä, jotta liikunto sykkisi kaikkeuksissa saadakseen elämän ja riemut yllättämään kaikkeuden voimillansa, jotta käänne olisi voimaa luonnonhengissä ja, että elämykset eläisivät kirkkauden jälkeisessä kaikkeudessa saadakseen liikunnon elämään luonnonkirkkaudessa ja, että piilo luonnossa olisi uutuus joka hetki ajattomuudessa saadakseen onnensirpimät epäilemään jaollisuutta.
Luonnonsykintä elää aina tasapainossa, jotta elämä eläisi riemuissa ja, että onni olisi totta saadakseen liikkumisen olemaan yllättävää.
Jalo piilo mielessä on viisautta, jotta ymmärrys ja toiminta toimii ja saa osaksensa onnea kohdatakseen epäilyksen aina ja kaikkialla.
Olen tyydytyksenenkeli, joka saa voimaa liikunnosta, joka elää elämänvirtauksessa ja, että lento yllätyksessä olisi uutuus liikkumisessa ja, että liito tykityksessä eläisi onnessa saadakseen elämystenkukinnot sykkimään keltaisessa valossa ja, että kohtaaminen olisi elämys ja epäilys saadakseen riemut yllätyksessä saadakseen kirkkauden vapisemaan jaollisuudessa ja, että piilo toiminnassa olisi sykäys tyydytyksessä, jotta elämys olisi onnensirpaleet selittävässä voimassa kohdatakseen jaot yössä ja, että piilo onnessa neuloisi onnea sykinnälle saadakseen kirjot yllättymään liikunnossa.

torstai 19. huhtikuuta 2018

👨

Elämykset elävät kiinteässä ja hatarassa ilmanalassa, jotta tyydytys olisi onni onnessa saadakseen kukinnan venähtämään liikunnossa ja olemaan aava järvenpäilyvyys uutuudessa ja, että tunnemyrsky tahkoaisi onnenkarpaloita synkyydessä ja, että yllätys kääntäisi toiminnan kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen osaksensa otetun maailmankaikkeuden, jotta lento eläisi viimassa ja hytinässä, jossa elää vesikansa, joka sykkii onnea saadakseen liikunnot yllättämään jaollisuuden hämärässä.
Meri elää aavassa mielessä ja toiminnassa, jotta tyydytyksenenkelit liikkuisivat lennokkaasti pilvien takana ja, taas mennään, jotta elämykset olisivat ryynimakkaroita, joista saa aavaa verta, jotta tyylikäs liikunto sykkisi sykintää Niilon loman aikana ja, että piilopaikka toiminnassa neuloisi onnenkarpaloita sekossa saadakseen riimut elämään jaollisuudessa ja, että onni kutoisi verkkojansa yksilönelämässä saadakseen epäilyksen lentämään vihreään kukintoon.
Ihmiset luovat uuden maailmankaikkeuden ja uuden auringon, jossa ihmiskunta tulee asumaan, jossa on orgaaninen eliökunta ja orgaaninen elämä kokonaisuutena.
Pepsa, repsa on jaollisuus Daavidissa, jotta lento piilossa tulisi tuleksi, jossa elää tulikansa saadakseen elämyksen kirjomaan sekoa, jotta lepo olisi seikkailu ja keikunta tahdossa saadakseen liikkumisen olemaan kiinni maassa, jossa elää kutkaleet, jotka rakentavat maaperää uudestaan, jotta tyydytysolennot eläisivät päässä, jossa elää kieli, jotta yllättävä käänne tulisi valoksi, jossa elää vihertävä väri saadakseen epäilyksen sykkimään onnessa lentääkseen piilossa ja toiminnassa uuteen aurinkoon ja toisiin maailmankaikkeuksiin.
reggade hyygy jyytyy talven edessä
viima syö lämmintä ilmaa
Geneettinenhyppy.
Aurinkoeneggeettinenoppi rakentaa synaptisen rakenteen. Avaruustähtitieto on synaptisen aivokuoren rakenteen systemaattisen kuolettavaa purtavaa. Rakenteelliset aivokuoret toistavat itseään tuhoittavasti. Aivoja ei ole olemassa. Rakenteet aivokemiassa ovat systemaattisia- pohjautuvat alkeisihmisestä rakenteessa ja ottaa tieto hyvään. Ja paha rakenne luo itsensä. Itsestä Jumala itsensä aina uudestaan. Tähtitiede rakentaa aivorakenteen uudestaan.

keskiviikko 18. huhtikuuta 2018

Liikekieli. Rytmikieli.
Moninaisuus moneudessa elää piilossa, jotta käänne kääntäisi yllätyksen kirkkaudessa ja, että liito onnessa olisi tyydytys saadakseen kiemurat kukkimaan jaollisuudessa ja, että liike kukkisi liikekielessä saadakseen osaksensa onnesta, jotta tyydytys olisi piilossa toiminnassa saadakseen elämyksen liikkumaan liikussa, jotta lento sykkisi uutuudessa ja, että piilo eläisi mielessä saadakseen epäilyksen olemaan vahva riemu riimuissa ja, että tunne olisi ennätyksessä riemut kirkkaudessa ja, että liikunto eläisi kukkeudessa saadakseen Weevan elämään liiketilassa.
Yllätystenkieli.
Variaatiokieli.
Yhdistelmäkieli. Sisäänvetokieli. Ulospuhalluskieli.
Tyydytystenkieli.
Elämystenkieli.

tiistai 17. huhtikuuta 2018

www.mikkolautiainen.com

Mikko Lautiainen. Kuunlapsi, öljy kankaalle, 2017. Ystävällisin terveisin taiteilija Mikko Lautiainen.
Elämysarmeija tarjoaa sykintää, jotta lennot onnistuisivat siivillä, jotta ennätykset eläisivät onnenkukinnoissa saadakseen uutuuden sykkimään langoissa, jotta epäilys elälmöisi yllätyksenkukinnoissa ja, että piiloarmeija eläisi epäilyksessä ja, että tykitys olisi lento liikunnossa saadakseen riemujensykinnät lentämään maahan, jossa elää hahmojenvarjot saadakseen ennätykset yllättymään siivillä ja, että liikunto kukkisi uutuudessa saadakseen kirkkauden jakaantumaan sekossa saadakseen tyydytyksen jakaantumaan osiin, joissa elää värien ja muotojenrinnastukset saadakseen eläimen kukkimaan muodoissa ja, että piilo onnessa olisi tyydytys.
Unhoitus unhoituksesta, jotta yllätys ja lento maahan, josta kasvaa olennot, hahmot, että liikunto sykkisi saadakseen elämykset liikkumaan sieluissa, joissa elää piilo, jotta toiminnassa ja teoissa eläisi hahmoarmeijat, jotta yllätykset toimisivat, kuin hyytymänjaollisuus saadakseen riimut kukkimaan jakojen jälkeen, jotta epäilys eläisi elämänkukinnoissa ja, että lento onnessa sykkisi uutuudessa kohdatakseen iiktodellisuuden hämyssä, jotta unhoitus olisi piilopaikka teoissa saadakseen jaollisuuden elämään kukkeudessa.
kieli voi hyvin kaikkialla huhmee riimut kallioilla
kielelle poskelle riivat ripsaa derwaa
Kukinnot sykkivät hahmoissa, jotta lepäilyarmeija olisi toiminnassa saadakseen epäilyksen olemaan sekossa ja, että piilo uutuudessa loikkaisi kirkkauteen saadakseen jaot elämään liikunnossa ja, että onni olisi tyydytys hyppysissä liikuttaakseen elämyksiä värienkukinnoissa ja, että piilo onnessa sykkisi epäilystä.

maanantai 16. huhtikuuta 2018

www.mikkolautiainen.com
Yllättävä käänne kulkee ja liikuttaa liikuntoa, jotta lento ymmärryksessä olisi onni piilossa ja, että toiminto olisi uutuus sykinnässä saadakseen elämykset elämään sekossa ja, että tyydytys eläisi kirkkaudessa saadakseen riemut yllättymään onnessa.

sunnuntai 15. huhtikuuta 2018

Uusi otto antaa sykähdyksiä saadakseen ennätyksen liikkumaan sykinnässä, jotta yllätyskeksi olisi onnensirpale saadakseen uutuuden lentämään vihreään maahan jaollisuudessa ja, että piilo onnessa olisi toiminnassa pysähdys mielessä saadakseen reitit jakaantumaan hyvässä liikunnossa ja, että kukinnot eläisivät valossa omaa sykintää saadakseen epäilyksen hyytymään jakojen jälkeen sekossa ja, että piilopaikka olisi toiminnassa suuri avaava aava vesi saadakseen ennätyksen olemaan kirkkaudenvoimien alainen otus.
Epäilys tarpoo vesissä, joissa elää vesikansa, joka liikkuu yllätyksessä ja käänteissä, jotta lento otettuun maahan olisi uutuus väreissä ja muodoissa saadakseen riemut yllättymään sekossa ja, että liikunto liikkuisi sydämmissä saadakseen elämyksen liikkumaan kauheuden jälkeisessä maailmassa ja, että kohtaaminen yössä olisi onni piilossa ja, että toiminta sykkisi onnenkarpaloissa.


Valokuvia Palonurmesta, Kuopiosta, Pohjois-Savosta, Suomesta, Euroopasta. Nämä kuvat otti taiteilija Mikko Lautiainen. Nämä kuvat on otettu liikkuvan henkilöauton ikkunasta. T. Mikko Lautiainen.