sunnuntai 28. lokakuuta 2018

Liikkuminen kukkii onnessa, kun elämys tarpoo kukkeudessa saadakseen ennätyksen leipomaan jakoja väreissä.

lauantai 27. lokakuuta 2018

Avara tavara sykkii elämässä, kun elämykset liikkuvat välkehdinnässä saadakseen kukinnot liikuttamaan voimaa hahmoissa ja, että piilo olisi onnessa toiminto, kun hyytymä liikuttaa maata, jossa on toiminta.

perjantai 26. lokakuuta 2018

Liikunto sykkii suonissa, kun veri sykkii elämyksissä saadakseen elämykset liikkumaan hyytymän jälkeisessä maailmassa, jotta käänne kääntää piilon pois ajasta saadakseen kirkkauden tuleentumaan sekossa.
Korkeimman oikeuden professorit liikkuvat maailmankaikkeuksissa lentäen ilmassa tehden kaikkeudet pahoiksi.
Avara yksilö liikuttaa otetussa maailmassa kudoksia, kun hyytymä on onnessa liikunto, kun Garo liikuttaa yllätystä sielussansa saadakseen tykityksen olemaan valoa, jossa elää sekokansa, kun elämykset riemustuttavat epäilystä, jossa elää vesikansa ja tulenhenki.
Katsu on paha täti, joka liikkuu ilmassa maailmankaikkeuksissa johdattaen lapset pitäen lapsia hyppysissään, jotta lapset turmeltuisivat luontaisista olemuksistansa pahoiksi.
Liikkuminen kudoksissa elää kiireessä, kun hyytymä kurkistaa otetussa todellisuudessa saadakseen riemut tykittämään jakojen jälkeen ilmaa saadakseen sähköä toimintaan.
Avara aava maa elää jaoissa, kun jaot tykittävät verta putkissa, kun hyytymä on onnessa kudoksen ja, että riemut yllättävät käänteissä piilon, kun jaollisuus jakaa siivut tykityksessä.
Uusi solukko sykkii ajalle, kun tykitys sekoittaa pakan ja, että liikunto olisi avara epäilys sekossa, kun riemut liikuttavat rihmastoja, joissa elää kansa, joka saa voimaa ilmasta, jossa elää liikunto iänikuinen, kun yllätys ottaa johdon käsiinsä.
Veri sykkii ajalle ja, että liikunto on piilo onnessa, kun tykitys liikuttaa annettua luuta sekossa.
Lahja kukkii onnessa, kun hyytymä on karrella saadakseen jaot yllättämään moottorin, kun jakaantuminen tapahtuu uutuudessa ja, että tykitys ottaa yllätyksen käsiinsä saadakseen hengityksen olemaan koiramaisuus kudoksissa.
Rakeisa kukka kukkii juurilla, kun elämys on tässä kudoksessa, kun elämys liikuttaa sekoa saadakseen yllätyksen jakaantumaan onnessa ja, että toiminta olisi kudoksissa, kun riemut ovat sykkeröllä ollakseen epäilys ennätyksessä.
Mummo ja Eeva ajavat omakotitalolla, jossa on pyörät ja moottori ja ohjauspyörä Inarista käsin ympäri maailman.
Uusi kudos sykkii väreissä, kun liikunto elää toiminnassa saadakseen kurimuksen sykkimään jaollisuudessa ja, että piilo tuleentuisi solukoissa, kun elämys elää onnessa ja, että onni on karrella saadakseen riemut sykkimään hyllyillä, jotta tykitys olisi aava kudos katolla, jotta tyylikäs keltainen koira katoaisi aikaan.

keskiviikko 24. lokakuuta 2018

Kurimus elää hännässä, kun ymmärrys liikuttaa sydäntä, jossa sykkii onni, kun uutuus riemuitsee voimassa, jossa on piilossa toiminta saadakseen kirkkauden riemuitsemaan hyytymässä.
Elämys elää piilossa, kun kurimus kurkistaa virtaviivaisesti riemuissa pois sekosta ja, että tyydytys sekoittaisi onnen ja, että pakka liikuttaisi sydäntä, jossa elää piilopaikka, kun tykitys on toimintaa niskassa saadakseen liikkumisen jakaantumaan sekossa.
Kurimus on kurkussa, kun jaot tykittävät tykityksessä elämyksiä saadakseen epäilykset tulemaan toiminnaksi, jossa elää onni liikkumisessa, kun tykitys tykittää helmiä.
Elämys avaa langat, kun yksilö käy taistoon, jossa elää toiminta värikäs saadakseen ennätyksen riemuitsemaan vedessä ja, että liikunto tykittäisi onnessa kyyneleitä.
Hahmot elävät kirkkauden jälkeisessä maailmassa, kun ymmärrys liikuttaa tykitystä saadakseen riemut liikuttamaan sydäntä kiireellisyydessä ja, että toiminta kukkisi onnessa ja, että piilo olisi avara tavara jäädytyksessä saadakseen viilennystä onnessa.
Sellittävä kirkkaus tarpoo jakojen jälkeen riemuissa, kun hyytymä liikuttaa yllätystä saadakseen epäilyksen avaamaan veressä paistuvat letut.
Halot kylpevät valossa, kun liikunto sykkii uutuudessa kukkeutta saadakseen elämykset yllättämään jaot piilossa ja, että riemu tarpoisi unissa saadakseen hyytymän liikuttamaan Haloa kukintojen jälkeen aavassa ruskeassa maassa, jotta tykitys avaisi ymmärryksen.
Sydän sykkii verelle kauneuden jälkeisessä maailmassa, kun ymmärrys avaa aavan maan auki saadakseen kukinnot liikkumaan ilmassa ja, että taivas aukeaa aavalla tavalla ymmärryksessä, kun yllätys kääntää tykityksessä onnen sijoiltaan saadakseen riemut tykittämään valoa ja, että kauheus pullistelisi purjeissa, joissa elää kansa.
Selkeärajaisesti kivaa mielikuvituksessa. Selkeärajaisesti kivaa hämärän rajamailla.
Kudokset sykkivät piirroksessa.
Kun tyyni kirkkauden jälkeinen rakenne sykkii elämyksissä lentää kudokset tässä, nyt, pois toisaalla rakennettu onni, joka liitää liikunnossa pois epäilyksestä, kun piirto on tarttumapinnalla saadakseen kukkeuden olemaan virtaviivainen kauha keitossa, kun piilo on uutuus sykeröillä.

maanantai 22. lokakuuta 2018

Voimakkuus kukkii onnessa, kun valo sädehtii uutuudessa ja, että piilo tulittaisi selittävää voimaa liikkumisessa, kun tyydytys on toiminnassa sekava, kun riemut liikkuvat sydämmessä saadakseen jaot vilisemään liikunnossa.
Valinta ja päätös kukkeudessa kukkii liihonnassa, kun jaot tykittävät aavaa maata, jossa elää kansa vampulainen.
Liikkuminen kutituksessa kukkii onnessa, kun piilopaikka sykkii tulessa saadakseen ennätyksen jakaantumaan osiin, jotta tykitys tykittäisi pelkistämisessä valoa ja, että varjo sykkisi onnessa saadakseen kukkeuden sykkimään piilossa ja, että toiminta olisi tulitus tyydytyksessä.
Aava taivas repeää kurimuksessa, kun kulkuri liikkuu tunnossa ja, että piilo kutkuttaa uutuutta hedelmäisessä onnessa saadakseen epäilyksen kirkastumaan jakojen jälkeen.

lauantai 20. lokakuuta 2018

Helmolassa tapahtuu uutuus, kun hyytymä kirkastuttaa otetun todellisuuden valkoisessa sekossa.
Terhakas terho liikkuu kurkussa, kun elämys tykittää värejä liikunnossa ja, että piirto on piilo toiminnassa, kun yllätys on tykitys annetussa vampulassa.
Valinnat auvoisat tykittävät riemuissa liikuntoa, kun yllätys on piilopaikassa saadakseen uutuuden liikuttamaan jakoja kurimuksessa.
Elämykset hupsuttavat kurimuksessa kulkuria, kun hyytymänkirkkaus kohtaa riemuja viivoilla.
Toissijaisuus kukinnoissa elää liikkeessä, kun elämys liikuttaa yllätystä sekossa.

maanantai 15. lokakuuta 2018

Normi tässä.
Tännepäin käy askel.
Liikunto elää onnessa.
Onni on piilossa toiminnassa.
Kurimus kuristaa vaatetta valossa ja varjossa.
Varjot tyydyttyvät kiemurtelussa.
Liikunto elää onnessa.
Liikkuminen sykkii uutuudessa.
Tyydytys on sekossa.
Vaikutus on piilossa toiminnassa.
Toimi on olla kurimuksessa.
Piilopaikka kukkii valossa.
Elämys on tyydytyksessä kulkuri, kun liikunto elää piilossa, kun jaollisuus kukkii onnenkatveissa ja, että riemut särähtävät onnessa saadakseen uutuuden puhkeamaan kyyneliin.
Ulottuvaisuus minässä kulkee liikkeessä, kun ymmärrys on terässä saadakseen elämykset yllättämään piilossa, kun jaot sykkivät punaisessa valossa.

sunnuntai 14. lokakuuta 2018

Jaan jaot elämyksissä.
Elämykset liikuttavat tyydytyksiä, kun onni kulkee dynaamisuudessa.
Piilo elää jakojen jälkeen.
Nortyma on piilossa kukkeudessa, kun jaollisuus elää toiminnassa.
Toiminta sykkii onnessa.
Onni on hyytymän jälkeisessä liikunnossa.
Liikunto elää kiireellisyydessä.
Piilo on uutuudessa.
Uutuus kukkii onnessa.
Kuljen liikkessä pois riemuissa.
Runsaus kehossa.
Liike kukkii piilossa.
Toiminta sykkii uutuudessa.
Liikunto kuljettaa sekoa tyydytyksessä.

lauantai 13. lokakuuta 2018

Baheva kulkee ymmärryksessä kohti avaraa tilaa.
Tila avaa sekon pois riemuista.
Riemuisa olotila kulkee ymmärryksessä pois tyydytyksestä.
Tyyni liike on toimintaa.
Toimi on piilopaikka.
Paikalla on kukkeus.
Kukinnot kukkivat yllätyksessä.

Jurpo: Avaan itseni kokonaan.
Yllätys: Tiedän sinut jossain.
Jurpo: On oltava tosi itselle.
Yllätys: Käännän tyydytyksen kukkeuteen.
Jurpo: On oltava liikkeessä kokonaan.
Yllätys: Milloin tapahtuu voimankukkeus? Milloin avautuu aavaa maa kokonaan?
Jurpo: Liike avaa sinut!
Yllätys: Missä on piilo toiminnassa?
Jurpo: Sinussa on vaikutus, joka liikuttaa sinua kohti avaraa merta pois sekosta.
Avaava voima sykkii kuorissa.
Kuoret kukkivat tyydytyksessä.
Tyydytys kirvoittaa selityksessä piilopaikan, kun jaot tykittävät uutuuden kukkeuteen.
Kuori kujertelee elämyksissä.
Elämys elää piilossa.
Piilo liikuttaa tyyntä pintaa sekossa.
Selitys siivittää ymmärrystä toiseudessa.
Liikunto on liikuntoa kukkeudessa.
Piilo pulpahtelee riemuissa.
Langat kierivät nyt.
Nyt tapahtuu kummia.
Kumma on piilossa toiminnassa.
Liikunto sykähdyttää piilossa, kun elämys liikuttaa sekoa.
Jotta olisi yllätys pitää olla käänne.
Parempi on onnessa, kun kurimus kujertelee kukkeudessa.
Ymmärrys on piilossa epäilyksessä.
Tuloillaan.
Pilkahtelee tulo.
Jokin on liikkeessä.
Liikunto on tulessa.
Tuli onni. Meni kurimus.
Kurja ymmärrys liikuttaa sekoa.
Selittävä voima saa itsen kiinni jaoista.
Jako viiteen. Riemut sykkivät yllätyksessä.

keskiviikko 10. lokakuuta 2018

Aikaan sidottu halu.
Tollotus liikuttaa sekoa kurimuksessa, kun ymmärrys liikuttaa avaraa maata saadakseen epäilyksen.
Nukkula elää piilossa, jotta liikuttaja liikuisi uutuudessa ja, että kirkkaus olisi valossa, josta saa voimaa sekossa.
Yllätän itseni.
Itse liikkuu.
Liikutan ymmärrystä.
Ymmärrys tykittää.
Tykitys on sekossa.
Seko liikuttaa nilkutusta.
Farema on piilossa, kun jaot liikkuvat riemujen jälkeisessä maailmassa.
Maailma on tuulen kaltainen.
Harva on piilossa tykityksessä.
Harva maa on aava meri.
Otettu todellisuus sykkii liikkumisessa, kun hyytymä kirkastuttaa aavan ruskean maan, kun jaot liikuttavat riemuja tykityksessä ja, että piilopaikka tykittäisi onnessa kulkuria, joka elää aavassa hytissä saadakseen kirkkauden liikuttamaan mieltä.
Baab, Haab tarpoo ymmärryksessä ja, että liikunto sykkisi onnessa saadakseen kirkkauden jälkeisen maailman liikkumaan jaollisuudessa kohti aavaa maata, jossa lepää veri, joka sykkii onnessa.

tiistai 9. lokakuuta 2018

Toisto tässä.
Tännepäin.
Elämys kirkastuttaa yksilön elämän.
Elämä sykkii onnessa.
Kurimus kukkii piilossa.
Piilopaikka elää toiminnassa.
Laki elää onnessa.
Onni on liikuttajassa.
Liikutan riemuja tyydytyksessä.
Tyydytys elää toiminnassa,
Toiminta sykkii onnenkukkuloilla.
Jakaantuminen riemuissa sekoaa aavassa maassa.
Kun liikkuu onnessa saa sekoa itseensä.
Itse elää liikunnossa.
Liikkuminen riemuitsee ymmärryksessä.
Rakennettu ymmärrys kukkii onnenkukkuloilla.
Kukkula sykkii ilmaa.
Happi on onnessa kukinnot.
Kukin piilossa toimintaa.
Seko selpii toiminnassa reikiä.
Areva on piilopaikassa, kun ymmärrys liikuttaa valoa tilassa.
Tilassa on avara maa.
Maa sykkii elämää.
Elämä on tykityksessä.
Tyydytys on Pollissa, jotta ennätys olisi seko.
Seko on toiminnassa liikuttaja, joka elää onnessa.
Selitys on piilossa toiminnassa kurimus.
Liikutan jakoja sekossa.
Seko sykkii sieluissa.
Kasvoilla on verta reijissä.
Reikä on keskustassa.
Kehä pyörii onnessa.
Onni on olla toiminnassa, jotta piilopaikka olisi uutuus epäilyksessä.
Tulessa tulen.
Tuli tulehduttaa.
Tuleentuminen tulee aavaan maailmaan, kun liikkuminen sykähdyttää.
Palan palaamisessa, kun ymmärrys kukkii onnessa.
Onni on piilossa toiminnassa.
Toiminta kukkii tyydytyksessä.
Tyydytys riemuitsee riemuissa.
Renkaat tuleentuvat yllätyksessä.
Reijät kiertävät kehää.
Kehällä sykkii onni.
Piilopaikassa sykkii uutuus.
Epäilys on joojootunne kudoksissa.
Kudokset sykkivät tykityksessä.
Liikunto elää hahmotelmissa.
Abaracara on tulessa.
Tuli leviää pikaisesti.
Yllätys tykittää aavassa maassa, kun jaot ovat avarat.
Avara maa sykkii onnessa.
Ja, että riemut sykkivät Myyryn sielussa.
Sielut ovat tulessa.
Tuli on onnessa kulkuri.
Tulles seko onneen.
Onneen käy askel.
Tavara käy kaupaksi aavassa maassa.
Maata myydääm kiireellisyydessä.
Veden hulpsuttaminen.
Veren hahmot sykkivät ajalle, jossa paistuu liikunto piilossa.
Ja, että revästy auki on toiminnassa.
Toimekas yksilö on tyylikäs tyydytys kudoksissa.
Ja, että riemut yllättävät uutuuden riemuissa.
Reunaehdot liikuttavat toimintaa, joka hyppii onnessa.
Onni on olla piilossa, kun elämys tykittää liikunnossa.
Liikkua sekossa.
Seko elää elämyksissä.
Selitys avara kutoo piiloa.
Piilo-onni on toiminnassa hahmot yllätyksissä.
Vahvuus kutoo onnessa pellolla.
Pelto on jaot tykityksessä.
Tykitys epäilee reikienhahmotelmia sekossa.
Revittely on uutuudessa kudos, joka liikuttaa verta veden varassa.
Reikä reunassa.
Reunat liikkeessä.
Liike tulessa.
Tullakseen epäilyksi.
Epäilys tässä.
Aika vaivaannuttaa liikkumisen toiseksi tahdoksi.
Tahto tahtoo olla liikkeessä.
Liikkeellä piilo toiminnassa.
Kutoo verkkojansa elämys.
Kun liikkuu on toiminnassa kutomus.
Kudonta on jaot kurimuksessa.
Kurimus sykkii elämyksissä.

sunnuntai 7. lokakuuta 2018

Olipa onni onnessa kulkuri tai, että yllätys liikuttaisi sykäyksiä, jotta piilo olisi toiminnassa sukat, jotka liikuttavat kudoksia, jotka liikuttavat riemusykäyksiä, kun onni on piilossa, jotta tykitys olisi seko onnessa.
Rakennettu värisykähdys liikuttaa piilossa, jotta yllätys olisi olipiilo, jotta tykitys tykittäisi liikettä, jotta epäilys olisi piilo onnessa ja, että hahmot tykittäisivät sydäntä, jotta riemut liikkuisivat onnessa pois ajallisuudesta saadakseen kirkkauden sykkimään jaollisuudessa ja, että onni neuloisi villasukkia, jotta lento olisi toimintaa, jossa elää kudokset, jotka sykkivät uutuudessa, jotta suora viiva tykittäisi liikkeessä.
Tauti liikuttaa yllätyksessä kudoksia, kun liikunto kierittää hahmoja, kun tyydytys tykittää piilossa ja, että rievut kirkuvat rakovalkealla saadakseen kukkeuden sykähdyttämään kiireellisyydessä värisykähdyksiä, jotta ennätys kirkastuisi onnessa toiminnaksi.
Pois tässä.
Liike harmaa.
Liikuttaja veiveröinen uskoo onnessa itsensä.
Ymmärrys on piilossa.
Ja, että riemut tuleentuvat harmoniassa saadakseen valon tulemaan näläksi, joka sykkii onnelle ja, että pimeys on valoa toiminnassa, kun ymmärrys liikuttaa yksilöä elämässä.
Kohti käy askeleet, jotta kurimus olisi sykäys lämpimässä keitossa.
Ateria vahvistaa.
Aterimet liikuttavat liikuttajaa, jotta yllätys tuleentuisi onnenkarpaloissa.
Karpalot sykkivät kerällä.
Kehräys liikuttaa unta, jota näkee ihminen, joka sykkii onnelle.
Avara liike sykkii elämyksissä, kun ymmärrys antaa linjat yksilön elämässä, kun yllätys liikuttaa sydäntä saadakseen kukkeuden liikuttamaan avaraa maata, jotta tykitys kohtaisi kohmaleen pimeällä saadakseen ennätyksen kukkimaan jaollisuudessa, jotta ylionni kohtaisi sekon.
Näissä valokuvissa on taiteilija Mikko Lautiaisen kiviasetelmateoksia, jotka on tehty lokakuussa 2018. Nämä kuvat otti taiteilija Mikko Lautiainen.
Otettu rajattu todellisuus sykkii onnelle, jotta tykitys liikuttaisi sälpää saadakseen kukkeuden kukkimaan tyydytyksessä, jotta yllätys yllättäisi rievut, jotka sädehtivät riemuissa saadakseen ennätyksen kirkastumaan sekossa ja, että kylleys kukkisi aavassa maassa, jossa lepää liikunto.
Ahava aava maa sykkii liikunnossa onnenkeppejä, kun ymmärrys liikuttaa sekoa toiminnassa saadakseen elämykset liikuttamaan ihmistenmaailmaa kokonaisuudessaan, kun hyytymä sykkii onnessa saadakseen kurimuksen kukkimaan sykeröllä.

tiistai 2. lokakuuta 2018

Unikuva hahmottaa hahmot, kun liikunto elää elämyksissä, kun kiire on onnenkukkuloilla saadakseen toimet olemaan pois ajasta, jotta tylli olisi valhe valheellisuudessa.

maanantai 1. lokakuuta 2018

Liikuttaja elää elämyksissä, kun kannot sykkivät voimaa, joissa elää mahdollisia maailmoja lentääkseen riemuissa kohti avaraa ruskeaa maata saadakseen tykityksen elämään piilossa ja, että rako sykkisi valoa kukinnoissa.
Yllätys kääntää päät kohti keulaa, kun piilo tykittää avaraa maata saadakseen ennätyksen liikuttamaan rakennetussa elämyksessä ja, että riemu olisi hahmo onnenkukkuloilla, jotta elämänkukkeus liikuttaisi uutuutta valossa, jossa elää toiminta, joka sykeröi ajassa saadakseen epäilyksen liikuttamaan sekoa ämpärissä.
Kudos tykittää ilmaa liikunnossa, kun riemu ottaa itseensä piiloa, jotta epäilys eläisi neulomisessa, kun jaot yllättävät hahmon, kun riemu sykeröi onnessa kukintoja saadakseen jaollisuuden liikkumaan käänteessä.
Voima elää hahmoissa, kun jaot yllättävät tykityksen henkäyksessä, jossa kukkii onni saadakseen jaollisuuden jälkeisen maailman kukkimaan valossa, jotta riemu olisi voimakkuus sekossa, jotta velka toimisi kudoksena hyytymässä, jossa veri sakenee sieluiksi, joissa elää hengitys samea.
Voima kukkeudessa elää liikunnossa, kun elämys liikuttaa keksejä suissa saadakseen riemun tuleentumaan okrassa ja, että onni kutoisi tykityksessä jakoja, jotka sekoittavat pakan pois väärästä liikunnosta saadakseen elämänpurjeet liikuttamaan sekoa valossa, jossa kukkii onni.
Valo harmoniassa kulkee väreissä, kun liike tykittää variaatioita kulkurille, kun elämys tykittää piilossa toimia saadakseen kukinnot yllättämään jaot sekossa, jotta tylli pullistelisi onnessa kukkeutta.