lauantai 31. joulukuuta 2016

Mikko Lautiainen Lapinlahden sairaalassa talvella 2016 näyttelyssä " Köyhyys on katsojan silmissä?" Ystävällisin terveisin taidemaalari Mikko Lautiainen.
Valinnat sekot kukkivat jaollisuutta, jotta yllätys olisi onnen jaollisuus Daavidissa ja liikunnon takana, jossa odottaa tykitys valtava.
Byyty kukkii liikunnossa, jotta riivintä sielussa olisi onnenkantamoinen tapaamisissa ja kauneuden kokemisessa kuutamolla, jotta ennätys kukkisi selityksessä toisinnon ja toiseuden kokemisessa saadakseen epäilyksen lentämään jaollisuudessa onnen piirissä ja liikunnossa otetun todellisuuden kauheudessa.
Lento onneen ja erinlaiseen ilmaisuun kauheudessa ja hyytymässä, jotta kulkuri uneksisi Daavidissa sekosta saadakseen kukkeuden jaollisuuden riipimään Niiloa keväällä toiseudessa ja kikinnoissa kevätauringon toisinnon.
Lumijumala.
Huittisten huikat.

perjantai 30. joulukuuta 2016

Valinta rakeisa kukkii liitoja, jotta riemun jaollisuus lentäisi tykityksen ennätyksen kanssa kohti maailman riemuja kohti saadakseen epäilyksen kukkimaan jaollisuudessa maailman.
Suuri ammottava kita aukeaa ja pois lentähtää liitoja, jotta kulkuri erinlainen kukkisi maailmassa ja maailman kautta saadakseen hyytymän jaollisuuden lepäilemään tykityksessä ja liikunnossa erinlaisen ilmaisun.
Rakenne auvoisa kulkee tyyneyden toisella puolella, jotta kulkuri onnen voisi ottaa vaikutteita muodoista ja väriyhdistelmistä maailmasta ja, että erinlaisuus kukkisi kukkeuden ja riivinnän jälkeen epäilyksessä saadakseen uutuuden jaollisuuden kukkimaan jaollisuudessa.
Filmiharmoonit.

tiistai 20. joulukuuta 2016

Otettu todellisuus ottaa yksilön elämän haltuunsa, jatta lepäily tuulessa kujertaisi vihannoivia tulikukkia kaikkeuden vuoksi saadakseen kulkurin repeämään liikunnossa otetulle todellisuudelle ja kukinnalle niityllä herkällä.
Valo selittää todellisuutta, jotta kulkuri rakeisa saisi elämäänsä tykitystä ja liikuntoa piirteissä ja rakenteiden kokemisessa.
Valot ja varjot tuottavat lohdullisuutta mielelle, jotta kukkeus kukkisi ja kuuhkisi rakenteita valinnoissa ja mielikuvissa toiseuden kokemisessa ja, että kulkuri auvoinen löytäisi ruusuisia unelmia elämänkirjonnassa saadakseen ennätyksen lepäämään aloillaan erinlaisuudessa ja kirkkaudessa.

maanantai 19. joulukuuta 2016

Suuri kulkija epäilyksessä kukkii liikuntoa, jotta ennätys lentää piiloon toiseuden kokemisessa, jotta seko sykkisi Daavidissa saadakseen selityksen ammottavan myydylle maa-ainekselle toiseudessa ja, että lento olisi onni kulkea riemua pitkin pohjoiseen.

sunnuntai 18. joulukuuta 2016

Mummo Jago.
Lepäily yllätyksessä ja vaikutteidenotossa kukkii onnea ja avuliaisuutta riemussa ja toiseuden kokemisessa saadakseen epäilyksen olemaan todellisuutta elämässä nurjassa valon puolella.
Omenan tuoksu poskilla ruusuisilla, jotta kauheus poistuisi toiseuden kokemisesta, jotta pellet kukkisivat ja kuhkisivat jaollisuudessa mielessä änkyräisessä saadakseen kellot tuleentumaan iltasoiton aikaan etelässä.
Hentoisen ruusuisen tien kätkyet käyvät sotaa pihaisaa. Onnenkukkia saloja. Tyynenmeren tyytyväisyys lepää ankkurilla, joilla on lapsuus, keski- ikä, vanhuus.
Ammottava tulikaske odottaa. Kita ammosen auki- reväisty lumpeen lehden kätkyessä. Lupa ottaa omansa pois. Lahjottu varis rääkyy pelkoansa. Peitottu ongelma astuu metrin eteenpäin. Liemimutka kääntyy vatsassa kämmenen kokoiseksi, pulpahtavaksi hevoseksi. Hauki ui rantaan- siittää naaraa hentoisen.Lehdet kääriytyvät uponneisiin tukkeihin. Tarjotin lentää.Vesikannun mukana valuu eliksiiri. Kukan myötä vapautuu säröinen rakkaus. Säänkulkijat kilpailevat nopeudesta.
Fundamentalismipesäkkeet ovat poistettu maapallolta. Struktuurirakenne piirtää, piilottaa prinsiipit aivorakenteen muutoksessa. Rakennut sepaleiset rakentaa kielelliset synaptin uudelleen. Suomi on maailman suurin valloittajakansa. Suomesta tulee uusi maailmankieli. Suomi tulee olemaan Yhdysvaltojen jälkeen suurin kokoomateos.
http:www.mikkolautiainen.com
Valintasynaptit liikuttavat aivoja, jotta toiminta olisi mahdollista.
Kurkku Love story.
Jokeri Jago.
Otettu todellisuus kukkii piilossa ja kukkakuvioisilla kuoseilla tuulen kujerruksessa saadakseen tahdon olemaan seko liikunto elämässä ja onnessa.
Sielu varisee toiseudessa, jotta kulkuri liikkuisi onnessa ja valssin tahtiin erinlaisuudessa saadakseen epäilyksen jaollisuuden purjeet kukkimaan elämässä ja, että lepäily olisi tyyneyden toisella puolella.
Varjot varsovat. Varisee siemen ryhdikäs. Siemen siementää. Sielun siivillä lentää kohtalo pois.

perjantai 16. joulukuuta 2016

Mustan pimeän puolen siipirikko repii siipensä auki. Kehistä aukeaa keltapuna. Pako siivillä tahtoo lentää. Uupunut riekko pihveissä. Tarpoo sielullinen punaa.
Vallattomat värit kukkivat ja hedelmöittävät hyytymän toiseuden kokemisessa, jotta kukinta otetussa todellisuudessa olisi suuri kulkuri elämässä.
Rakeisuus auttaa hahmottamaan ja kuljettamaan hyytymää kohti täyttymystä, jotta kulkuri toiseuden kuhkisi kokemuksissaan saadakseen jaollisuuden kukkimaan kirkkaalla säällä liikunnossa.
Bonssu ei ymmärrä taiteilijoita.
Otettu todellisuus kukkii onnea ja sekoa, jotta riemunkirjavat huivit sidotaan hyytymän kaulalle.
Keitto tarjoaa kurimuksia kurimusmiehelle, joka lentää hetteiköstä toiseen ja riemuun saadakseen epäilyksen kukan toiseuden kokemisessa kukkimaan ja kuuhkimaan jaollisuudessa.
Huippuorganismi.

torstai 15. joulukuuta 2016

Ennätys kokemissa kutoo verkkoja, jotta piilopaikka kukkisi jaollisuudessa ja tietoisuudessa saadakseen epäilyksen jaollisuuden lentämään onnellisuudessa otetun todellisuuden kanssa toiseuteen.
Vallankumous riemussa ja toiseudessa tarjoaa uusia kuvia ja näkemyksiä, jotta tyyneys ei olisi tyynyjen päällä, vaan alhaalla toiseuden kokemisessa saadakseen levähdyksen tuleentumaan onnessa ja kulkurin riemussa.
Myyty maalla ja lumelle tarjoaa uusia kokemuksia, jotta kauneus ja kauheus kaikkoaisi pois kokonaan saadakseen riemun tuleentumaan järjen avulla onnessa ja kulkurin elämässä.

keskiviikko 14. joulukuuta 2016

Muistojen rakeisuus avartaa kahleetonta jaollisuutta, jotta yllätykset elämässä olisivat todellisuuden rakenteita ja, että kulkuri saisi liikuntoa Daavidissa ja riemua jokapäiväistä.
Luon rakenteita, joissa ilmenee konkreettinen maailmanjärjestys saadakseni järjestyksen tietoisuuteeni ja mieleeni kokonaisuutena.
Bonssu on yksiulotteinen.
Kauheus liikunnossa, jotta kulkuri liikuisi erinlaisessa ilmaisussa kohti rantaa nähdäkseen epäilyksen selityksen toiseuden kokemistaiteessa kokonaisuudessa.
Välitila elämän kokemisessa, jotta kauneus loistaisi muotoja ja värejä liikunnossa itkuisessa saadakseen epäilyksen olemaan ymmyrkäinen mieli onnessa ja toiseuden kokemisessa saadakseen kirkkauden tuleentumaan toiseuden kokemisessa.
Suuri autius toiseuden kokemisessa, jotta kulkuri saattaisi toistaa kauneutta saadakseen ymmärryksen kirkastumaan loistossa ja onnessa saadakseen ennätyksen kirkkauden kirkumaan hyytymässä ja liikunnossa itkuisen piirin.
Rakenteellinen värien kokeminen.
Materiaalin kutsu.

tiistai 13. joulukuuta 2016

Lepäävä autius talvella ja ajatusten toiseus toistaa riemua ja hyytymää liikunnossa, jotta kukkeus liikuttaisi mieltä ja ymmärrystä pimeällä toiseuden kokemistaiteessa toisinaan.
Riemu ja onni värien kokemistaiteessa, jotta kukinta olisi suuri kulkuri lennossa kaukana kotoa saadakseen tykitystä suuhunsa ja, että liikunto olisi piilopaikka mielessä saadakseen uutuuden kestämään sesongeista riippumatta ja fyysisessä maailmassa.
Sietokyky lentää vallattomasti, jotta riivintä yöllä olisi mahdollisuus ja, että kukinta olisi uutuus valveilla oloaikana.
Jaollisuus ja vajavaisuus yllätyksessä kukkii onnea ja sekoa, jotta tietoisuuteen tulisi piilopaikka myydylle sielulle ja, että kukinta kaikkina vuodenaikoina olisi mahdollista.
Suuri onni kulkurin elämässä kukkii rakennusten anatomian kanssa, jotta tyylikäs mummo kukkisi ajatuksissaan ja teoissaan saadakseen ennätyksen jaollisuuden lepäämään toiseuden kokemistaiteessa.
Uusi tahto tahtoo itsestään tulla suureksi kulkuriksi, jotta tyyneys kaikkoaisi pilvien taakse saadakseen epäilyksen kukoistamaan vikkelissä väreissä saadakseen jaollisuuden kuhkimaan sonnin lailla ja lentämään tyyneyden toiselle puolelle.
Vamma ajatuksissa toistaa, mutta ei loista loistetta toiseudessa ja kainoutta kulkurin elämässä, jotta riemunkirjavat tyylilleen uskovaiset yllätyksen myydyssä maassa kulkisivat loppuun asti ja poistuisivat hengestä aidosta.
Ihmishalventajat kyttäävät taukoamatta tilaisuutta halventaa ihmistä.

maanantai 12. joulukuuta 2016

Cewe kävelee toiseuden avulla, jotta repäisy olisi lempeä liikunto piilossa tyrskyiltä kauheudessa ja saadakseen jaollisuuden kukkimaan selityksessä avarassa.
Zaze kulkee riemun avulla, jotta kukkeus liikkuisi elähdyksen avulla selityksessä avarassa saadakseen epäilyksen kukkimaan ja kuuhkimaan selätyksen vuoksi.
Valinnat toimivat tasolla, joista kukkeus saa voimaa ja lempeys käy taistoon ja itkuiseen lemmintään erinlaisessa ilmaisussa saadakseen yksilön liikkumaan sekulaarisuudessa.
Lempeä pilvi henkii henkilön, yksilön toiminnan kautta toiseutta, jotta liikunto olisi suuri mahdollisuus saadakseen ennätyksen tuleentumaan tulen alla ja, että kaikkeus toimisi yksilön hyväksi.
Lempeä ja kaunis kukkeus liikuttaa ymmyrkäistä mieltä pakkasella saadakseen epäilyksen jaollisuuden revähtämään sijoiltaan otetun todellisuuden kokemistaiteessa kokonaisuudessaan.
Taivaalla on väri-iloittelua, jotta kukkeus kukkisi mielessä änkyräisessä saadakseen ennätyksen jaollisuuden liikunnon lentämään uneen ja pois kiireen kokemisesta ja uutuudenviehätyksen kukinnon kokemistaiteen lailla lentämään liikuntoon ikuiseen.
Otettu totuus kuuhkii myydyn maan vuoksi ajatuksissa, jotta kukkeus kukkisi uutuuden toisella puolella ja, että saisi liikunnon jaollisuuden repäisemään matkan vuoksi taipaleella.
Uutuus kukkii onnea ja ennätystä, jotta epäilys olisi todellisuutta Daavidissa saadakseen iikolon olemaan seko olo myydyn maan vuoksi.
Valinta auvossa ja Daavidissa repäiseen tyylitystä ja kukkeutta toiseudessa saadakseen epäilyksen lentämään kirkkauden taakse ja, että kukkeus kuuhkisi onnen kukkuloilla sekossa olossa talvella.
Autius ajatuksessa ja kiireen takana kurkkii onnen kokemistaidetta, jotta yllätys pilkoisi myydyn maan kahtia ja juoksisi sekoon oloon kevättuulella kaupungissa saadakseen tyyneyden poistumaan ja kirkkauden kaikkoamaan sekossa olossa.
Lumivilla.
Lemmintä kirkkaudessa ja toiseudessa lentää liikonnon avulla onneen, jotta kulkuri liikkuisi piiloon ja piiriin itkuiseen saadakseen epäilyksen tuleentumaan Daavidissa ja toiseuden kokemisessa talvipakkasella ja jälkeen keväthankien lähdön.
Kieriskelen ajatusten hetteikössä, jotta kukkeus ja tuuli vihmoisi lempeitä kukkia tuulien takana ja, että kukinta auringon tarjoaisi lättyjä Pirkolle kevätauringon paisteessa.
Aurinko naksuttaa kynsiänsä. Pitkä matka kotiin. Juotto Juotila helmassa Nyyrikin nyrkin.
Vihlova tuuli jopeltaa uutta stoorii ja kännää veden kanssa.
Sipeltää otetta kallo iänikuinen napk. Se on loppu ny.
Onni kukkulalla kukkii piilopaikan tuntua saadakseen ennätyksen lentämään jaollisuuden tieltä liikontoon ja piiriin ikuiseen ja itkuiseen olotilaan sekossa olossa.
Rakeisa rakenteellisuus maalaustaiteessa, jotta kauheus poistuisi ilmasta ja toiseuden kokemisen edestä saadakseen elämyksen kukkimaan ja kuuhkimaan sonnin lailla kesällä.

sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Kello kurnuttaa eteenpäin-siviltää, vipiltää, ukittaa, jukiltaa. Hoo hoo hoopo.
Hörppii Jurppi vettä. Nurkki rokottaa nautaa.
Porrasaskelmien kuiske tuudittautuu uneen uuteen jakaa puheen ja kielen näkymättömäksi valoksi, kentäksi, jossa pilvet eivät aja kissaa takaa.
Keltainen kelaus.

lauantai 10. joulukuuta 2016

Yllätyksien maa.
Otettu moneus ja todellisuus kukkii onnea ja sekoa, jotta ennätys mielessä tarjoaisi piiloa liikunnolta yllätyksien maassa.
Olo toisaalla kukkii ja kuuhkii oloa sekoa saadakseen ennätyksen kukkimaan jaollisuudessa saadakseen epäilyksen jäljet näkymään ihmisten tietoisuuksissa saadakseen ennätyksen kukkimaan raikkaassa ilmassa talvella piirissä itkuisessa ja lentääkseen tyyneyden toiselle puolelle.
Uusi vallankumous moneudessa tarpoo kiireen takana saadakseen lepäilyn kukkeuden kukkimaan sekon takana saadakseen Daavidin lepäämään jaollisessa olossa talvella.
Suurpiirteinen kukkula tahtoo erinlaista ilmaisua, jotta kukkeus kukkisi jouluna saadakseen lemminnän kokemisen kukkimaan liikunnossa otetussa todellisuudessa saadakseen ennätyksen lepäämään vuoteella.
Rakenteellinen moneus.

tiistai 6. joulukuuta 2016

Vätys elämän tarpoo ja kävelee kokien erinlaisuutta, jotta kokisi onnen hetkiä jossain saadakseen riemut ja jaollisuuden reijät kukkimaan elämänkokemistaiteessaan.
Valoisa ja avara mieli seikkailee toiseudessa, jotta tavoittaisi henkilökohtaisuuden yleisessä, jota ei kuitenkaan ole koskaan ollutkaan, eikä tule koskaan olemaan.
Piilossa maailmasta ei tarjoa pakopaikkaa todellisuudelta. Todellisuus on raaka paikka, jossa kysytään ja vaaditaan jaollista asennetta, jotta ymmärtäisi sekon luonteen kokonaisuudessaan.
Helmeilevä vihreä väri antaa mielelle toiseutta, jotta kulkuri joisi olutta illalla saadakseen hyvää liikuntoa ikkunan läheisyydessa saadakseen epäilyksen kukkimaan sekossa.
Otettu todellisuus iskee epäilystä rintaan, jotta kulkuri innostuisi sekon kokemisesta saadakseen jaollisuuden seoksen sekoamaan suunnitelmistaan ja lentämään pois pilvien takaa.
Piilossa kulkurin reijiltä, jotta lentäisi kauas pois saadaksen tuulen tujerruksen repeämään kauheuden vuoksi saadakseen ennätyksen kukkimaan onnessa ja Daavidissa selkeyden vuoksi tyynellä ilmalla.
Kulkea toista tietä pitkin, jotta kulkuri tavoittaisi onnen kukkulat saadakseen epäilyksen kukkimaan auringon jälkeen toiseudessa.
Valintaruutu tietoisuudessa laitetaan tapahtumaan, jotta kauneus ja kauheus ei iskisi toiseuden kokemisessa jaollisuuteen ja, että kulkuri kammoaisi Kammosta saadakseen epäilyksen kukkimaan valintojen vuoksi saadakseen ennätyksen sykkimään piilossa toiseudelta.
Öljyvärimaalaus vuodelta 2016. Tekijä taidemaalari Mikko Lautiainen.
Rakenteet valloittavat sydämmet, jotta liike-elämä tekee voittoa uuden kiireenkin jälkeen kurjuudesta ja Daavidin parrasta saadakseen ennätyksen kukkimaan onnessa ja kulkurin päässä, jotta riemu kulkisi sekoon päin saadakseen epäilyksen kukkimaan kevätvainioilla uudestaan yhä ja nyt tapahtuu valinta kauheuden.
Tavallisuus kauheuden kokemisessa ja kulkurin hahmon ja habituksen kokemisessa, jotta epäilys kulkisi syksyisten lehtien mukana ja tuulen kujerruksen mukana riemulla mieleen epäilevään, jotta kulkuri erinlainen kokisi kaihoa pimeällä toiseudessa saadakseen ennätyksen kukat kukkimaan sekavassa olossa kevät auringossa uudestaan ja uudestaan.

maanantai 5. joulukuuta 2016

Otettu todellisuus tarttuu jaollisuuden toisella puolella kauneuden kokemiseen, jotta reijät tietoisuudessa kukkisivat onnessa ja liirrossa sosiaalisuuden.
Lepäily kiireessä kukkii valheita ajatuksissa, jotta kukkeus sekossa saisi tarttumapintaa todellisuusnäkymästä, jotta yllätys kukkisi onnessa ja liidossa pois kauheudesta saadakseen riemunkirjavat huivit kirkumaan tyyneyden toisella puolella toiseudessa.
Suuri vätys kukkeudessa toistaa loiston kukinnassa saadakseen epäilyksen kukinnan toistamaan todellisuusnäkymän kirkkaiden ikkunoiden toisella puolella ja tarttumaan kiinni kiireestä kaupungissa.
Aava puro tarttuu jaollisuuteen, jotta kulkuri olisi kankauden toisella puolen ja, että saisi vätyksen kukkimaan jakojen toisella puolella lepäilyssä.
Lepomäellä kulkee koiria, jotta kulkuri toiseuden kukkisi sekossa ja kiireen toisella puolella. Toiseus odottaa tietoisuudessa saadakseen jarrutuksen kirskumaan sekossa.
Kulkuri rakoileva istuu raitiovaunussa saadakseen epäilyksen kukkimaan sekon kokemisessa, että kulkisi erinlaisuudessa kohti kauneutta saadakseen ennätyksen omiin nimiinsä toiseuden kokemisessa.
Valetodellisuus kukkii onnessa ja kukinnassa, jotta kauheus kukkisi epäilyksessä, jotta kulkuri toiseuden lepäisi Daavidin mielessä ja lepäilyssä talvella.
Todellisuusnäkymä toiseudessa, että kauneus kulkisi rakenteiden kanssa kohti uhoa ja tuhon kaltaista näkymää erinlaisuudessa saadakseen reijät kukkimaan viljassa ja puuron syömisessä.
Rakenteet kankeudessa ja kauheudessa toistavat piirin jaloa piirtoa värien läikehdinnässä saadakseen ennätyksen kukinnan kukkimaan mustassa maassa saadakseen epäilyksen olemaan uusi todellisuus ja tahto yksilön maailmassa.

sunnuntai 4. joulukuuta 2016

Vätys lepää tehden hautaa itsellensä ja lepää lepäämistään tavallisuudessa saadakseen ennätyksen jäätymään ja ajatuksen kaikkoamaan Niilon mielestä ja, että seko ei kostaan palaisi yksilön elämään. Kokonaan pois elämästä.
Otettu todellisuus auvossa ja rakenteissa, että kulkuri toiseuden lentäisi onnen kukkuloilla saadakseen epäilyksen kukkeuden kukkimaan jäässä.
Tuuli kujertaa toiseuden kokemista raitiovaunupysäkillä, jotta kulkuri kauneudessa tarpoisi sekoa pitkin jaollisuuteen saadakseen epäilyksen kukkeuden lentämään kaukomaille ja että kiire poistuisi onnen kukkuloista.
Epäilys kukkii autojen vanoissa saadakseen ennätyksen lentämään toiseuden kanssa pilvien taakse saadakseen reijät tietoisuudessa kukkimaan syvässä virrassa.
Jähmeä teko tarpoo paljon kiireessä, jotta kulkuri piilossa vapautuisi toiseudesta saadakseen epäilyksen olemaan jarruna autossa ja että kulkisi onnen kukkuloilla pois kauheudessa violetissa värissä.

tiistai 29. marraskuuta 2016

Lepäily kukkeudessa saadakseen sekon lähtemään liirtoon piilopaikasta ja pois pilvien taakse.
Piilossa kauneudelta kauheudessa saadakseen liikkeet kukkimaan sekon liikkeen näyteikkunassa levätäkseen epäilyssä toisinaan.
Piilossa maailman tyrskyilta toiseuden kokemisessa saadakseen ennätyksen lepäämään onnessa ja kauheudessa samaan aikaan.
Seko sykkii ruohonjuuritasolla, jotta liikunto onnessa kulkisi palossa elämän ikuisen kiertokulun.
Annettu totuus ei ole otetun todellisuuden totuus.
Lepäävä ihminen kukkii onnessa ja pellolla toiseudessa saadakseen värit kirkastumaan sekon kokemisessa saadakseen ennätyksen kulkemaan onnellisuudeksi.
Otettu todellisuus kylvää yksilön elämässä kaihoa ja onnea samaan aikaan.
Epäily uutuudessa toistaa kauneutta ja kaihoa, että kauheus poistuisi onnesta ja kulkurin onnesta saadakseen ennätyksen tuleentumaan merituulessa.
Kulkuri auvossa kulkee erinlaista ilmaisua, jotta riipisi värejä piilossa kaikelta todellisuudelta saadakseen epäilyn kukkimaan ja kaiherruksen epäilemään jääriuttoja kaikkeudessa.

sunnuntai 27. marraskuuta 2016

Tuuli kujertaa ja kaihertaa mieltä änkyräistä, jotta yllätys kulkisi kohti vesiä vämmertäviä saadakseen täyttymyksen kohoamaan otollisuudesta.
Otettu todellisuus kulkee, jotta kieroilu olisi todellisuutta saadakseen ennätyksen puhkeamaan kukkaan erinlaisuudessa.
Liikunto piilossa kukkii, jotta kulkuri ammottava kulkisi kohti kelloja, jotka soittavat pilvien takana saadakseen elämänkieroilun kulkemaan jaollisuudessa.
Valoisa rakenne kulkee tietoisuuteen, jotta elämän kulkuri saa otollisen oton elämässä ja taiteen tekemisessä saadakseen lepäilyn kukkimaan ja rakenteet liikkumaan liikunnossa.
Tulevaisuudessa kaikki on tallennettu sähköiseen maailmaan. Kaikkea kontrolloidaan kontrollitodellisuuden taholta.
Automatisaatio on tulevaisuudessa elämänkirjonnassa mukana, jolloin kaikkeudessa kaikki toiminnot ovat automatisaation alaisia.
Valinnat kieroidessa kukkivat ammottavaa kitaa, jotta kulkuri elämäntoiseuden lentäisi latuja pitkin tyyneyden toiselle puolelle saadakseen epäilyksen liikkumaan valinnoissa ja kiireellisyyden toiselle puolelle.
Toisena hetkenä kauheus on elämässä kokemusmaailmassa, jotta kauneus kukkisi elämänkokemisessa saadakseen tykitystä kitaansa.
Valinnat auvossa kulkevat pitkin toreja, jotta kulkuri elämän riivinän olisi kauneus itsessänsä saadakseen ennätyksen kulkemaan pois epäilyksestä.
Kahleus kulkurin ja riivinnän kesken kukkii elämänriemuja, jotta erinlaisuus kukkisi onnenkukkuloilla saadakseen epäilyksen tuleentumaan toiseudessa.

torstai 24. marraskuuta 2016

Otettu todellisuus kävelyssä ja kukinnassa kukkii liikuntoa erinlaisesta ilmaisusta, jossa lepää kiireellisyys ja jaollisuus.
Kauneus suuressa kukinnassa riipii toiseuden kukan pois tolaltaan, jotta jaollisuus lepäisi valinnoissa ja elämän kokemisessa.
Rakenteet epäilevät omaa olemassaoloansa, jotta kukinta sekossa kukkisi epäilyksessä levätäkseen ennätyksen päällä saadakseen jaollisuuden kukkimaan yllättävässä käänteessä.
Öljyvärimaalaus vuodelta 2016. Tekijä taidemaalari Mikko Lautiainen.
Sinertävä kävely kukkii onnen kukinnassa, jotta kauneus muuttuisi epäilykseksi ja erinlaiseksi ilmaisuksi epäilyksessä ja jaollisuudessa leivän syömisessä illalla.
Valinta repäisyn jälkeen kukkii liikunnossa erinlaisen ilmaisun, jotta selitys kukkisi kevätauringossa kirkkauden maassa. Kukkeus kukkii kaikissa maissa toiseudessa ja jaollisuudessa todellisuuden ulkopuolella. Kiirehtii onni kukkeudessa saadakseen Weetyn kukkimaan siemeniä jaollisia saadakseen epäilyksen olemaan todellinen tekijä uuhien vuoksi.
Valinta c: ssä kulkee epäilyksen kurjuuden toisella puolella, jotta kukinta olisi tyylikäs tulokan jaollisuudessa saadakseen epäilyksen kukkimaan sekon sisällä ja että toiseus kukkisi marraskuussa tuulessa. Vihmon kävellen eteenpäin, jotta kukinta jaollisuudessa kukkisi kaikkina vuorokauden aikoina kiireessä.
Uutuus liikuttaa sekoa, jotta tyylikäs kukinto lepäisi sängyllä saadakseen ennätyksen lentämään selälleen ja että piilo-onni kukkisi uutuuden toisella puolella kirkkaudessa.
Ennätys siirtää erinlaisuutta toiseuden kukinnan kirkkauteen, jotta yllättävä käänne kukkisi piilo- onnessa saadakseen mahaansa kiirettä ja onnen kukintaa lepäilyksessä.
Liikunto onnessa ja elämän jaollisuudessa kirkastaa kaikkeuden päivänpolitiikassa, jossa lepää liikunto onnen tässä hetkessä.
Piilotajunta kukkii kukissa ja hyönteisissä, jotta kukkeus kukkisi liikunnossa kirkkauden saadakseen epäilyksen kukkimaan sekon ulkopinnoilla saadakseen ennätyksen lentämään sulavasti jatsiin.
Valloittava kuosi massan vuoksi, jotta repeäisin kirkkauden jälkeen onnen kukkuloille ja erinlaiseen ilmaisuun liikonnossa epäilyksen.
Lepäily ajatuksissa tietää tuhoa ja uho poistuu toiseudesta, jotta tyypillisyys tuleentuisi kirkkaudessa ja epäilyksen ulkopuolelle kukkeus kukkisi ajatuksia liikunnosta rauhan aikana.
Valloittava mystinen hahmo kaupan kassalla tykittää piilo-onnea, jotta kauneus kukkisi uutuudessa otetun todellisuuden kokemisessa saadakseen epäilyksen tuleentumaan sekon kokemisessa ja liikunnossa valloituksien ja kuosien tykityksissä.
Vammaisuus ajattelun tuolla puolen kiirehtii onnen kukinnassa, jotta tyyneys poistuisi yksilön elämän kokemismaailmasta.
Lepäily onnessa tietää kirkkautta, jotta kukkisi kiireessä saadakseen epäilyksen kukkimaan otollisuudessa, jotta siilot täyttyisivät verestä ja vedestä saadakseen epäilyksen kukkimaan sekossa ja valinnoissa erinlaisuuden kukinnan.
Siedän armollisuutta, jotta selviytyisin elämän kukinnasta kunnialla kirkkauden toiselle puolelle ja kirjoitusten epäilyksen maahan, jossa kukkii uutuus ja ammottava seko.
Derwa epäilee erinlaista ilmaisua epäilyksessä, jotta kukkisi kaikkina aikakausina toiseudessa saadakseen ennätyksen kirkkauden tulemaan onneksi ja jaollisuudeksi liikunnossa vallattomuuden.
Keltainen ja oranssi hedelmä kukkii kukkeutta erinlaisuudessa saadakseen osanta säihkyvästä räiskäleestä, jotta seko kukkisi kaukana kaukomailla saadakseen ennätyksen tuleentumaan valinnoissa epäilyksen ja maassa epäilyksen kirkkauden.
Valinta ammoinen kukkii piilopirtissä, jotta sekundäärisyys tasoittaisi liikuntoa pilvien takana saadakseen epäilyksen kukkimaan sekon kokemisessa ja että kauneus kukkisi liikunnossa vallattomuuden ja toiseuden jaollisuuden hedelmän.
Selitys ammottava kulkee erinlaisuudessa, jotta kulkuri rakeisa kukkisi onnessa ja että saisi kaikkeuden kukkimaan jaollisuudessa onnen kukkuloiden.

keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Tahmaisuus  riipauttaa kahmalokaupalla sekoa, jotta uutuus tulisi tulisille hiilille uutuutena ja epäilyksenä jaollisuudesta.
Uutuus kulkee toisintoihin, jotta rakenteet vahvistuisivat yllättävästi saadakseen jaollisuuden kukkimaan Niilon kotona illalla ja kaikkeuden kukinnassa, jotta kivuus lentäisi asuntoon yöllä.
Selitys armoton kauheudessa ja kukinnossa Niilon hyppysissä kukkii onnen nystyröissä, jotta kukkeus kukkisi piilopaikassa saadakseen epäilyksen kukkimaan naisen vartalon kaarissa.
Mikko Lautiainen- Maalaus vuodelta 2016. Tekijä taidemaalari Mikko Lautiainen.
Otollisuus elämän kokemisessa tarjoaa saollisuutta unessa saadakseen riemunkirjavat kuosit tuleentumaan ja kaikkoamaan sinertyvään yöhön ja liikunnon jälkeen ratkeamaan sekossa ja tuleentumaan toiseudessa ja että liikunto maailmallinen tarjoituisi nauttimaan ruokaa onnen kukkuloilla.
Jaollisuus liikessä tarjoaa liikunnolle olutta liikunnon jälkeen saadakseen Daavidin kukkimaan jaollisuuden jälkeen.
Yhteiskunnallinen määritelmä ei ole yksilön kokemismaailmassa ollenkaan pääosassa, vaan yksilö kokee onnea yhteiskunnassa saadakseen kukkeuden kukkimaan tyyneyden takana.
Nakkaan nakkeja lautaselle, jotta kukkeus kukkisi onnessa saadakseen tyyneyden kaikkoamaan selityksestä maailman ja toiseuden kokemisen. Kokemisen takana odottaa kauheus, joka piirtyy uutisiin kaikkoaviin onnessa ja kukkeudessa otetun maailman. Kaiken takana on tyhjyys ammottava ja liikunto yllätyksetön.
Valinta varma kaikkoaa sekosta pois, että kukkeus kukkisi Daavidin mielessa ja rakeisuudessa maalaustaiteen kukkeuden.
Epäilys kukkii onnessa ja kukkuloilla tiiviyden kokemisen saadakseen Dervan tuleentumaan päähenkilöksi, että kukkeus tuleentuisi sekossa ja lennossa sointujen kavalkaadin saadakseen ennätyksen lentämään toiseuteen suhteellisuudessa.
Lepään hetken rakeisuudessa, jotta kauneus lentäisi onneen ja maailmallisuuden ulkopuolelle ja ulkopuolisuuden kokemiseen saadakseen ennätyksen kukkimaan kukkapellolla hapsisessa.
Jäähyelokuva.
Valloittava seos juurruttaa epäilystä mieleen, jotta kauheus lepäisi onnen kukkuloilla ja jaollisuudessa saadakseen ennätyksen lentämään kiireeseen ja kurjuuden taakse.
Rakenteet vahvistumat riimuista, joissa lepää rakeisuus erinlaisuuden ja jaollisuuden kokeminen toisessa minässä. Lepää Ukko onnellinen tyydytyksessä liikunnon onnen.
Uusinta uutta tiloissa, joissa kutoo verkkoansa suuri kulkuri rakenteiden kutoja, että saisi erinlaisuuden kukkimaan tuhatkaunon lailla kauneudessa ja kukkeudessa toisinnon kauneuden. Pilvien takana odottaa palkinto onnekas ja tulikivet kukkivat rakeisuudessa värien kokemisen ja että kokemistaide olisi suuri vätys maailmassa toiseuden.

torstai 3. marraskuuta 2016

Infopotilas.

sunnuntai 30. lokakuuta 2016

Esineellinen taivas.

keskiviikko 26. lokakuuta 2016

Epäilys kulkee ennätyksen selässä, jotta kieroilisi rakenteissa saadakseen epäilyksen kulkeentumaan valossa ja varjon leikeissä.
Toinen minä uppoaa kanan lailla, jotta kulkisi Daavidin lailla toiseuteen saadakseen epäilyksen kukkimaan rakenteissa, jotta lepäilisi rakenteissa varmoissa ja pilvien takana.

tiistai 25. lokakuuta 2016

Onni kulkee ratkiriemukkaasti, jotta lentää kukkeuden toisintoihin saadakseen epäilyksen tuleentumaan toiseuden ja irtaantumisen kokemuksissa kauheuden ja kauneuden kokemuksien takana.
Maalaus vuodelta 2016. Tekijä taidemaalari Mikko Lautiainen.
Kuvassa taidemaalari Mikko Lautiainen keväällä 2016. Kuvaajan nimi. Jussi Männistö.
Tyylilleen omainen uutuus kulkee aaltoja pitkin, että saisi rahat pois ihmisiltä.
Uutuus kulkee vaateissa, jotta yllättäisi itsensä ymmärryksessä, jotta kieroilisi Daavidin kanssa viinin juomisen kanssa ja että tarpoilisi latuja värikkäitä saadakseen epäilyksen kukkimaan sekossa ja ammottavassa kidassa lentääkseen Faaraon kanssa sekoon tilanteeseen uutuuden kanssa.
Punaiset kukkivat vaateet lentävät pois kukkeuden kukinnasta saadakseen yllätyksen tarttumaan jaollisuudessa saadakseen tyydytystä osaksensa.
Uutuus uuhi kulkee ratki ja puhkikuluneissa Daavidin onnessa, jotta lepäisi vaateissa saadakseen epäilyksen kukkimaan toiseuden kokemisessa ja antaumuksessa.
Onni kulkee ratkipuhjenneissa vaateissa, jotta kurjistus kulkisi toiseudessa saadakseen tykitystä mahaansa ja sieluunsa, että kulkisi sekoa kohti onnessa ja lennossa pois kotoa.
Suuri onnenkukkula tarpoo jaollisuudessa saadakseen Daavidin kukkimaan kiireessä ja pipareiden syönnissä.
Lentävä alennus on alennustilassa, jotta kurjistuisi jaollisuudessa saadakseen osaksensa arvontaa ja onnea hengityksessä ja karkkien syönnissä illalla omassa yksityisyydessä.
Vasen otto yllättää pilven takana ja uutisissa luetaan jaollisuutta maailmasta saadakseen epäilyksen tuleentumaan jaollisuudessa, jotta kurjistus pilkkaisi onnea jaollisuudessa ja kilven takana odottaisi kulkeva ihminen urheilupuvussa lentääkseen pois kotimaastansa.
Antaumus ikkunassa, jotta kurjistus poimisi kukkia hetteiköstä saadakseen ennätyksen lentämään jaollisuuteen ja pilvien taakse saadakseen epäilyksen revähtämään kauheudessa, jotta yllätys olisi suuri mahdollisuus kiireessä ja lennokkuudessa.
Suuri ymmärrys rakenteessa lujittaa toiseuden kokemista, jotta kurjistuminen luisuu onneen ja liikuntoon saadakseen Daavidin tuleentumaan kiireestä ja liikunnosta ennätyksessä.

tiistai 18. lokakuuta 2016

Esityskieli suomi. Vapaaehtoinen pääsymaksu. Vain käteinen käy, kiitos. Tervetuloa performanssiini.
Kurimuksen enkeli.

sunnuntai 16. lokakuuta 2016

Halujen hautausmaa.

perjantai 14. lokakuuta 2016

Maailmanlopun valloittajat.

tiistai 4. lokakuuta 2016

Hiljainen teatteri.

perjantai 30. syyskuuta 2016

Psyykkinen maisema.

sunnuntai 18. syyskuuta 2016

Kulkea mysteeriä pitkin.

perjantai 16. syyskuuta 2016

Käytännön syyt valitsevat.

maanantai 12. syyskuuta 2016

Improvisaatiomaalaus.Tekijä Mikko Lautiainen-taidemaalari.

lauantai 10. syyskuuta 2016

On myynyt rahansa sielullensa.

keskiviikko 7. syyskuuta 2016

Bonssu ei ymmärrä sairautta.Bonssu välittää vain itsestään.Bonssu auttaa vain itseään.

sunnuntai 4. syyskuuta 2016

Inhimmillisyysfriikki.

lauantai 3. syyskuuta 2016

Keräilytaide.
Rakenne seko ottaa uutuuden hyppysiinsä, jotta kuristuisi elämän edessä saadakseen sekon tulemaan lehmän henkäykseksi, jotta kulkisi toiseuteen ja että kulkisi elämää kohti saadakseen kurjistumisen tuleentumaan kammossa elämän.
Valinta auvoinen raksuttaa rakentaa kauheutta ja toiseutta, jotta jaksaa kuoriutua toiseudessa toisten kuorien tieltä pois saadakseen elämän maistumaan leppoislta sekolta ja rakenteelta sateessa ja toiseuden kuorelta.
Raksuttava aika tarpoo etäisyyttä kohti saadakseen lepäilyn kukkimaan rakenteissa valoisissa saadakseen ymmärryksen tuleentumaan kauheudessa ja elämänkokemisessa lentäen toisen minän kautta epätiloihin mielen ja mielenkuorien vammaisuuteen ja jaloon elämänkokemisen kauheuteen toiseudessa.
Suureus aavassa kokemisessa, jotta tavoittaa rakenteet vammaiset saadakseen toiseuden kukkimaan elämässä ja työssä toiseuden kokemisen, jotta rakenteet paljastuisivat valon kokemisen myötä saadakseen susihukkasia kuoriinsa ja kokemuksen kauneuteen.

perjantai 2. syyskuuta 2016

Viattomat värit.

sunnuntai 28. elokuuta 2016

Pellerakenne riemuitsee, jotta kulkisia venettä kohti saadakseen jaollisuuden toistamaan sekoa ja irtiottoja todellisuudesta.
Suuri airut totuudellisuudessa kääntää aivonsa pois kaikkeudesta. jotta saavuttaa rakenteet toiseudessa saadakseen kieroilun kiertämään kaikkeutta ja lentämään valon kanssa rakenteisiin kiirettömyyden.

lauantai 27. elokuuta 2016

Löhöily toiseudessa kuristaa rakkautta äärimmilleen, että jaksaa kulkea valintoihin reikäisyydessä ja rakkauden toisintoa pitkin rakeisuuteen toisinnossa.
Tietoisuus raakileista jouduttaa toisintoa, jotta kukkisi elämän porteilla saadakseen kauheuden tuleentumaan ratkaisevalla hetkellä toiseudessa ja kauneuden yläpuolella rakkaudessa ja siipien havinassa ja elämän rakeisuudessa toiseuden ja kauheuden vuoksi.
Raakiletodellisuus.

perjantai 26. elokuuta 2016

Taloudellinen taide.

keskiviikko 24. elokuuta 2016

Rahina rakeisuudessa ja toisinnossa elämän, jotta kauheus kujertelisi elämänleivän taustalla jouduttaekseen toisintoa kulkemaan kohti epäilystä ja yllätystä elämässä.
Lepäily jouduttaa onnea ja onnelaan pääsyä, jotta kieroilisi toiseudessa ja ristikkäisessä kauheudessa saadakseen ennätyksen kujertelemaan kasvien siivillä ja solumuistissa elämän ja biologisen kellon epäilyksessä.
Piiri elämän kukkii toiseudessa ja kauheudenikkunassa joutuakseen lepäilyyn pilvien takana joutuakseen onnelaan toisinnossa ja saadakseen lepäilyn kujeilemaan rakkaudessa elämänvierantumisen ja kauheudentoisinnon ja kurimuksenkehon.
Elämänkoira ravaa portteja kohti lentääkseen pois kauneudesta saadakseen ennätyksen tuleentumaan kauheudessa ja lentämisen vuoksi.
Valo kujertelee poskilla rusentuakseen kohmalokaupalla kohti jäähileitä lasissa saadakseen ennätyksen tuleentumaan ja suivaantumaan joutuakseen pois elämänpiiristä, että saa lepäillä päivällä rakeisuudessa saadakseen ennätyksen kukkimaan pilvien lailla.
Ratkaiseva otto tarkoittaa uusintaa, että saa pilvet liikkumaan mielessä ja valon kautta elää elämää toiseudessa ja rakeisuudessa elämän kukinnon levätäkseen epäilyssä saadakseen kukinnot pulppimaan vedessä valon kautta mieleen unessa ja että unikuvat lentäisivät rakeisuudessa toisinnon kauheuden ja epäilyksen ystävä kulkee keppejä kohti saadakseen ennätyksen liikkumaan mielessä kohti toisintoa.
Sekaisin toisinnosta, jotta jaksaa kulkea uudelleen uusintaa kohti saadakseen epäilyksen kujeilemaan ja kukkimaan rakeisuudessa kaikkeuden kalvon ja piipahtelemaan toiseuden kaikkeudessa saadakseen julkisuuden olemaan raksuttava kello ja toisinto elämästä.

perjantai 19. elokuuta 2016

Monitrendikkyys.
Moniaistillinen trendikkyys.
Seinävittuilu.

perjantai 5. elokuuta 2016

Lentää toisen lailla, jotta kieroilisi metsässä saadakseen tulen tuleentumaan, jotta lepäily olisi kivuus koiralassa.

lauantai 30. heinäkuuta 2016

Annettu ja valittu, jotta lentäisi toiseuteen, jotta antaisi pilviä kiemurrella rakenteisiin saadakseen lennon tulemaan sekaisin olevaksi onneksi kukkulalla toisen ihmisen kurjessa.
Seloisa olo jatkaa kulkuansa, että saa uutuutta eteenpäin, jotta kiemurtelisi toiseudessa saadakseen rakenteet näyttämään valoisalta pilveltä.
Opeteltu veri.

perjantai 29. heinäkuuta 2016

Tulevaisuudessa maapallon ja maailmankaikkeuden sähköntuotanto hoidetaan ilmalla. Sähkö maapallon ja muiden planeettojen sähköntuotantoon hoidetaan teknologialla, joka käyttää sähköntuotantoon ilmaa.

keskiviikko 27. heinäkuuta 2016

Tulevaisuudessa ihmiset ovat kehittäneet ja rakentaneet keinotekoisen auringon.
Elämänriivaja.

sunnuntai 24. heinäkuuta 2016

Tulevaisuudessa urheillaan maapallon sisällä.Maapallon sisälle on rakennettu maapallon koko kattava putkijärjestelmä, jossa urheillaan maailmanlaajuisesti.

lauantai 23. heinäkuuta 2016

Mikko Lautiainen.Pefrormanssi.Esitystaiteen markkinat 2016.
Tulevaisuudessa maapallon ruoantuotanto on siirretty maapallon sisälle, jossa tuotetaan ruokaa 24 tuntia vuorokaudessa.Ihmiset työskentelevät ruoantuotantotehtävissä eri vuoroissa.Ruokatuotantoihmiset tekevät vuorotyötä maapallon sisällä.
Konettaminen luo autimaatiota elämänkokemiseen ja kurinalaisuus tarpoo suuria pilviä eteenpäin toisinnossa elämän, että olisi nostokurki satamassa kauheuden saadakseen tulikivet tippumaan toiseudesta toiseen tietoisuuteen kauneuden.

tiistai 19. heinäkuuta 2016

Kuulutustaide.

lauantai 16. heinäkuuta 2016

Merissä sijaitsee vankiloita, joita ylläpitää kansainvälinen toimintamekanismi, valvontakoneisto.Huippuvaaralliset vangit sijoitetaan merien vankiloihin, jotta pahuus ei pääse vallitsemaan maapallon egologia ja maapallon egoa häiritsemään kokonaisuudessaan.Kontrolli ulottuu jokaiseen maailman maahan kokonaisuudessaan.Yhteiskunnat ovat sitoutuneet poistamaan laeilla ja armeijoilla ja poliisivaltioilla rikollisuuden, joka ei sovi yhdenmukaistamisen politiikkaan, jota yhteiskunnat ovat tehneet kansainvälisen lain ja normin maapallolla saadan näin rikkumattoman etuoikeuden maailman malmivaroihin kokonaisuudessaan ja jatkavat politiikkansa yhteistyössä maailman politiikkojen ja talousmaailman kanssa luoden näin uuden maailmankaikkeuksien uuden luokkajärjestelmän, jossa on terveysluokitteluihin pohjautuvat yhteiskuntaluokat.Uskonto on poistettu yhteiskunnista kokonaan ja kaikki luokitellaan terveysnormein maailmanlaajuisesti maapallolla kokonaisuudessa.
Maapallolla on putkivankilajärjestelmä, joka on kansaivälinen järjestelmä.Putkivankila järjestelmä toimii kaikissa maailman maissa.Putkivankilaa liikutetaan koneellisesti maan päällä ja maapallon sisällä millimetrin osien tarkkuudella eteen ja taaksepäin.Rikolliset elävät putkivankiloissa koko elämänsä ajan.Kun on joutunut putkivankilaan sieltä ei pääse ikinä pois.Putkivankilavangeille tarjotaan ravinnoksi ainoastaan pillereitä, koska vangit voisivat synnyttää orgaanisesta ravinnosta aseita ja pommeja ja ohjuksia.Tulevaisuudessa ajatuksen voimalla voi valmistaa aseita ajatuksen voimalla ja aloittaa maailmankaikkeuksien välisen sodan.Putkivantilavangit ovat eristettyjä huippuvaarallisia yksilöitä,terroristeja, jotka ovat tuominneet maailman kontrollitodellisuuden, jota valvoo yhteiskuntien muodostama komissio, joka valvoo lakia ja järjestystä maapallolla kokonaisuudessaan koko ajan 24 tuntia vuorokaudessa eri vuoroissa arkena ja pyhinä kaikissa maailman maissa.Armeijat ja poliisivoimat kaikissa maailman valtioissa ovat osa valvontakoneistoa, jolla kontrolloidaan konkreettista fyysistä ja henkistä todellisuutta maapallolla.

perjantai 15. heinäkuuta 2016

Lepäävä toisinto katselee juoksevaa elämää, jotta kurjimus ei tavoittaisi raitiovaunuja ollenkaan.
Syvä toiseus ja toisinto lakkaa olemasta onni, koska kadunlakaisija elää lepäilyssä ja työssa saadakseen ennätyksen tulemaan kammottavuudeksi ja yksityiseksi elämänkokemisessa ja joutavuudessa.
Kahdentuva katse lepää pilvien päällä, jotta tajuaisi olomuotonsa kauheuden ja kauneuden kokonaisuuden kokonaisvaltaisesti.
Suuri koiramaisuus ajatuksissa, jotta auttaisi lepäileviä tajunnanmuutoksia antautumaan sekossa ja lepäilyssä.
Lepäävä toisinto lakkaa olemasta loistokas lyyli auringossa, jotta kulkisi eteenpäin, jotta kieroilisi kulkiesaan toiseudessa, jotta näkisi ennätyksen pilvissä ja varjoissa elämänkauneuden.
Kosketuspinta elämän suhteen kamppailee kokemusmaailman kanssa, jotta kieroilisi elämännautinnon kanssa saadakseen revan aukeamaan kokonaan.
Vaaniva ankka tarjoilee juomia, että lepäilisi auringossa saadakseen kukkeuden ja toiseuden kukkimaan pilvien lailla pirteydessa saadakseen jaollisuuden tulemaan reikäisyydeksi mielessä auvoisessa toisinnossa.
Uusi kuoletus mielessä kulkee toisintojen kautta, jotta lepäisi sikailussa elämänkokemisen ja toiseuden pilvissä ja jaollisuudessa valintojen summien kanssa lepäilyyn kukkeudessa pois ennätyksen kokemisesta.

lauantai 9. heinäkuuta 2016

Huomio koiruudessa kurjistaa lepäilyä, jotta antaumus tulittaisi tykitystä saadakseen auringon kurjistumaan antaumuksessa ja levossa ihmisen ajatuksien.
Rakeisa leipä syödään muutilassa, jotta lepäily tulittaisia ajatuksia tulisia luodeilla kumisilla.
Lepäävä katse tarjoilee juomia elämälle, jotta kurjuus poukkoilisi pois toisinnosta ja kukkeudesta elämännautinnon saadakseen unohduksen tuleentumaan kauheudessa ja kauneudessa.
Sekavuus toisinnossa, jotta jaksaa levätä ammoisuudessa ja kurjistumisessa, jotta kiemurtelisi lepäilyssä ja vallattomissa hetkissä sateessa.

maanantai 4. heinäkuuta 2016

Perspektiivinen muototaso.
Muototaso.
Ympäri maapalloa menee kuljetusputket,maan alalla menee kuljetusputket joiden avulla kuljetetaan ihmisiä ja tavaraa. Kuljetusputkijärjestelmä on kansaivälinen järjestelmä, joka ulottuu jokaiseen maapallon maahan.
Yhdysvalloissa menee maan alla kuljetusputket, joiden avulla Yhdysvaltojen presidentti liikkuu ympäri Yhdysvaltoja.

keskiviikko 29. kesäkuuta 2016

Reikäisyys toisinnossa lepäilee kukkeudessa, jotta kukkisi auvoisuudessa ja rakeisuuden palossa ja elämäntoisinnossa laukatakseen jaollisuuden läpi ja elämän ennätyksen taakse.
Suuri ammotus aamulla lepää toiseudessa, jotta kiertelisi uutuudessa saadakseen kiireen tuntumaan kukinnallalta toisinnon piirissa saadakseen ratkikkuuden tuntumaan valokuvauksellisuudelta aavikolla.
Lepäily kujeilussa saa uutuuden näyttämään hermolevolta, jotta rakeisuus kieroilisa toisinnossa ja kukkeudessa saadakseen ennätyksen tulemaan toisinnon kauheudeksi, että jaollisuus kiirehtisi ennätyksessa saadakseen onnellisuuden kukkimaan jaollisuudessa.
Selitys jollottaa uusia kokemuksia merellä, jotta toisinto lepäisi epäilyksessä saadakseen lepäilyn kukkimaan vallankumoksessa saadakseen rikkonaiset ikkunat lentämään ajatuksen lailla ullakon kätköihin saadakseen raot tuleentumaan toiseudessa ja valinnassa.
Bonssu on peto.

sunnuntai 26. kesäkuuta 2016

Rakenteet valloittavat valon, jotta rakeisuus tavoittaisi uutuuden ja jakoviivat ja rakenteet vahvat saadakseen ennätyksen tuleentumaan ja suivaantumaan elämän kokemiseen saadakseen toiseuden kukkimaan puutarhassa ja lepäämään ennätyksessä elämän tuoksinnassa.
Jakamaton valta ja kujeilu, että kujeilisi reikien sisällä saadakseen kurjet nälvimään ennätyksessä ja kiireessä, jotta kulkisisi ennätyksen toiseudessa, samankaltaisuudessa ja erinlaisuudessa saadakseen rakenteet tuhoutumaan uutuudessa ja liikevoimassa, jotta kujeilu tavoittaisi elämän kokemisen kokonaisuuden.
Toiseus reikien kokemisessa, jotta tavoittaa kyltymättömyyden saadakseen ennätyksen tulemaan onneksi ja jakamattomaksi toisinnoksi elämän kokemisessa, jotta kujeilisi tuulessa saadakseen jalouden kilpistymään uutuudeksi elämän toiseudessa.
Vallankumous ajattelussa kieroilelee, jotta auton unelmat toteutuisivat saadakseen epäilyksen tullahtamaan uutuudeksi, jotta ratkiriemukkaat hetken kieroilisivat onnessa ja tuulessa pilvisellä päivällä kesällä.
Rakeisa ajatus viipyilee unelmissa, jotta hienous kieroilisi elämässä ja kurjistumisessa, jotta saisi elämän maistumaan kuljeskelulta tuulessa ja sateelta kesällä.
Yksityisminä kulkee eteenpäin unelmissa, jotta kiire katoaisi kurjimuksen kokemuksista saadakseen ennätyksen tulemaan unelmiksi toiseudessa saadakseen rakenteet tuleentumaan kahvin nautinnan aikana ja vihannoimaan uutuudessa, jotta tullahdus kieroilisi pilvien lailla unelmissa ja pettymyksissä.
Sekava ahavointi tavoittaa unelmien lemminnän tarkoituksen mukaisesti, jotta kujeilisi siivillä ja janoisilla hetkillä olisi kurjistus pois elämämästä ja rakenteesta viluisesta saadakseen uutuuden tulemaan kevyeksi kyyhkyskeitoksi.

maanantai 20. kesäkuuta 2016

Yksityiskirjailija.
Babetyöläinen.

maanantai 13. kesäkuuta 2016

Värin ajatus.

tiistai 24. toukokuuta 2016

Uusi airuet toisinnossa kuljeksii ja hylkii vettä, jotta rakentelisi uusia rakenteita itsellensä, jotta lentäisi kauneuden takia pois elämän kukkiin, jotta saisi otteita elämästä sydämmeensä.
Suurenmoista ja itselleen toistavaa totuutta pientareelta ja toisinnon kautta rakenteissa elämän pilvien, jotta kulkuri kulkisi pilvien lailla toiseuteen, jotta kiemurtelee ja kuljeksii kauheudessa ja rakkaudessa elämän rakenteiden.

sunnuntai 22. toukokuuta 2016

Elämän ekskursio.

keskiviikko 18. toukokuuta 2016

Kielellinen improvisaavio.
Ääni-infektio.
Äänillä luonnostelu.
Eleillä luonnostelu.
Muistikuvilla luonnostelu.
Mielikuvilla luonnostelu.
Elävän kulttuurin näyttelijä.
Visuaalinen symbioosi.

maanantai 16. toukokuuta 2016

Elämänolemistaide.
Yksityismenestys.
Tiedollinen minä.

perjantai 13. toukokuuta 2016

Väririnnastustaide.

torstai 12. toukokuuta 2016

Teoreettinen näkymä.
Elämän näyttelijä.

keskiviikko 11. toukokuuta 2016

Elämän kokemistaide.

tiistai 10. toukokuuta 2016

Teollinen teatteri.

maanantai 9. toukokuuta 2016

Kevätkeho.
Pahuuden symbioosi.
Kielen ornamentiikka.
Kauneus on kauheus.

sunnuntai 8. toukokuuta 2016

Bonssu on mielikuvitusta.

lauantai 7. toukokuuta 2016

Sulautuminen todellisuuteen.
Rentoutussymboliikka.
Pimeä logiikka.

torstai 5. toukokuuta 2016

Salaisuus elämässä.
Elämänteatteri.
Teatteri teatterissa.
Vaivannäky.
Sekava sade on rankka keholle ja sielulle, jotta tavoittaisi tunteiden palon elämässä ja unikuvissa saadakseen jaloa paloa elämän tuoksinnassa ja vetoapua ihmisten rakenteista.

maanantai 2. toukokuuta 2016

Rakenteiden vammaisuudet tulevat ja tuleentuvat valon myötä ja juhlinnan jäljiltä.Aamulla on kivuus poissa ja rikoksen jäljiltä antautumus ahavoittaa uupumuksen kokonaan.

lauantai 30. huhtikuuta 2016

Tönkködraama.

torstai 21. huhtikuuta 2016

Yksinäisyyden kokeminen on taidetta.
Yksinäisyystaide.

perjantai 15. huhtikuuta 2016

Mielen epäpaikka.

sunnuntai 10. huhtikuuta 2016

Selitys airueita karkoittaa vihannoinnin ja uutuudenmetsästyksen.

lauantai 9. huhtikuuta 2016

Itseilmaisu ajan välityksellä.
Itseilmaisu ajan kautta.
Itseilmaisu ajan kanssa.

sunnuntai 3. huhtikuuta 2016

Leikkiminen on taidetta.

maanantai 21. maaliskuuta 2016

Yksityisihastuminen.

lauantai 19. maaliskuuta 2016

lauantai 12. maaliskuuta 2016

Todellisuuden esiaste.
Elämän humalainen.

perjantai 11. maaliskuuta 2016

Maailma on mystinen paikka.

torstai 10. maaliskuuta 2016

Kaikki ihmisen toiminnot ovat rituaaleja.

keskiviikko 9. maaliskuuta 2016

Bonssu on romuluinen.

tiistai 8. maaliskuuta 2016

Hiljainen tie tarjoaa uusia lättyjä tavarahelvetissä.
Pilviriutta unohtaa lepäävyytensä,jotta tavoittaa uuden kokemuksenkierron kokemusmaailmassa.
Valo tavoittaa elämänkierron saadakseen rakenteet näyttämään iiktodellisuudelta.
Rakennus piirtyy piirroksessa todellisuudeksi ja unikuvaksi.
Lantsu on lannoite luontoinen kuona vallankumouksen,jotta rakentuu uudestaan jaollisesti.
Lehmät tavoittavat jalon jaon vaon saadakseen apetta ja uutta kuuta lepäävän ihmisen piirissä ja jakoviivassa.
Tanakka ajatus kiemurtelee unohduksessa ja toden päällä,jotta saa kaiken olemaan uusi kuva rakenteesta.
Kokemustaide.
Opeteltu todellisuus kävelee hanakasti onnimaatin luo saadakseen Reiskan rakentumaan uudeksi Auvoksi elämässä.
Tuntea tarkoitus,jotta rakentaa mielensa hahmotelman uudestaan kurimuksessa,jotta katoaa sekon lailla pilvien lomaan.Nyt on loma tarpeen.
Vinksallaan oleva Unnokas katsoo läpi unohdusta,jotta saa vallankumouksen tulemaan uudeksi todellisuudeksi.
Epäilemättä kävelee unohduksessa,jotta muistaisi reijät todellisuudesta.
Ne tietävät,jotta eivät tulisi todeksi,että ollakseen uusi rakenne lujuudessa ja hyväksikäytössä.
Lepäävä ihminen katsoo uusiin unikuviin,jotta sekoaa lopullisesti ulkona olevaan hahmotelmaan kokemusmaailmastaan.
Valtoimenaan kiemurtelevat traktorit,jotta toisinto sielujen leikissä tarjoaa uusia kuvia vallattomalle reiksulle.
Pilvihöntyvä tarjoaa leipää uusille urille,jotta yllätys on mahdollinen kokemuksissa ja reikien todellisuuksissa.
Epäilys ratkaisee kaiken,jotta saa dynamiittia suuhun ja jalkojen juurelle.
Upotus on piiri pieni ja suuri,jotta kiemurtelee madon lailla eteenpäin elämässä saadakseen tykitystä kitojen alla.
Vallankumous uudessa ilmaisussa on rakennettu todellisuus mielessä ja kehossa.
Teollinen näyttelijä.

maanantai 7. maaliskuuta 2016

Eksynyt maisemassa.

sunnuntai 6. maaliskuuta 2016

Uusi kiverä jotso tarjoaa uusia elämyksiä,jotta rakentaa uusia kuvia pieluun.

lauantai 5. maaliskuuta 2016

Liveruno.
Nähdä tai kokea tuttuudessa toiseus,erinlaisuus.
Kauneus on avoimuus.
Pilvien hajonta on rakennettu todellisuus,jolla uskoo uusia pikkiä todellisuuksista saadakseen uskon tulemaan uudeksi kokemukseksi ja valiksi bonssuksi.
Sekunda seko tarjoaa uusia jakoviivoja,jotta saavuttaa uusia kuvia reikäisiä saadakseen kellon lävähtämää uudeksi pilven kaltaisen tason ongelmaksi.
Kauneus on viisautta.

torstai 3. maaliskuuta 2016

Esiintymistaiteilija.
Sulkeutuva voima.

keskiviikko 2. maaliskuuta 2016

Poplarimusiikki.
Kokemusperäinen tunne.

tiistai 1. maaliskuuta 2016

Katkelmallinen täyttymys

maanantai 29. helmikuuta 2016

Tunteiden abstrakti muovailu.
Abstrakti muovailu.
Unohdus on lahja.

sunnuntai 28. helmikuuta 2016

Kulttuuri-inventio.
Viikonpäivien luonteet.
Periodirakkaus.
Rakkaus tekee kauneuden.
Consteleisson.
Tarkkailettama tarkkailua tarkkaavaisesti kiertäen uutuutta,että saa seloa tulemaan täydeksi ja vaillinaiseksi vammaiseksi saadakseen jakoviivan olemaan kiero tämpyrä.
Nyt riitti-retriitti.
Taidemaalauksen maailmanmestari.
Kivis on kiva.

lauantai 27. helmikuuta 2016

Teen henki.
Eleginen luontokuva.
Tunteiden elegisyys.
Huntuvapilvi.
Lämminpilvi.
Rajoittava todellisuus.
"Kylähullu"
Ei pelkää mitään kun pelkää kuolemaa.
Pelkää lähes kaikkea nukkuu kuolinunta pian vaimo vuoteellaan.
"Metsähullu"

Kuuntelin metsän kasvua vielä kun se jaksoi kasvaa.

Annoin usvan laskea.Näin ihmisrodun kulkevan ilman silmiä.
Mallihavainto.
Selätys sekava,jotta kiemurtelee uutuuden edessä vallitsevan katon alla saadakseen oloja ja jallituksia itseensä.

perjantai 26. helmikuuta 2016

Vakiotodellisuus.
Kokoomateos Nro 3,A4,akvarelli paperille,2015.Tekijä Mikko Lautiainen-taidemaalari.
Emmintä ratkaisee elämyksen,jotta ottaisi kuoren irti sekosta ja todellista kivasta,että kieroilisi kivan elon edellä saadakseen iiktodelisuuden tulemaan jammuksi.
Uusi rakovalkea tarjoaa uusia limppuja,jotta kavelisi uutuuden eteen saadakseen kiitosta sekolta.
A painting by a painter Mikko Lautiainen.
Positiivinen aspekti negatiivisuudessa.
Negatiivinen aspekti positiivisuudessa.
Punainen aspekti positiivisuudessa.
Kokosian art.
Henkilökohtainen onnekkuus.
Vastatodellisuus.
Vastakkainen todellisuus.
Vilpoisa uutuus kiemurtelee johdonmukaisesti saadakseen uutuutta,jotta tekisi kimurantin kakun ja tahdon itsessään ja itselleen.
Perinteen rajat hakkaavat tykyä aivokuorta saadakseen tykitystä ja ammottavaa valloitusta hintaan mihin tahansa.
Yksittäinen klassikko.
Bonssu on papukaija.
Luonto-ornamentiikka.
Elämä on konvehtirasia.
Elämä on valintatalo.

torstai 25. helmikuuta 2016

Näennäinen ei.

keskiviikko 24. helmikuuta 2016

Valoa kieroilelle lätyille,jotta muistaisi rakenteen auvoisen saadakseen itsen tulemaan jaloksi onneksi.
Selätys,jolla vallitsisi uutta kuuta saadakseen jaloa valoa itseensä imeäkseen uutuuden pois itsestänsä.
Ilmaisu ilmaisun sisällä.
Ilmaisu ilmaisussa.
Taide taiteessa.
Bonssu ei ole määre.
Epäilemattä todellisuuksia juoksee riipaisun jälkeen uutuuden eteen,että kieroilee sekon edessä.

tiistai 23. helmikuuta 2016

Rääsybrändi.
Rakenteinen olo on kivuus itsessään,että ottaa sekon itsessään uudestaan,että lepää uudestaan jalon lepäävyyden,että aukeaa iiktodellisuudessa.
Riivintä,että kieroilisi ennätyksestä,että tulisi uudestaan koirailmalla rakeiseen oloon,että kävelee ja liikkuisi valinnoissa saadakseen tulla valloitetuksi elämässä.
Soittaja,öljy kankaalle,2016,42x35 cm,Tekijä Mikko Lautiainen.
Ennätys,että liikkuisi vallankumouksessa,että ei kiirehtisi onnessa,että lepäisi onnessa,että liikkuu valinnoissa onnellisessa antaumuksessa.
Epäilemättä on vallitseva jalo liike toisinnon,jotta rakeisuus olisi kiva mahdollisuus elämässä ja sekossa,että kulkee reipasta antaumusta eteenpäin.
Suuri kivuus on jaloa sekoa ja jallitusta rakenteiden tuntemista,että on rempseä ja vallitseva piilotullotus.
Kehon mielialat.

maanantai 22. helmikuuta 2016

Osviittainen viiva.

lauantai 20. helmikuuta 2016

Terveyden perikunta.
Kauneus on suhteellinen käsite.Kauneus ei ole tosiasia.
Kokoomateos Nro 1.Akvarelli paperille,A4.Tekijä mikko Lautiainen-taidemaalari,valmistumisvuosi 2015.

perjantai 19. helmikuuta 2016

Bonssu on valtakulttuuria.

keskiviikko 10. helmikuuta 2016

Digitaalinen ihminen.
Digitaaliset vuodenajat.

sunnuntai 7. helmikuuta 2016

Osaston peikko.

lauantai 6. helmikuuta 2016

Elämä on lohdullista.

lauantai 30. tammikuuta 2016

Elämä ei ole yleispätevää.

perjantai 29. tammikuuta 2016

Bonssu nauraa ihmisen epäonnelle.