tiistai 29. marraskuuta 2016

Lepäily kukkeudessa saadakseen sekon lähtemään liirtoon piilopaikasta ja pois pilvien taakse.
Piilossa kauneudelta kauheudessa saadakseen liikkeet kukkimaan sekon liikkeen näyteikkunassa levätäkseen epäilyssä toisinaan.
Piilossa maailman tyrskyilta toiseuden kokemisessa saadakseen ennätyksen lepäämään onnessa ja kauheudessa samaan aikaan.
Seko sykkii ruohonjuuritasolla, jotta liikunto onnessa kulkisi palossa elämän ikuisen kiertokulun.
Annettu totuus ei ole otetun todellisuuden totuus.
Lepäävä ihminen kukkii onnessa ja pellolla toiseudessa saadakseen värit kirkastumaan sekon kokemisessa saadakseen ennätyksen kulkemaan onnellisuudeksi.
Otettu todellisuus kylvää yksilön elämässä kaihoa ja onnea samaan aikaan.
Epäily uutuudessa toistaa kauneutta ja kaihoa, että kauheus poistuisi onnesta ja kulkurin onnesta saadakseen ennätyksen tuleentumaan merituulessa.
Kulkuri auvossa kulkee erinlaista ilmaisua, jotta riipisi värejä piilossa kaikelta todellisuudelta saadakseen epäilyn kukkimaan ja kaiherruksen epäilemään jääriuttoja kaikkeudessa.

sunnuntai 27. marraskuuta 2016

Tuuli kujertaa ja kaihertaa mieltä änkyräistä, jotta yllätys kulkisi kohti vesiä vämmertäviä saadakseen täyttymyksen kohoamaan otollisuudesta.
Otettu todellisuus kulkee, jotta kieroilu olisi todellisuutta saadakseen ennätyksen puhkeamaan kukkaan erinlaisuudessa.
Liikunto piilossa kukkii, jotta kulkuri ammottava kulkisi kohti kelloja, jotka soittavat pilvien takana saadakseen elämänkieroilun kulkemaan jaollisuudessa.
Valoisa rakenne kulkee tietoisuuteen, jotta elämän kulkuri saa otollisen oton elämässä ja taiteen tekemisessä saadakseen lepäilyn kukkimaan ja rakenteet liikkumaan liikunnossa.
Tulevaisuudessa kaikki on tallennettu sähköiseen maailmaan. Kaikkea kontrolloidaan kontrollitodellisuuden taholta.
Automatisaatio on tulevaisuudessa elämänkirjonnassa mukana, jolloin kaikkeudessa kaikki toiminnot ovat automatisaation alaisia.
Valinnat kieroidessa kukkivat ammottavaa kitaa, jotta kulkuri elämäntoiseuden lentäisi latuja pitkin tyyneyden toiselle puolelle saadakseen epäilyksen liikkumaan valinnoissa ja kiireellisyyden toiselle puolelle.
Toisena hetkenä kauheus on elämässä kokemusmaailmassa, jotta kauneus kukkisi elämänkokemisessa saadakseen tykitystä kitaansa.
Valinnat auvossa kulkevat pitkin toreja, jotta kulkuri elämän riivinän olisi kauneus itsessänsä saadakseen ennätyksen kulkemaan pois epäilyksestä.
Kahleus kulkurin ja riivinnän kesken kukkii elämänriemuja, jotta erinlaisuus kukkisi onnenkukkuloilla saadakseen epäilyksen tuleentumaan toiseudessa.

torstai 24. marraskuuta 2016

Otettu todellisuus kävelyssä ja kukinnassa kukkii liikuntoa erinlaisesta ilmaisusta, jossa lepää kiireellisyys ja jaollisuus.
Kauneus suuressa kukinnassa riipii toiseuden kukan pois tolaltaan, jotta jaollisuus lepäisi valinnoissa ja elämän kokemisessa.
Rakenteet epäilevät omaa olemassaoloansa, jotta kukinta sekossa kukkisi epäilyksessä levätäkseen ennätyksen päällä saadakseen jaollisuuden kukkimaan yllättävässä käänteessä.
Öljyvärimaalaus vuodelta 2016. Tekijä taidemaalari Mikko Lautiainen.
Sinertävä kävely kukkii onnen kukinnassa, jotta kauneus muuttuisi epäilykseksi ja erinlaiseksi ilmaisuksi epäilyksessä ja jaollisuudessa leivän syömisessä illalla.
Valinta repäisyn jälkeen kukkii liikunnossa erinlaisen ilmaisun, jotta selitys kukkisi kevätauringossa kirkkauden maassa. Kukkeus kukkii kaikissa maissa toiseudessa ja jaollisuudessa todellisuuden ulkopuolella. Kiirehtii onni kukkeudessa saadakseen Weetyn kukkimaan siemeniä jaollisia saadakseen epäilyksen olemaan todellinen tekijä uuhien vuoksi.
Valinta c: ssä kulkee epäilyksen kurjuuden toisella puolella, jotta kukinta olisi tyylikäs tulokan jaollisuudessa saadakseen epäilyksen kukkimaan sekon sisällä ja että toiseus kukkisi marraskuussa tuulessa. Vihmon kävellen eteenpäin, jotta kukinta jaollisuudessa kukkisi kaikkina vuorokauden aikoina kiireessä.
Uutuus liikuttaa sekoa, jotta tyylikäs kukinto lepäisi sängyllä saadakseen ennätyksen lentämään selälleen ja että piilo-onni kukkisi uutuuden toisella puolella kirkkaudessa.
Ennätys siirtää erinlaisuutta toiseuden kukinnan kirkkauteen, jotta yllättävä käänne kukkisi piilo- onnessa saadakseen mahaansa kiirettä ja onnen kukintaa lepäilyksessä.
Liikunto onnessa ja elämän jaollisuudessa kirkastaa kaikkeuden päivänpolitiikassa, jossa lepää liikunto onnen tässä hetkessä.
Piilotajunta kukkii kukissa ja hyönteisissä, jotta kukkeus kukkisi liikunnossa kirkkauden saadakseen epäilyksen kukkimaan sekon ulkopinnoilla saadakseen ennätyksen lentämään sulavasti jatsiin.
Valloittava kuosi massan vuoksi, jotta repeäisin kirkkauden jälkeen onnen kukkuloille ja erinlaiseen ilmaisuun liikonnossa epäilyksen.
Lepäily ajatuksissa tietää tuhoa ja uho poistuu toiseudesta, jotta tyypillisyys tuleentuisi kirkkaudessa ja epäilyksen ulkopuolelle kukkeus kukkisi ajatuksia liikunnosta rauhan aikana.
Valloittava mystinen hahmo kaupan kassalla tykittää piilo-onnea, jotta kauneus kukkisi uutuudessa otetun todellisuuden kokemisessa saadakseen epäilyksen tuleentumaan sekon kokemisessa ja liikunnossa valloituksien ja kuosien tykityksissä.
Vammaisuus ajattelun tuolla puolen kiirehtii onnen kukinnassa, jotta tyyneys poistuisi yksilön elämän kokemismaailmasta.
Lepäily onnessa tietää kirkkautta, jotta kukkisi kiireessä saadakseen epäilyksen kukkimaan otollisuudessa, jotta siilot täyttyisivät verestä ja vedestä saadakseen epäilyksen kukkimaan sekossa ja valinnoissa erinlaisuuden kukinnan.
Siedän armollisuutta, jotta selviytyisin elämän kukinnasta kunnialla kirkkauden toiselle puolelle ja kirjoitusten epäilyksen maahan, jossa kukkii uutuus ja ammottava seko.
Derwa epäilee erinlaista ilmaisua epäilyksessä, jotta kukkisi kaikkina aikakausina toiseudessa saadakseen ennätyksen kirkkauden tulemaan onneksi ja jaollisuudeksi liikunnossa vallattomuuden.
Keltainen ja oranssi hedelmä kukkii kukkeutta erinlaisuudessa saadakseen osanta säihkyvästä räiskäleestä, jotta seko kukkisi kaukana kaukomailla saadakseen ennätyksen tuleentumaan valinnoissa epäilyksen ja maassa epäilyksen kirkkauden.
Valinta ammoinen kukkii piilopirtissä, jotta sekundäärisyys tasoittaisi liikuntoa pilvien takana saadakseen epäilyksen kukkimaan sekon kokemisessa ja että kauneus kukkisi liikunnossa vallattomuuden ja toiseuden jaollisuuden hedelmän.
Selitys ammottava kulkee erinlaisuudessa, jotta kulkuri rakeisa kukkisi onnessa ja että saisi kaikkeuden kukkimaan jaollisuudessa onnen kukkuloiden.

keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Tahmaisuus  riipauttaa kahmalokaupalla sekoa, jotta uutuus tulisi tulisille hiilille uutuutena ja epäilyksenä jaollisuudesta.
Uutuus kulkee toisintoihin, jotta rakenteet vahvistuisivat yllättävästi saadakseen jaollisuuden kukkimaan Niilon kotona illalla ja kaikkeuden kukinnassa, jotta kivuus lentäisi asuntoon yöllä.
Selitys armoton kauheudessa ja kukinnossa Niilon hyppysissä kukkii onnen nystyröissä, jotta kukkeus kukkisi piilopaikassa saadakseen epäilyksen kukkimaan naisen vartalon kaarissa.
Mikko Lautiainen- Maalaus vuodelta 2016. Tekijä taidemaalari Mikko Lautiainen.
Otollisuus elämän kokemisessa tarjoaa saollisuutta unessa saadakseen riemunkirjavat kuosit tuleentumaan ja kaikkoamaan sinertyvään yöhön ja liikunnon jälkeen ratkeamaan sekossa ja tuleentumaan toiseudessa ja että liikunto maailmallinen tarjoituisi nauttimaan ruokaa onnen kukkuloilla.
Jaollisuus liikessä tarjoaa liikunnolle olutta liikunnon jälkeen saadakseen Daavidin kukkimaan jaollisuuden jälkeen.
Yhteiskunnallinen määritelmä ei ole yksilön kokemismaailmassa ollenkaan pääosassa, vaan yksilö kokee onnea yhteiskunnassa saadakseen kukkeuden kukkimaan tyyneyden takana.
Nakkaan nakkeja lautaselle, jotta kukkeus kukkisi onnessa saadakseen tyyneyden kaikkoamaan selityksestä maailman ja toiseuden kokemisen. Kokemisen takana odottaa kauheus, joka piirtyy uutisiin kaikkoaviin onnessa ja kukkeudessa otetun maailman. Kaiken takana on tyhjyys ammottava ja liikunto yllätyksetön.
Valinta varma kaikkoaa sekosta pois, että kukkeus kukkisi Daavidin mielessa ja rakeisuudessa maalaustaiteen kukkeuden.
Epäilys kukkii onnessa ja kukkuloilla tiiviyden kokemisen saadakseen Dervan tuleentumaan päähenkilöksi, että kukkeus tuleentuisi sekossa ja lennossa sointujen kavalkaadin saadakseen ennätyksen lentämään toiseuteen suhteellisuudessa.
Lepään hetken rakeisuudessa, jotta kauneus lentäisi onneen ja maailmallisuuden ulkopuolelle ja ulkopuolisuuden kokemiseen saadakseen ennätyksen kukkimaan kukkapellolla hapsisessa.
Jäähyelokuva.
Valloittava seos juurruttaa epäilystä mieleen, jotta kauheus lepäisi onnen kukkuloilla ja jaollisuudessa saadakseen ennätyksen lentämään kiireeseen ja kurjuuden taakse.
Rakenteet vahvistumat riimuista, joissa lepää rakeisuus erinlaisuuden ja jaollisuuden kokeminen toisessa minässä. Lepää Ukko onnellinen tyydytyksessä liikunnon onnen.
Uusinta uutta tiloissa, joissa kutoo verkkoansa suuri kulkuri rakenteiden kutoja, että saisi erinlaisuuden kukkimaan tuhatkaunon lailla kauneudessa ja kukkeudessa toisinnon kauneuden. Pilvien takana odottaa palkinto onnekas ja tulikivet kukkivat rakeisuudessa värien kokemisen ja että kokemistaide olisi suuri vätys maailmassa toiseuden.

torstai 3. marraskuuta 2016

Infopotilas.