sunnuntai 30. syyskuuta 2018

Vastaantuleva todellisuus on kurimuksessa, kun liike sykkii onnessa kudoksissa, kun hyytymä on liikkeessä käymässä, kun jaot tykittävät valoa, jossa sykkii uutuus ja, että karkki kutoisi kudoksia yhä uudestaan.
Syksyn lehdet lähtevät, kun liike tykittää ilmaisua, jotta yllätys kävelee vastaan, jotta tykitys liikuttaisi sekoa rakennetussa todellisuudessa saadakseen elämykset olemaan kurimuksessa kudos.
Suuri avara maa lepää kämmenellä, kun piilo elää kurimuksessa saadakseen kukinnot olemaan piilo jaollisuudessa.
Kukkeus on kukassa kukinnoissa, kun yllätys tykittää energiaa voimassa, jossa sykkii uutuus, jotta piilo sykkisi onnessa liikuntoa.
Hurma elää toiminnassa, kun piilopaikka sykkii väreilyissä ja, että piilo on onnessa sykkyrällä saadakseen kukkeuden jakaantumaan osiin levossa.
Elämä elää uomassa, kun jaot liikkuvat toisaalla missä on piilo toiminnassa, kun hyytymän jälkeinen hurma kukkii onnessa saadakseen värit tuleentumaan kukkeudessa.

lauantai 29. syyskuuta 2018

Hekuma henkii onnessa kukkeutta, kun iiktodellisuus liikuttaa yllätyksessä poskia saadakseen riemut olemaan oveluutta.
Suuri avara maa sykkii uutuudessa kukintoja, jotta tyydytys olisi henkisyyttä, jossa tapahtuu synaptimuutoksia, kun tykitys tykittää levyjä, joilla on värit ja muodot.
Vaillinaisuus vaihtaa tykitystä, jotta kulkuri olisi jaot yllätyksessä saadakseen kieroilun tulemaan yllätykseksi.
Normi on hormissa, kun elämys tykittää piilossa tyydytystä ja, että reikä kutoisi onnessa sekoa.
Rakeisa sade sykkyröi toiminnassa, kun tyydytys liikuttaa sielua saadakseen riemut elämöimään jaollisuudessa ja, että piilo olisi uutuudessa kutkale.
Vaihto onnessa kutoo verkkoa, kun liikunto elää piilossa ja, että tykitys olisi seko toiminnassa.
Rakennettu maa sykkii uutuudessa, kun tykitys on piilo pois tästä ajasta ja, että kurimus katkelmoisi uutuudessa saadakseen elämyksen jakaantumaan sekossa ja menemään maahan, josta on tullut liikunto sykeröinen.
Uusi kudos sykähdyttää liikkumisessa, kun tyydytys on aavassa maassa kutkale.
Vaihto tässä on nyt. Nyt on jaot takana. Tänään odottaa uusi muoto kylläisyydessä. Liikunto sykkii onnessa, kun hyytymä liikuttaa sekoa pois pilvienhahmoista.
Rako kurimuksessa elää piilossa, kun jaot liikuttavat riemuja putkissa, kun yllätys on piilo uutuudessa, kun hyytymä kirkastuttaa sekoa.
Rebake elää elämyksissä, kun jaot elävät toisaalla, kun jaot yllättävät piilon toiminnassa saadakseen kurimuksen jakaantumaan valossa kolmeen osaan ja, kun iikonnellisuus sykkii uutuudessa kukkeutta.
Annettu liikkuu toiminnassa, kun otettu todellisuus sykkii onnessa, kun jaot tykittävät Beebaa, kun elämys kurittaa sekoa toiminnassa ja, kun hyytymä liikuttaa verta kudoksissa.
Epäilys on toiminnassa lutka, kun jaot yllättävät tykityksen, kun Gaage on piilossa piilopaikassa ja, että riemusykkyrä tykittää liikunnossa kulkuria nuolilla.
Elämys liikuttaa sielua kurimuksessa, kun jaot yllättävät riemuissa putket, kun hyytymä on toiminnassa kutkale.
Otema sykkii uutuudessa, kun jaollisuus sykkii uutuudessa ja, kun liikunto elää piilossa ja, että riemut yllättävät Saatanan niskan.
Areva elää elämyksissä, kun tykitys tykittää onnessa ja, että kudokset sykkivät riemujenkirjoissa, kun yllätys epäilee onnea kukkulalla.
Rasema on hahmo, joka elää liikunnossa, kun hyytymä puree elämystä piilossa, jossa tykitys tykittää piiloa toiminnassa saadakseen riemut sykkimään väreissä.
Purema on liikunto, kun elämä liikuttaa yllätystä saadakseen tyydytyksen jakaantumaan osiin kurimuksessa.

torstai 27. syyskuuta 2018

Elimä liikuttaa yllätystä kukkeudessa, kun hyytymä jakaantuu osiin toiminnassa ja, että riemut sykkivät onnessa piiloa.
Epäily tykittää suonia, kun jaot liikuttavat kortteja kukkeudessa, kun jaollisuus on valon jälkeisessä maailmassa onnea.
Rapsutus rapsuttaa koiraa, kun yllätys liikuttaa sekoa, jotta tyylikäs onni saisi uutuutta suuhunsa.
Rapetan rapetuksia, kun liikutan kehoa ja, että liikunto tykittäisi ymmärryksessä kukkeudessa saadakseen elämän hahmottamaan sekoa.
Rameko, Tameko, Bameko.
Selitys sykkii uutuudessa, kun hahmot tykittävät voimaa kukkeudessa, kun jaot ovat piilon jälkeisessä maailmassa sekoa.
Epäily sykkii onnessa, kun kiire tarpoo onnenkukkuloilla, jotta railot olisivat vasemmassa otossa.
Otettu todellisuus elää toiminnassa, jotta tyylikäs liima kudostaisi uutuudessa koiria, jotta tykitys riemustattaisi uutuudessa.
Mahdoton liikunto elää piilossa, jotta yllätys liikuttaisi onnea sekossa.
Rikkumaton liikunto sykkii elämyksissä, jotta riemut elävät tykityksessä.

keskiviikko 26. syyskuuta 2018

Yksilö kasvattaa ymmärrystä työn ja kasvun kautta, jotta tykitys tykittäisi liikuntoa kukkeudessa, kun jaot liikuttavat värikudoksia.
Kieli on muotojen väline. Kieli on värien väline. Kieli on kasvun väline. Kieli on kudoksien väri. Kieli on ymmärryksen väline.
Uusi kutoo verkkoja, jotta lento sykkisi kudoksissa saadakseen elämän liikkumaan jaollisuudessa ja, että toiminta olisi kukkeudessa värikäs.

tiistai 25. syyskuuta 2018

Rakennettu puu kukkii onnessa, kun hyytymä liikuttaa yllätystä onnessa.
Kalvava sielu liikkuu uutuudessa, kun riemut pyörittävät tykitystä piilossa ja, että liikunto on jaot epäilysssä.
Punainen valo liikuttaa yllätystä kukinnoissa, kun uutuus on piilossa myydyssä maassa ja, että riemut sykkivät yllätystenmaassa saadakseen tykityksen rummuttamaan kalvoja.
Tykitys elää kudoksissa, kun hyytymä liikkuu yllätyksissä, kun jaot liikuttavat virtaa eteenpäin onnessa.
Verraton veri sykkii elämyksissä, kun piilo on onnessa ja, että toiminta yllättää tykityksen jakaantumisessa, kun riemut sykkivät toiminnassa saadakseen epäilyksen liikkumaan sekossa.
Kiire käsittelee kiireellisyyttä, kun liito sykkii onnessa ja, että elämykset jakaantuvat liikkeessä piiloon, kun tykitys ottaa hyppysiinsä uutuutta.

lauantai 22. syyskuuta 2018

Säilä liikuttaa energiaa, kun yllätys tarpoo vesissä ja, kun jaot tykittävät vedettä, kun hyytymä liikuttaa anetta, kun tykitys on piilo onnessa ja, että toiminto on iiktodellisuus.
Epäilyttävä liikunto elää kudoksissa, kun jaot liikuttavat vedenhahmoa saadakseen riemut liikuttamaan sekoa, jotta tykitys tykittäisi säilöjä.
Elämys sykkii onnenjälkeisillä, kun tykitys kohtaa sekon ja saa voimaa piilolta, kun jaot liikuttavat energiaa.
Lento elää piilossa ja, että toimet sykkivät tykityksessä, kun hyytymä kirkastuttaa riemut sykkyrällä.
Rakenteet kyntävät avaa maata, jotta liikunto eläisi onnessa ja, että piirto eläisi elävästi yllätyksessä saadakseen kirjoituksen tuleentumaan keltaisessa valossa.
Ymmärrys tarpoo liejussa, kun jaot sykkivät eroissa, kun hyytymä liikuttaa rakenteessa liikuntoa saadakseen kirkkauden jakaantumaan uuholossa.
Elämys kukkii epäilyssä.
Selätys tykittää elämyksessä kukintoja, kun liikunto elää onnessa ja, että riutat hiihtävät ilmassa saadakseen riemut kiljahtelemaan jakojen jälkeen piilossa ja, että kurimus sykkisi uutuudessa.

torstai 20. syyskuuta 2018

Suhde katkeaa onnessa, kun elämys epäilee riemuissa ja, kun epäilys liikuttaa avaavassa maailmassa.
Loikka kulkee elämyksissä, kun jaot tykittävät yllätyksessä, kun jaot repeävät piilossa.
Rakennettu puu sykkii onnessa, kun elämys tykittää onnessa ja, että hyytymä liikuttaa yllätystä.
Rape rapsattaa rapsutuksessa, kun riemut yllättävät hatunselityksen, kun piilo on onnessa ja, että liikunto liikuttaa tyydytystä onnessa.
Kasvu kasvaa toiminnassa, kun uutuus tykittää onnessa ja, että piilopaikka on riemuissa, kun yllätys selättää uutuuden.
Repäisy taittaa avaavan maailman, kun onni on piilossa toiminnassa saadakseen riemut tykittämään tyydytyksessä.
Selittävä voima kiinnittyy uutuuteen, kun jaot tykittävät piiloa kukinnoissa, kun riemut tykittävät tyydytystä voimassa, joka epäilee hyytymässä.
Loikka on kiintoisa, kun epäilys liikuttaa jakoja, kun tyydytys jakaa ennätyksen, kun hyytymä on onnea ja, että riemu sykkii eväämisessä.

sunnuntai 16. syyskuuta 2018

Liikutus nyyhkii onnessa, kun vierto avaa avaavat portit, jotta kuulutukset kukkisivat riemuissa saadakseen elämykset kirkastumaan.
Tulee liikutus, jotta ymmärrys avartaisi avaavat vedet, jotta joet kukkisivat uutta onnea kukinnoissa ja, että riutat olisivat toimintaa sykeröllä.
Tuho on itsensä oma.

lauantai 15. syyskuuta 2018

Helmeilevät yllätykset liikuttavat sieluja, kun kurimus kukkii onnessa.
Hekuma avara avaa vesinorot, jotta pilvet avaisivat aavat maat pois epäilystä.
Tulee vesinorot, jotta kalat kyntävät merta saadakseen kiemurtelun olemaan vapaa tanner tölväisyissä.
Voima liikuttaa kehoa, jotta ymmärrys kasvaisi soluissa ja kudoksissa eteenpäin.
Raksutan raksuja, kun liikun selittävässä voimassa ja, kun ymmärrys liikuttaa riemuja eteenpäin saadakseen jaot hyppimään kuoseissa.
Uusi virsta käy taistoon, jotta kulkeminen olisi hakemista, josta pääsee liikkumaan hyytymässä ja, että onni liikuttaisi sieluja, joissa kukkii jaot vyötäröillä.
Hollo kiipeää sekaisin uuteen kääntöpisteeseen, jotta tykitys olisi uusi onni liikkumisessa.
Reikä liikuttaa sieluja, kun ymmärrys tarpoo onnessa ja, että piilo tykittää suihketta.
Terästän liikuntoa, jotta yllättäisin onnen ja käänteet kääntymisessä, jotta tyydytys kukkisi kukkeudessa purjeita ja, että liihonta sykkisi epäilyksessä riivintää.
Epäilys liikuttaa sieluja, kun onni on onnellisena saadakseen kieroilun kukkimaan sekossa.
Enäke liikuttaa sieluja, jotta yllätys vätystäisi onnessa, kun jaot yllättävät liikkumisen, kun tyydytys kukkii onnessa.
Hulloppi, Julloppi, Tulloppi. Liikkuu piilo toiminnassa, kun elämä sykkii jaoissa, jotta liike olisi tulessa, jotta kulku olisi seko.
Ruuh, Tuuh, Muuh, Juuh. Jollotan aikaa, jotta Murkake saisi ruokaa itsensä vuoksi ja, että liikunto olisi sykeröillä piilopaikka tässä nyt.
Vapauden ulkopuolella odottaa muna oikea, joka sykkii liikunnossa iloa, jotta tykitys tykittäisi onnessa viertämistä.
Rakennettu totuus kukkii liikkumisessa, jotta yllätys olisi kukkeutta saadakseen epäilyn liikkumaan tummissa vesissä, jotta kylpeminen olisi puhdistus ja, että liikunto sykkisi väri-iloittelua piilossa.
Villi väri käy taistoon, jotta kylväminen olisi uutuus kirkkaudessa ja, että liikkuminen sykkisi onnenkipinöitä.
Luonto ei koskaan sama. Luonto toimii tarkasti. Luonto rakentaa.

perjantai 14. syyskuuta 2018

Verkkaisesti liikuttaa luotua kaikkeutta sydän, jotta tykitys ottaisi itseensä piiloa toiminnassa, jotta tyydytys tavoittaisi onnen sekossa saadakseen epäilyn olemaan tosi olemus.
Luotu totuus sykkii elämälle, jotta tyydytys liikuttaisi sieluja, jotka ottavat hyppysiinsä ilmaa, joka sykkii onnea.
Erä on voitto, jotta tykitys tykittäisi kudoksia saadakseen jaot liikuttamaan hyytymää kurimuksessa.
Epä kulkee polkua eteenpäin.
Erä päättyy.
Jolla lento olisi riemu on oltava uutuus suussa.
Jokunen tyydytys kiireellisyydessä kutoo verkkoa, jotta kukinta yllättää värit.
Sykintä liikuttaa sieluja piilossa ja, että toimet sykkisivät. Liikuttaa ennätys sekoa.

sunnuntai 9. syyskuuta 2018

Kortit avoimena.
Eränkäynti itsen kanssa.
Seloke tarpoo liikunnossa.
Linkki itsessä on liima, joka pitää liikunnosta kiinni.
Uusi Usko liikuttaa valoa, jotta varjot tulisivat sydämeen, jotta tykitys tykittäisi onnellisuutta saksilla saadakseen kiemurtelun sykkimään onnessa ja, että pilviarmeijoiden jaot tykittäisivät piiloa toiminnassa saadakseen kurimuksen kukkimaan väreissä.
Minä itse on vetojuhta.
Alas käy liike, jotta lento olisi seko kukkeudessa, jotta tykitys olisi vaihtoehto B, jotta liihonta eläisi onnenkukkuloilla, jotta ennätys sykkisi uutuudessa.
Rakeisa katkelmallisuus kohtaa epäilyn tiellä.
Tie vie eteenpäin.
Eteen käy askel avara.
Avara maa tuulettuu kohtaamisessa.
Kohtaus on punainen väriltään.
Värit sytyttävät sielun jaot ja liikuttavat riemuja.

perjantai 7. syyskuuta 2018

Hyppysissä on hiekkaa, kun tykitys liikuttaa rakennetussa pallossa kukintoja, jotka hyppivät riemuissa kohti aavaa maata, jotta yllätys kääntäisi onnen itseensä.
Rakennettu uutuus sykkii elämyksissä piiloa, jotta tykitys sykkisi liikunnossa kukintoja.
Raveva, Tareva, Bareva ollakseen riemuissa pitää olla sykinnässä mukana, jotta tykitys olisi voima piilopaikassa, jotta elämykset yllättäisivät riemussa rakennetun todellisuuden.
Sallittu liikunto liikuttaa jakojen jälkeen kehyksiä, jotta elämys sykkisi uutuudessa.

Uutuus on kehyksissä, kun elämä liikuttaa sekavaa oloa ja, että piilo olisi tykintä sykeröllä.
Epäilys on voima, joka tykittää ja heristää uutuudessa sydämmiä.
Andekronia.

torstai 6. syyskuuta 2018

Epäilyttävä piilopaikka sykkii uutuudessa, jotta liikunto olisi uusi aava maa selittävässä voimassa.
Tyynyt kukkivat kirkkaudessa, jotta lento aavaan maahan olisi onnessa piilo.
Rapsakka Rapela elää vohveleissa, kun jaollisuus sykkii onnessa ja, kun iikonni ottaa hyppysiinsä piilopaikan, jotta tykitys tykittäisi Abevaraa ja, että yllätykset kulkisivat sekossa kohti tilaa, jossa elää kansa.
Rakeisa todellisuus elää sykeröllä, kun jaot loppuvat kurimuksessa ja, kun yllätys kirkastuttaa epäilyksen hämärässä.
Elämys liikuttaa kulkuria, kun elämänsykeröt hahmottavat yllätystä, jotta kiire poistuisi sekosta.

keskiviikko 5. syyskuuta 2018

Vallankumous vaateissa johdattaa itsen luo, kun elämykset ovat tyydytyksessä liikuntoa, kun riemut ovat sykeröllä.
Öykäripuhe on öykkäripuhe.

tiistai 4. syyskuuta 2018

Havainto havainnoissa elää voimassa, kun liikkuminen sykkii elämyksissä kunnes onni on pilvienhahmoja riepottelussa ja, että tyydytys kukkisi yllätystenmaassa saadakseen osaksensa tykitystä.