lauantai 31. joulukuuta 2016

Mikko Lautiainen Lapinlahden sairaalassa talvella 2016 näyttelyssä " Köyhyys on katsojan silmissä?" Ystävällisin terveisin taidemaalari Mikko Lautiainen.
Valinnat sekot kukkivat jaollisuutta, jotta yllätys olisi onnen jaollisuus Daavidissa ja liikunnon takana, jossa odottaa tykitys valtava.
Byyty kukkii liikunnossa, jotta riivintä sielussa olisi onnenkantamoinen tapaamisissa ja kauneuden kokemisessa kuutamolla, jotta ennätys kukkisi selityksessä toisinnon ja toiseuden kokemisessa saadakseen epäilyksen lentämään jaollisuudessa onnen piirissä ja liikunnossa otetun todellisuuden kauheudessa.
Lento onneen ja erinlaiseen ilmaisuun kauheudessa ja hyytymässä, jotta kulkuri uneksisi Daavidissa sekosta saadakseen kukkeuden jaollisuuden riipimään Niiloa keväällä toiseudessa ja kikinnoissa kevätauringon toisinnon.
Lumijumala.
Huittisten huikat.

perjantai 30. joulukuuta 2016

Valinta rakeisa kukkii liitoja, jotta riemun jaollisuus lentäisi tykityksen ennätyksen kanssa kohti maailman riemuja kohti saadakseen epäilyksen kukkimaan jaollisuudessa maailman.
Suuri ammottava kita aukeaa ja pois lentähtää liitoja, jotta kulkuri erinlainen kukkisi maailmassa ja maailman kautta saadakseen hyytymän jaollisuuden lepäilemään tykityksessä ja liikunnossa erinlaisen ilmaisun.
Rakenne auvoisa kulkee tyyneyden toisella puolella, jotta kulkuri onnen voisi ottaa vaikutteita muodoista ja väriyhdistelmistä maailmasta ja, että erinlaisuus kukkisi kukkeuden ja riivinnän jälkeen epäilyksessä saadakseen uutuuden jaollisuuden kukkimaan jaollisuudessa.
Filmiharmoonit.

tiistai 20. joulukuuta 2016

Otettu todellisuus ottaa yksilön elämän haltuunsa, jatta lepäily tuulessa kujertaisi vihannoivia tulikukkia kaikkeuden vuoksi saadakseen kulkurin repeämään liikunnossa otetulle todellisuudelle ja kukinnalle niityllä herkällä.
Valo selittää todellisuutta, jotta kulkuri rakeisa saisi elämäänsä tykitystä ja liikuntoa piirteissä ja rakenteiden kokemisessa.
Valot ja varjot tuottavat lohdullisuutta mielelle, jotta kukkeus kukkisi ja kuuhkisi rakenteita valinnoissa ja mielikuvissa toiseuden kokemisessa ja, että kulkuri auvoinen löytäisi ruusuisia unelmia elämänkirjonnassa saadakseen ennätyksen lepäämään aloillaan erinlaisuudessa ja kirkkaudessa.

maanantai 19. joulukuuta 2016

Suuri kulkija epäilyksessä kukkii liikuntoa, jotta ennätys lentää piiloon toiseuden kokemisessa, jotta seko sykkisi Daavidissa saadakseen selityksen ammottavan myydylle maa-ainekselle toiseudessa ja, että lento olisi onni kulkea riemua pitkin pohjoiseen.

sunnuntai 18. joulukuuta 2016

Mummo Jago.
Lepäily yllätyksessä ja vaikutteidenotossa kukkii onnea ja avuliaisuutta riemussa ja toiseuden kokemisessa saadakseen epäilyksen olemaan todellisuutta elämässä nurjassa valon puolella.
Omenan tuoksu poskilla ruusuisilla, jotta kauheus poistuisi toiseuden kokemisesta, jotta pellet kukkisivat ja kuhkisivat jaollisuudessa mielessä änkyräisessä saadakseen kellot tuleentumaan iltasoiton aikaan etelässä.
Hentoisen ruusuisen tien kätkyet käyvät sotaa pihaisaa. Onnenkukkia saloja. Tyynenmeren tyytyväisyys lepää ankkurilla, joilla on lapsuus, keski- ikä, vanhuus.
Ammottava tulikaske odottaa. Kita ammosen auki- reväisty lumpeen lehden kätkyessä. Lupa ottaa omansa pois. Lahjottu varis rääkyy pelkoansa. Peitottu ongelma astuu metrin eteenpäin. Liemimutka kääntyy vatsassa kämmenen kokoiseksi, pulpahtavaksi hevoseksi. Hauki ui rantaan- siittää naaraa hentoisen.Lehdet kääriytyvät uponneisiin tukkeihin. Tarjotin lentää.Vesikannun mukana valuu eliksiiri. Kukan myötä vapautuu säröinen rakkaus. Säänkulkijat kilpailevat nopeudesta.
Fundamentalismipesäkkeet ovat poistettu maapallolta. Struktuurirakenne piirtää, piilottaa prinsiipit aivorakenteen muutoksessa. Rakennut sepaleiset rakentaa kielelliset synaptin uudelleen. Suomi on maailman suurin valloittajakansa. Suomesta tulee uusi maailmankieli. Suomi tulee olemaan Yhdysvaltojen jälkeen suurin kokoomateos.
http:www.mikkolautiainen.com
Valintasynaptit liikuttavat aivoja, jotta toiminta olisi mahdollista.
Kurkku Love story.
Jokeri Jago.
Otettu todellisuus kukkii piilossa ja kukkakuvioisilla kuoseilla tuulen kujerruksessa saadakseen tahdon olemaan seko liikunto elämässä ja onnessa.
Sielu varisee toiseudessa, jotta kulkuri liikkuisi onnessa ja valssin tahtiin erinlaisuudessa saadakseen epäilyksen jaollisuuden purjeet kukkimaan elämässä ja, että lepäily olisi tyyneyden toisella puolella.
Varjot varsovat. Varisee siemen ryhdikäs. Siemen siementää. Sielun siivillä lentää kohtalo pois.

perjantai 16. joulukuuta 2016

Mustan pimeän puolen siipirikko repii siipensä auki. Kehistä aukeaa keltapuna. Pako siivillä tahtoo lentää. Uupunut riekko pihveissä. Tarpoo sielullinen punaa.
Vallattomat värit kukkivat ja hedelmöittävät hyytymän toiseuden kokemisessa, jotta kukinta otetussa todellisuudessa olisi suuri kulkuri elämässä.
Rakeisuus auttaa hahmottamaan ja kuljettamaan hyytymää kohti täyttymystä, jotta kulkuri toiseuden kuhkisi kokemuksissaan saadakseen jaollisuuden kukkimaan kirkkaalla säällä liikunnossa.
Bonssu ei ymmärrä taiteilijoita.
Otettu todellisuus kukkii onnea ja sekoa, jotta riemunkirjavat huivit sidotaan hyytymän kaulalle.
Keitto tarjoaa kurimuksia kurimusmiehelle, joka lentää hetteiköstä toiseen ja riemuun saadakseen epäilyksen kukan toiseuden kokemisessa kukkimaan ja kuuhkimaan jaollisuudessa.
Huippuorganismi.

torstai 15. joulukuuta 2016

Ennätys kokemissa kutoo verkkoja, jotta piilopaikka kukkisi jaollisuudessa ja tietoisuudessa saadakseen epäilyksen jaollisuuden lentämään onnellisuudessa otetun todellisuuden kanssa toiseuteen.
Vallankumous riemussa ja toiseudessa tarjoaa uusia kuvia ja näkemyksiä, jotta tyyneys ei olisi tyynyjen päällä, vaan alhaalla toiseuden kokemisessa saadakseen levähdyksen tuleentumaan onnessa ja kulkurin riemussa.
Myyty maalla ja lumelle tarjoaa uusia kokemuksia, jotta kauneus ja kauheus kaikkoaisi pois kokonaan saadakseen riemun tuleentumaan järjen avulla onnessa ja kulkurin elämässä.

keskiviikko 14. joulukuuta 2016

Muistojen rakeisuus avartaa kahleetonta jaollisuutta, jotta yllätykset elämässä olisivat todellisuuden rakenteita ja, että kulkuri saisi liikuntoa Daavidissa ja riemua jokapäiväistä.
Luon rakenteita, joissa ilmenee konkreettinen maailmanjärjestys saadakseni järjestyksen tietoisuuteeni ja mieleeni kokonaisuutena.
Bonssu on yksiulotteinen.
Kauheus liikunnossa, jotta kulkuri liikuisi erinlaisessa ilmaisussa kohti rantaa nähdäkseen epäilyksen selityksen toiseuden kokemistaiteessa kokonaisuudessa.
Välitila elämän kokemisessa, jotta kauneus loistaisi muotoja ja värejä liikunnossa itkuisessa saadakseen epäilyksen olemaan ymmyrkäinen mieli onnessa ja toiseuden kokemisessa saadakseen kirkkauden tuleentumaan toiseuden kokemisessa.
Suuri autius toiseuden kokemisessa, jotta kulkuri saattaisi toistaa kauneutta saadakseen ymmärryksen kirkastumaan loistossa ja onnessa saadakseen ennätyksen kirkkauden kirkumaan hyytymässä ja liikunnossa itkuisen piirin.
Rakenteellinen värien kokeminen.
Materiaalin kutsu.

tiistai 13. joulukuuta 2016

Lepäävä autius talvella ja ajatusten toiseus toistaa riemua ja hyytymää liikunnossa, jotta kukkeus liikuttaisi mieltä ja ymmärrystä pimeällä toiseuden kokemistaiteessa toisinaan.
Riemu ja onni värien kokemistaiteessa, jotta kukinta olisi suuri kulkuri lennossa kaukana kotoa saadakseen tykitystä suuhunsa ja, että liikunto olisi piilopaikka mielessä saadakseen uutuuden kestämään sesongeista riippumatta ja fyysisessä maailmassa.
Sietokyky lentää vallattomasti, jotta riivintä yöllä olisi mahdollisuus ja, että kukinta olisi uutuus valveilla oloaikana.
Jaollisuus ja vajavaisuus yllätyksessä kukkii onnea ja sekoa, jotta tietoisuuteen tulisi piilopaikka myydylle sielulle ja, että kukinta kaikkina vuodenaikoina olisi mahdollista.
Suuri onni kulkurin elämässä kukkii rakennusten anatomian kanssa, jotta tyylikäs mummo kukkisi ajatuksissaan ja teoissaan saadakseen ennätyksen jaollisuuden lepäämään toiseuden kokemistaiteessa.
Uusi tahto tahtoo itsestään tulla suureksi kulkuriksi, jotta tyyneys kaikkoaisi pilvien taakse saadakseen epäilyksen kukoistamaan vikkelissä väreissä saadakseen jaollisuuden kuhkimaan sonnin lailla ja lentämään tyyneyden toiselle puolelle.
Vamma ajatuksissa toistaa, mutta ei loista loistetta toiseudessa ja kainoutta kulkurin elämässä, jotta riemunkirjavat tyylilleen uskovaiset yllätyksen myydyssä maassa kulkisivat loppuun asti ja poistuisivat hengestä aidosta.
Ihmishalventajat kyttäävät taukoamatta tilaisuutta halventaa ihmistä.

maanantai 12. joulukuuta 2016

Cewe kävelee toiseuden avulla, jotta repäisy olisi lempeä liikunto piilossa tyrskyiltä kauheudessa ja saadakseen jaollisuuden kukkimaan selityksessä avarassa.
Zaze kulkee riemun avulla, jotta kukkeus liikkuisi elähdyksen avulla selityksessä avarassa saadakseen epäilyksen kukkimaan ja kuuhkimaan selätyksen vuoksi.
Valinnat toimivat tasolla, joista kukkeus saa voimaa ja lempeys käy taistoon ja itkuiseen lemmintään erinlaisessa ilmaisussa saadakseen yksilön liikkumaan sekulaarisuudessa.
Lempeä pilvi henkii henkilön, yksilön toiminnan kautta toiseutta, jotta liikunto olisi suuri mahdollisuus saadakseen ennätyksen tuleentumaan tulen alla ja, että kaikkeus toimisi yksilön hyväksi.
Lempeä ja kaunis kukkeus liikuttaa ymmyrkäistä mieltä pakkasella saadakseen epäilyksen jaollisuuden revähtämään sijoiltaan otetun todellisuuden kokemistaiteessa kokonaisuudessaan.
Taivaalla on väri-iloittelua, jotta kukkeus kukkisi mielessä änkyräisessä saadakseen ennätyksen jaollisuuden liikunnon lentämään uneen ja pois kiireen kokemisesta ja uutuudenviehätyksen kukinnon kokemistaiteen lailla lentämään liikuntoon ikuiseen.
Otettu totuus kuuhkii myydyn maan vuoksi ajatuksissa, jotta kukkeus kukkisi uutuuden toisella puolella ja, että saisi liikunnon jaollisuuden repäisemään matkan vuoksi taipaleella.
Uutuus kukkii onnea ja ennätystä, jotta epäilys olisi todellisuutta Daavidissa saadakseen iikolon olemaan seko olo myydyn maan vuoksi.
Valinta auvossa ja Daavidissa repäiseen tyylitystä ja kukkeutta toiseudessa saadakseen epäilyksen lentämään kirkkauden taakse ja, että kukkeus kuuhkisi onnen kukkuloilla sekossa olossa talvella.
Autius ajatuksessa ja kiireen takana kurkkii onnen kokemistaidetta, jotta yllätys pilkoisi myydyn maan kahtia ja juoksisi sekoon oloon kevättuulella kaupungissa saadakseen tyyneyden poistumaan ja kirkkauden kaikkoamaan sekossa olossa.
Lumivilla.
Lemmintä kirkkaudessa ja toiseudessa lentää liikonnon avulla onneen, jotta kulkuri liikkuisi piiloon ja piiriin itkuiseen saadakseen epäilyksen tuleentumaan Daavidissa ja toiseuden kokemisessa talvipakkasella ja jälkeen keväthankien lähdön.
Kieriskelen ajatusten hetteikössä, jotta kukkeus ja tuuli vihmoisi lempeitä kukkia tuulien takana ja, että kukinta auringon tarjoaisi lättyjä Pirkolle kevätauringon paisteessa.
Aurinko naksuttaa kynsiänsä. Pitkä matka kotiin. Juotto Juotila helmassa Nyyrikin nyrkin.
Vihlova tuuli jopeltaa uutta stoorii ja kännää veden kanssa.
Sipeltää otetta kallo iänikuinen napk. Se on loppu ny.
Onni kukkulalla kukkii piilopaikan tuntua saadakseen ennätyksen lentämään jaollisuuden tieltä liikontoon ja piiriin ikuiseen ja itkuiseen olotilaan sekossa olossa.
Rakeisa rakenteellisuus maalaustaiteessa, jotta kauheus poistuisi ilmasta ja toiseuden kokemisen edestä saadakseen elämyksen kukkimaan ja kuuhkimaan sonnin lailla kesällä.

sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Kello kurnuttaa eteenpäin-siviltää, vipiltää, ukittaa, jukiltaa. Hoo hoo hoopo.
Hörppii Jurppi vettä. Nurkki rokottaa nautaa.
Porrasaskelmien kuiske tuudittautuu uneen uuteen jakaa puheen ja kielen näkymättömäksi valoksi, kentäksi, jossa pilvet eivät aja kissaa takaa.
Keltainen kelaus.

lauantai 10. joulukuuta 2016

Yllätyksien maa.
Otettu moneus ja todellisuus kukkii onnea ja sekoa, jotta ennätys mielessä tarjoaisi piiloa liikunnolta yllätyksien maassa.
Olo toisaalla kukkii ja kuuhkii oloa sekoa saadakseen ennätyksen kukkimaan jaollisuudessa saadakseen epäilyksen jäljet näkymään ihmisten tietoisuuksissa saadakseen ennätyksen kukkimaan raikkaassa ilmassa talvella piirissä itkuisessa ja lentääkseen tyyneyden toiselle puolelle.
Uusi vallankumous moneudessa tarpoo kiireen takana saadakseen lepäilyn kukkeuden kukkimaan sekon takana saadakseen Daavidin lepäämään jaollisessa olossa talvella.
Suurpiirteinen kukkula tahtoo erinlaista ilmaisua, jotta kukkeus kukkisi jouluna saadakseen lemminnän kokemisen kukkimaan liikunnossa otetussa todellisuudessa saadakseen ennätyksen lepäämään vuoteella.
Rakenteellinen moneus.

tiistai 6. joulukuuta 2016

Vätys elämän tarpoo ja kävelee kokien erinlaisuutta, jotta kokisi onnen hetkiä jossain saadakseen riemut ja jaollisuuden reijät kukkimaan elämänkokemistaiteessaan.
Valoisa ja avara mieli seikkailee toiseudessa, jotta tavoittaisi henkilökohtaisuuden yleisessä, jota ei kuitenkaan ole koskaan ollutkaan, eikä tule koskaan olemaan.
Piilossa maailmasta ei tarjoa pakopaikkaa todellisuudelta. Todellisuus on raaka paikka, jossa kysytään ja vaaditaan jaollista asennetta, jotta ymmärtäisi sekon luonteen kokonaisuudessaan.
Helmeilevä vihreä väri antaa mielelle toiseutta, jotta kulkuri joisi olutta illalla saadakseen hyvää liikuntoa ikkunan läheisyydessa saadakseen epäilyksen kukkimaan sekossa.
Otettu todellisuus iskee epäilystä rintaan, jotta kulkuri innostuisi sekon kokemisesta saadakseen jaollisuuden seoksen sekoamaan suunnitelmistaan ja lentämään pois pilvien takaa.
Piilossa kulkurin reijiltä, jotta lentäisi kauas pois saadaksen tuulen tujerruksen repeämään kauheuden vuoksi saadakseen ennätyksen kukkimaan onnessa ja Daavidissa selkeyden vuoksi tyynellä ilmalla.
Kulkea toista tietä pitkin, jotta kulkuri tavoittaisi onnen kukkulat saadakseen epäilyksen kukkimaan auringon jälkeen toiseudessa.
Valintaruutu tietoisuudessa laitetaan tapahtumaan, jotta kauneus ja kauheus ei iskisi toiseuden kokemisessa jaollisuuteen ja, että kulkuri kammoaisi Kammosta saadakseen epäilyksen kukkimaan valintojen vuoksi saadakseen ennätyksen sykkimään piilossa toiseudelta.
Öljyvärimaalaus vuodelta 2016. Tekijä taidemaalari Mikko Lautiainen.
Rakenteet valloittavat sydämmet, jotta liike-elämä tekee voittoa uuden kiireenkin jälkeen kurjuudesta ja Daavidin parrasta saadakseen ennätyksen kukkimaan onnessa ja kulkurin päässä, jotta riemu kulkisi sekoon päin saadakseen epäilyksen kukkimaan kevätvainioilla uudestaan yhä ja nyt tapahtuu valinta kauheuden.
Tavallisuus kauheuden kokemisessa ja kulkurin hahmon ja habituksen kokemisessa, jotta epäilys kulkisi syksyisten lehtien mukana ja tuulen kujerruksen mukana riemulla mieleen epäilevään, jotta kulkuri erinlainen kokisi kaihoa pimeällä toiseudessa saadakseen ennätyksen kukat kukkimaan sekavassa olossa kevät auringossa uudestaan ja uudestaan.

maanantai 5. joulukuuta 2016

Otettu todellisuus tarttuu jaollisuuden toisella puolella kauneuden kokemiseen, jotta reijät tietoisuudessa kukkisivat onnessa ja liirrossa sosiaalisuuden.
Lepäily kiireessä kukkii valheita ajatuksissa, jotta kukkeus sekossa saisi tarttumapintaa todellisuusnäkymästä, jotta yllätys kukkisi onnessa ja liidossa pois kauheudesta saadakseen riemunkirjavat huivit kirkumaan tyyneyden toisella puolella toiseudessa.
Suuri vätys kukkeudessa toistaa loiston kukinnassa saadakseen epäilyksen kukinnan toistamaan todellisuusnäkymän kirkkaiden ikkunoiden toisella puolella ja tarttumaan kiinni kiireestä kaupungissa.
Aava puro tarttuu jaollisuuteen, jotta kulkuri olisi kankauden toisella puolen ja, että saisi vätyksen kukkimaan jakojen toisella puolella lepäilyssä.
Lepomäellä kulkee koiria, jotta kulkuri toiseuden kukkisi sekossa ja kiireen toisella puolella. Toiseus odottaa tietoisuudessa saadakseen jarrutuksen kirskumaan sekossa.
Kulkuri rakoileva istuu raitiovaunussa saadakseen epäilyksen kukkimaan sekon kokemisessa, että kulkisi erinlaisuudessa kohti kauneutta saadakseen ennätyksen omiin nimiinsä toiseuden kokemisessa.
Valetodellisuus kukkii onnessa ja kukinnassa, jotta kauheus kukkisi epäilyksessä, jotta kulkuri toiseuden lepäisi Daavidin mielessä ja lepäilyssä talvella.
Todellisuusnäkymä toiseudessa, että kauneus kulkisi rakenteiden kanssa kohti uhoa ja tuhon kaltaista näkymää erinlaisuudessa saadakseen reijät kukkimaan viljassa ja puuron syömisessä.
Rakenteet kankeudessa ja kauheudessa toistavat piirin jaloa piirtoa värien läikehdinnässä saadakseen ennätyksen kukinnan kukkimaan mustassa maassa saadakseen epäilyksen olemaan uusi todellisuus ja tahto yksilön maailmassa.

sunnuntai 4. joulukuuta 2016

Vätys lepää tehden hautaa itsellensä ja lepää lepäämistään tavallisuudessa saadakseen ennätyksen jäätymään ja ajatuksen kaikkoamaan Niilon mielestä ja, että seko ei kostaan palaisi yksilön elämään. Kokonaan pois elämästä.
Otettu todellisuus auvossa ja rakenteissa, että kulkuri toiseuden lentäisi onnen kukkuloilla saadakseen epäilyksen kukkeuden kukkimaan jäässä.
Tuuli kujertaa toiseuden kokemista raitiovaunupysäkillä, jotta kulkuri kauneudessa tarpoisi sekoa pitkin jaollisuuteen saadakseen epäilyksen kukkeuden lentämään kaukomaille ja että kiire poistuisi onnen kukkuloista.
Epäilys kukkii autojen vanoissa saadakseen ennätyksen lentämään toiseuden kanssa pilvien taakse saadakseen reijät tietoisuudessa kukkimaan syvässä virrassa.
Jähmeä teko tarpoo paljon kiireessä, jotta kulkuri piilossa vapautuisi toiseudesta saadakseen epäilyksen olemaan jarruna autossa ja että kulkisi onnen kukkuloilla pois kauheudessa violetissa värissä.