torstai 21. kesäkuuta 2018

Tykitys tyydytyksessä kukkii liikkumisessa, jotta ullakko liikkuisi vaihtoehdoissa ja, että riemut olisivat sekoa selityksessä, jotta kulkuri saisi epäilyksen olemaan jaot kurimuksessa ja, että piiloorja kukkisi väreissä.
Sykäys käy aavassa maassa kohti avaraa tykitystä, jotta lento lentäisi onnessa kohti tyydytystä.
Epäilys ollakseen riemut käy otetussa maailmassa, jotta kulkuri olisi toiminnassa viiva, jotta kurimus olisi seko.
Muotojenvaliot sykkivät onnessa, jotta värit olisivat sykeröllä, jotta kulku olisi onni uutuudessa.
Epäilys tyydytyksessä kukkii onnessa, jotta käänne käännähtäisi onnessa kohti avaraa merta saadakseen kiemurtelun olemaan seko.
Urbaani maisema sykkii sykeröllä.
Liikunto on onnessa kulkuri.
Aava maa elää uutuudessa.
Epäilys henkii jaollisuutta.
Joka hetki ajassa on piilo toiminnassa.
Onni on toiminnassa helmi ja toimintaa.
Piilo toiminnassa käy sykäyksissä.
Sykäys on yllätys toiminnassa.
Riemut tyydyttyvät toiminnassa.
Lehti avautuu käänteissä.
Liikkuminen henkii henkeä.
Liikunto on onni kiireessä.
Avara maa on seko.


Otettu todellisuus kukkii onnea, jotta yllätys kääntää liikunnossa avarat toiminnot kohti uutuutta ja, että tyydytys tyydyttäisi sykeröitä, jotta kulkuri olisi tosi kaveri riemuissa ja, että toiminta olisi selittävä toisinto kukinnoissa saadakseen kirjonnat tykittämään henkiä, jotka elävät epäilyksessä, jotta lentäminen ennätyksessä henkisi henkilöä.
Aava maa sykkii.
Liikunto elää.
Piilo toistaa kaikkeudet.
Joka hetki on sykkyrällä.
Kelmeys päässä liikuttaa.
Toisinnot ovat riemut aavassa maassa.
Tyydytys kukkii tuulessa.
Henkäys lentää kurimuksessa.
Epäilys toistaa käänteen.
Liikkuminen henkii kiemurtelua.


Oranssi kudos sykkii sykkyrällä, jotta lento aavassa maassa olisi onni soluissa, jotta tyydytys olisi lento yllätyksessä ja, että käänne kääntäisi riemut yllätyksessä kohti piiloa toiminnassa ja, että tunteet olisivat selittävä voima voimaannuttamisessa saadakseen kiemurtelemisen olemaan seko.
Kehitys liikkuu liikunnossa, jotta valo olisi sykkyrällä, jotta tyydytys tyydyttäisi onnessa ja, että piilo olisi toiminnassa tekijä, joka kuljettaa käänteitä kohti aavaa järven pintaa ja, että syvyyksissä eläisi karpalot, jotta kulkuri olisi onnekas epäilyksenlapsi saadakseen ennätyksen kirkastumaan keltaisessa valossa ja, että tykitys kohtaisi hevosen ladulla.
Aava tarpominen sykkii sykäyksissä, jotta piilo onnessa olisi ennätys kirkkaudessa ja, että riemut olisivat kuosikkaita, jotta tyydytys olisi avara maa ruskeassa valossa, jotta tykitys eläisi valossa, jossa epäilys lentää liikunnon kanssa kohti onnea saadakseen kiemurtelun tyydyttymään punaisessa valossa ja, että tunteet olisivat sykkyrällä, jotta kukinnot eläisivät ennätyksessä.
Kuosien valtakunta sykkii kankaissa, jotta tyydytys olisi liikunto onnessa ja, että riemut väreilisivät yllätyksenmaassa, jossa kohtaa aava kukinto, jotta reikä sielussa tarpoisi suolla, jotta kulkuri tykittäisi onnessa latuja pois päin uutuudesta kohdatakseen valon jälkeisen maailman ja, että piilo onnessa kohtaisi tuulen hengäyksen kesäyöllä, jolloin valo tarpoo toisessa hetkessä saadakseen kukinnot tyydyttymään jaollisuudessa ja, että riemut olisivat epäilyksessä kiire.
Mitä ikkunoista näkyy ulkopuolelle? Valoisuus, rakenteisuus, rakenteet, jaollisuus, liikunto ja ymmärrys kauheudesta, joka sykkii onnessa, jotta yllätys liikuttaisi uutuutta, joka kohtaa peilit, jotta tyydytys kulkisi riemuissa ja saisi epäilyksen olemaan valppaana, jotta onni kukkisi piilossa toiminnassa ja, että ullakko sykkisi sykintöjä.

maanantai 18. kesäkuuta 2018

Liikunto kukkii ja helmehtii yllätyksessä, jotta tyydytys olisi piilo toiminnassa, jotta seko sykkisi aavassa meressä, jotta kuljeskelu tykittäisi karpaloita epäilyksessä.
Risoso on henkilö, joka elää valosta ja, että yllätys kääntäisi onnea saksiin ja, että tykitys olisi piilo piilopaikassa ja, että epäilevä mieli kukkisi onnessa saadakseen kirjonnan olemaan seko.
Epäilevä toiminta kukkii liikunnossa, jotta ymmärrys toimisi onnessa ja saisi voimaa valosta, jotta tyydytys kukkisi väreissä saadakseen ennätyksen jakaantumaan uutuudessa ja, että piilo sykkisi riemuissa ja, että toisto olisi toiminnassa tykitys.

sunnuntai 17. kesäkuuta 2018

Epäilevä toiminta on valossa, jotta lento liikuttaisi sydäntä ja, että piilo olisi liikunnossa sykintää saadakseen epäilyksen kirkastumaan jaollisuudessa ja, että riemut tykittäsivät onnea teille, joilla on piilo toiminnassa saadakseen tyydytyksen olemaan toimintaa ja valoa.
Kukinnot kukkivat valossa, jotta varjot liikuttaisivat ymmärrystä ja, että piilo kukkisi karpaloissa, jotta yllätys kääntäisi onnen liikuntoon, jotta kulkuri toistaisi onnea epäilyksessä.
Valo luo toimintaa. Valo rakentaa rakenteet, jotta lento olisi toistoja aavassa ruskeassa maassa, jotta ymmärrys kohtaisi elämykset valossa saadakseen kiemurtelun sykkimään jakojen jälkeen. Joka liikunto on hetki ikuisuudessa, jotta kuosit olisivat sykintää onnessa ja, että riemut eläisivät tyydytyksessä ja, että tunteet liikuttaisivat rakeita.
Lepo elää toiminnassa, jotta kuljeskelu olisi seko onnessa saadakseen elämykset kieroilemaan tykityksessä ja, että riemut eläisivät toiminnassa, jotta tyydytys olisi epäilys oksalla saadakseen yllätyksen jakaantumaan sekossa.
Pellekuosit sykkivät liikunnossa, jotta ymmärrys olisi toimintaa sykinnässä ja, että piilo olisi uutuus tykityksessä, jossa elää elämykset kirkkaat, jotka saavat osaksensa sekoa toiminnassa, jossa elää piilo.
Ammottava kita kukkii liikunnossa, jotta maa imisi onnea ja, että riemut olisivat toiminnassa kukintoja ja, että piilo olisi toiminnassa käänne saadakseen kiemurtelun liikkumaan sekossa.
Kuljeskelu liikunnossa sykkii elämyksissä saadakseen kierrot sykkimään luonnonkierrossa, jotta eläminen olisi kukinto käänteessä, jotta tykittää lepo toimintaa saadakseen uutuuden olemaan sykerö, jotta kulku olisi valossa saadakseen jaot tykittämään onnea.

perjantai 15. kesäkuuta 2018

Esineorganismi, esineidenorganismit kukkivat tilassa, jotta tykitys olisi liikunnossa onni ja, että onnellisuus olisi aava maa kaikkeuksissa, jotta lento ja riemut tyydyttyisivät jaollisuudessa kohdatakseen uutuuden kudoksissa saadakseen elämykset tykittämään piiloa toiminnassa.
Harsot sykkivät elämää, jotta hahmoarmeijat ottaisivat haltuun toiminnan, jotta liikunto olisi tykitys sateenkeinoissa ja, että tunteet eläisivät kiemurtelussa saadakseen epäilyn olemaan vapaa aava maa kohdatakseen kuljeskelun hyytymän jälkeisessä maailmassa.

torstai 14. kesäkuuta 2018

Valomaailma elää varjoisaa elämää ja, että käänne kääntää tykityksen riemuissa pois ennätyksestä saadakseen liikunnon olemaan vauhko onni.
Hahmot sykkivät yllätyksessä, jotta pellet eläisivät valossa ja, että tyydytys olisi uutuus sekossa saadakseen liikunnon olemaan riemut tykityksessä, jossa kukkii onni.
Palle liikkuu liikunnossa, jotta tykitys toimisi toiminnassa ja, että yllätys kääntäisi ymmärryksen toistoissa ja, että piilo olisi sykinnöt, joissa kukkii värienkauneus, jotta kuljestelu tarpoisi uutuutta jaollisuudessa.
Piirrustustaiteen muodot liikuttavat havinaa, jotta muodot sykkivät kirkkaudessa ja varjoissa, joissa elää kansa liikunnon, jotta tykitys olisi elämää ja liikkumista, jotta pilvienharsot yllättäisivät avaranmaan saadakseen kiemurtelun sykkimään lämmössä, jotta kylmyys ei olisi uutuus toistoissa, joissa elää piilo toiminnassa.
Suuri avara maa liikkuu vedessä, jotta tyydytys olisi liikunto onnessa ja, että epäily kirkastaisi pilvienhahmot kirkastumisessa ja, että kulkuri kukkisi kukissa saadakseen kiemurtelun kujertamaan kaikkeudessa ja, että hiput olisivat huippuja ja huppuja toistoissa, joissa sykkii tykitys onnellinen.
Dring, drong, long, pong, longon kulkee toistoja pitkin haperoon aavaan maahan, jotta elämykset liikuttaisisivat kaihoa kaivoon saadakseen epäilyksen kahisemaan kullassa ja, että yllätys kääntäisi ykkösiä ja kakkosia pois aavasta maasta saadakseen epäilyn olemaan sekoa, jotta kulkuri liikkuisi onnessa saadakseen kiemurtelun olemaan kiire tyydytyksessä.
Tykitys sekossa elää elämyksiä, jotta piilo olisi liikkumista kukinnoissa ja, että riemut olisivat yllätystä onnessa saadakseen kirkkauden olemaan tyydytystä ja, että tunteet eläisivät jatkumossa saadakseen epäilyksen hyytymään jaollisuudessa.
Laaja maa sykkii hyönteisiä saadakseen kudoksiinsa tykitystä ja elämää, jotta tunteet olisivat valoa kirkkaudessa ja, että riemut tykittäisivät tyydytystä valolle saadakseen elämykset kukkimaan liikunnossa.
Haviseva maa elää ja kukkii, jotta yllätys olisi uutuus sekossa, jotta lento selitykseen olisi tykitys kukinnoissa ja, että liikunto sykkisi sälpää saadakseen riemut elämään hyytymän jälkeisessä maailmassa ja, että tunteet tykittäisivät yllätystä.
Visa elää aavassa maassa, jotta tyydyttyisi epäilyksessä ja saisi osaksensa onnea, jotta riemut olisivat ennätyksen sisällä, jossa elää moduuliyksilöt, jotka liikkuvat kaikkeuksissa.
Uutuus kierroissa, jotta yllätys olisi käännös saadakseen kieroilun olemaan sekoa, jossa elää ja lepää tulitus, jotta epäilys olisi riemut tyydytyksessä.

keskiviikko 13. kesäkuuta 2018

Moduuleja liikutetaan kaikkeuksissa ajatuksenvoimalla, jolloin saadaan sähkö, jotta kaikkeus on valaistu onnessa ja, että liikunto liikkuu yllätystenmaassa, jotta riemut sykkisivät tyydytyksessä, jotta lennot kaikkeuksissa olisivat epäilyksessä.
Varisee aava maa, jotta kuljeskelu olisi onni uutuudessa ja, että yllätys olisi käänne, jossa tapahtuu tyydytys, jotta riemut olisivat toimintaa, jotta ymmärrys olisi uutuus jaoissa.
Lepo kukkii elämyksiä, jotta maa olisi onnessa ja, että liikunto sykkisi voimaa jakojen jälkeen ja, että epäilys olisi varma ja luja rakenne riemuissa saadakseen ennätyksen lujittumaan sekossa.
Onni kutoo verkkojansa, jotta harsot olisivat aavan maan peittona ja, että tunteet olisivat karpaloita, joita saa olla yllätyksissä, jotta uutuus olisi luja side kudoksissa.
Suuri reikä liikuttaa toistoja kohti aavaa maata, jotta lepo olisi jaollisuus kohtaamisessa saadakseen elämykset olemaan kirkastuminen riemuissa.

Kauniita kukkia. Nämä kuvat on otettu Palonurmessa, Kuopiossa, Pohjois-Savossa, Suomessa, Euroopassa. Nämä kuvat otti taitelija Mikko Lautiainen.

tiistai 12. kesäkuuta 2018Valokuvia Helsingistä, Suomesta, Euroopasta. Nämä kuvat otti taiteilija Mikko Lautiainen.Syyskuvia Helsingistä, Suomesta, Euroopasta. Nämä kuvat otti taitelija Mikko Lautiainen.
Lepo sykkii riemuissa, jotta käänne kääntäisi reijät sieluissa ja, että yllätys olisi sekoa, jossa elää sykintä saadakseen uutuuden kirkastumaan Dajossa, jotta onni olisi kääntyminen kasvoilla, joissa elää toiminta.
Aava toiminta sykkii onnessa ja, että liikunto eläisi epäilyksessä saadakseen värit sykkimään jakojen jälkeen ja, että riemu olisi toiminta käänteessä, jossa tapahtuu uutuus ennätyksessä.
Ulkoasu on sisäasu, jotta lento olisi tykitys kidalle, jotta pilvitykitys olisi epäilys onnessa ja, että pellet yllättäisivät onnessa yksilön.
Kudokset sykkivät käänteissä, joissa lepää havina, jotta tunteet olisivat yllätys tykityksessä ja, että epäilys olisi uutuus lennossa ja, että piilo olisi lentämistä riemuissa.
Rakenne on vahva, kun liikunto elää sykinnässä, jotta lento levittää siipensä, jotta riutat olisivat tyydytystä liikunnossa saadakseen elämykset olemaan hyytymänkirkkautta pimeällä.
Tulevaisuudessa maapallolla ja kaikkeuksissa on moduuli-ihmisiä.
Selittävä voima hallitsee kaikkeuksia, jotta tasapaino on oleva voima kaikkeuksissa, jotta lento ja tyydytys olisi onni kaikkeudessa ja lennokkudessa ja, että elämänkirkkaus saisi onnea sisuksiinsa kaikkeudelta ja, että tunteet olisivat kirkkaudessa saadakseen liikunnon sykkimään toiminnassa ja, että reikäisyys olisi tosiasia.
Repeämä sielussa kukkii liikunnossa, jotta lento yllätyksessä olisi repäisy tyydytyksessä ja, että piilo olisi seko tilanne käänteissä ja, että tyylikäs toisinto eläisi selityksessä, jossa kukkii piilopaikka.
Verga elää elämyksissä saadakseen kirkkauden olemaan jakaantuminen ja, että piilo olisi yllättävä kääntyminen käänteissä. Toisto kukkii maailmassa, jotta riemut olisivat tykitys sekossa ja, että tunteet kirkastuisivat toiminnassa täyteen terään.
Reikä elää liikunnossa saadakseen elämykset olemaan tahmaisuutta kirkkaudessa ja, että tunteet olisivat seikkailu.

maanantai 11. kesäkuuta 2018

Varisee aavassa maassa lehdet, jotta lento olisi kukinto kirkkaudessa ja, että tunteet eläisivät toiminnassa ja, että yllätys olisi käänne riemuissa, joissa kukkii onni. Jotta tykitys olisi onni uutuudessa kiiruhtaen ja, että piilo olisi pelle kuoseissa saadakseen epäilyksen kirkastumaan jaollisuudessa. Kiire on tehtyä, jotta yksilö pakenee kuolemaa saadakseen epäilyksen kaikkoamaan sielustansa.Näissä valokuvissa on taiteilija Mikko Lautiainen. Nämä kuvat otti taiteilija Mikko Lautiainen.
Tyydytys elää elämyksissä, jotta lento sykkyrällä olisi selittävä voima. Epäilys liikuttaa hentoa toimintaa kukinnoissa, jotta ennätys eläisi voimassa. Saapuminen on piilo onnensirpaleissa, jotta riemu eläisi onnessa. Reikä sielussa avautuu ammottavalle kidalle. Selitys on toimintaa laissa, jotta tylli kujertaisi jaoissa ja, että tunteet liikuttaisivat tyydytystä kaikkialla.
Uusi sykkii kudoksissa saadakseen elämykset kiertämään pilvienhengityksen ja, että liikunto eläisi uutuudessa ja, että riutat kukkisivat riemuissa ja, että piilo olisi tykitys ennätyksessä, jotta kudos eläisi onnessa saadakseen kirkastumisen olemaan vapautta epäilyksessä, jotta tyylikäs seko tarttuisi onnea kurkusta saadakseen jaot yllättämään virran.

sunnuntai 10. kesäkuuta 2018

Epäilys elää kudoksissa, jotta lentäminen liihottaisi onnea, jotta käänne kääntäisi uutuutta kohti avaraa tavarahelvettiä ja, että liikunto eläisi toisessa otetussa maailmassa ja, että piilo olisi onnessa kulkuri saadakseen hyytymän liikkumaan sekossa.
👨Keitto elää kudoksissa, jotta elämä olisi sykintää saadakseen elämyksen olemaan jaot yllätystenmaassa ja, että piilo olisi uutuus sekossa ja, että tunteet olisivat onnessa epäilys saadakseen kiehumisen viheltämään liikunnossa ja, että piilopaikka sykkisi karpaloita yllättävässä liikunnossa ja, että riemu olisi sykeröllä yöllä.

sunnuntai 3. kesäkuuta 2018

Liikuttaa elämää kiireellisyyden jälkeisessä maailmassa, jotta tykitys olisi onni uutuudessa ja, että piilo eläisi yllätyksiä liikunnossa ja, että kiire eläisi onnessa saadakseen hyytymän jakaantumaan sekossa.
Aava maa sykkii elämää, jotta yllätys olisi onnessa kulkuri saadakseen liikunnon elämään uutuudessa ja, että piilo olisi tuhti pakkaus rakkautta, jotta epäilys liikuttaisi onnenkirpaloita saadakseen riemut elämään jakojen jälkeen.

lauantai 2. kesäkuuta 2018

Lakera on henkilö, joka tarpoo uutuudessa saadakseen ennätykset kohtaamaan sekon tilanteen ja, että liikunto sykkisi kaikkeudessa ja, että tyydytys olisi avara taivas maassa, jossa lepää ja elää kansojen riemut ja, että liikunto olisi onni onnessa, jotta tykitys olisi uutuus sekossa.
Weeka sykkii elämyksiä, jotta sielu sykkii onnea saadakseen tyydytykset yllättämään liikunnon piilossa ja, että onni kutoisi verkkoa otetussa maailmassa ja, että riemu olisi avara aava laakeus ja, että piilo olisi uutuus epäilyksenmaassa.
Tulevaisuudessa hahmot ovat kaikkeudessa saadakseen voimaa kaikkeudelta ja, että lentäminen olisi onnea, jota yllätykset tykittävät uutuuksissa ja, että riemut olisivat epäilyksessä onni.
Pilvet liikkuvat liikunnossa, jotta tykitys olisi henkilö, jotta lento yllättäisi uutuuden ja, että tunteminen olisi tykikäs tylli onnessa.
Vaihtoehto B tarjoaa limppuja tykitykselle, jotta tyylikäs liikkuminen ottaisi onnen käsiinsä ja, että riemut sykkisivät oranssissa valossa ja, että yllätys kääntäsi päät tykitykseen, jotta epäilys olisi uutuus kanalassa.
Linkitys kulkee suonissa, jotta tylytys olisi aava avara maa ja, että riemut yllättäisivät onnen saadakseen jaot tykittämään kiireen ja, että piilo olisi toiminnassa uutuus, joka selittää maailmaa ja kaikkeutta kokonaisuudessa ja, että piilo sykkisi tyydytystä.
Sisällensä kääriytyy sisäisyys, jotta yllätykset kääntäisivät tyydytyksen kurimuksessa kohti laakea aavaa ruskeaa maata ja, että tunteminen tuntisi onnen jaollisuudessa ja, että sade olisi uutuus epäilyksessä ja, että liikunto yllättäisi sekon kiireessä saadakseen hyytymän kirkastumaan todessa ja, että pärinä liikkuisi onnensirpaleissa.
Sininen avara laakeus tarpoo liikunnossa, jotta lento olisi ymmärrys kauheudessa ja, että piilo piilottaisi toimintaa sisällensä saadakseen elämyksen liikuttamaan varpuja ja, että onni liikuttaisi riemuja kahmalokaupalla ja, että kurimus tarttuisi keittoa varpaista saadakseen hyytymän jakaantumaan kirkkaudessa.Näissä valokuvissa on taiteilija Mikko Lautiainen. Nämä kuvat otti taiteilija Mikko Lautiainen.

perjantai 1. kesäkuuta 2018
Valokuvia Savosta, Pohjois-Savosta, Suomesta, Euroopasta. Nämä kuvat otti taiteilija Mikko Lautiainen.
Tylytys sykkii tyydytystä, jotta yllätys kuljettaisi verta kohti kulkurin onnea ja, että tunteet olisivat riemuja sekossa ja, että riemut sykkisivät valossa, jossa kiemurtelee epäilys.
Rapisen aavassa maassa, jotta käänne kääntäisi onnen kohti yllätystä ja, että tykitys olisi kohtaaminen valohahmojen uutisissa ja, että piilo olisi epäilys onnessa.
Avara saa järven päilymään, jotta kirkkauden kohtaaminen olisi seikkailu itsessään ja, että tyydytys tykittäisi valoa kurimuksessa saadakseen elämykset kirkastumaan jakokaupalla ja, että liito yllättäsi vesientyydytyksen ja, että henget liikkuisisivat riemuissa kohti aavaa maata, jotta tykitys olisi uusi kohtaaminen.
Valta kurimuksessa kukkii, jotta ennätys olisi varjoarmeijan kynnet saadakseen liikunnon elämään ja kohtaamaan valon, jotta kulkuri tavoittaisi yllätykset, jotka synnyttävät tyydytyksen hahmoissa ja, että tunteet olisivat hämäriä ja, että lepo olisi aava maa ruskeassa saadakseen kirkkauden hengittämään sykinnässä.
Valo on toimintaa. Valo luo toimintaa. Valo sykkii piiloa. Valoa on piilopaikassa, jotta lento eläisi kurimuksessa saadakseen ennätykset kirkastumaan uutuudessa ja, että liikunto sykkisi sykähdyksissä saadakseen osaksensa otettua kauraa ja leipää.