sunnuntai 31. joulukuuta 2017

Rakeisuus unessa ja levossa kutoo piiloa mielessä, jotta yllätys yllättäisi toiminnassa ymmärryksen ja, että loikka liikkeessä olisi kauneuden tähden tähteet mielessä ja toiminnassa saadakseen kujertelun kukkimaan väreissä.
Piilo maailmassa kutoo uutuuksia toiminnassa ja lakien ulkopuolella saadakseen yllätyksen liikuttamaan jakoja saadakseen epäilyksen hyytymään liikunnon vuoksi kuutamolla, jotta ymmärrys kukkisi värien rinnastuksia saadakseen epäilyksen kukkimaan valossa jäntevässä.
Maailmanarmo kutoo verkkoansa, jotta lento levossa olisi pilvienhahmotelma elämänkudoksessa saadakseen ymmärryksen jakaantumaan uutuudessa ja, että liikunto pilvissä olisi toiseus kudonnassa ja neulonnassa saadakseen ennätyksen kaikkoamaan hyytymän jälkeisessä maailmassa saadakseen riemut olemaan varjoisa lento kohti kirkkautta saadakseen jaot kukkimaan hahmoarmeijassa ja, että piilo olisi yllätys liikunnossa ja liidossa saadakseen olon olemaan vahva.
Uutuus kirkkaudessa, jotta lepo kukkisi onnensirpaleita saadakseen ymmärryksen tuleentumaan jaollisuudessa ja, että liikunto yllättäisi pilvenhattarat tässä hetkessä saadakseen ennätyksen kukkimaan valoa jaloa kiireellisyyden jälkeen hämärässä kohdatakseen epäilyksen elämänkukkeudessa ja liidossa.
Rooli roolista, jotta lepäily olisi suuri loikka kulkurille. Yllätys jaollisuudessa saadakseen epäilyksen kulkemaan virtauksessa ja, että lepo kukkisi pilviharsoja saadakseen ymmärryksen jakaantumaan lepäilyssä ja, että kohtaaminen olisi loikka toiseudessa lentääkseen ennätyksessä kohti kirkkautta ja jaloa paloa kiemuroissa saadakseen hyytymän liikkumaan keltaisessa valossa ja, että liikunto liikuttaisi ymmärrystä piilopaikassa ja toiminnassa avainten varjojen kohdatakseen epäilyksen elämänkukkeuden.

lauantai 30. joulukuuta 2017

Keltainen minuus kukkii liikuntoa, jotta lepo lentäisi siivillä kohti onnenkirpaleita saadakseen ennätyksen jakaantumaan hyllyissä ja, että piilo kukkisi uutuutta ja, että lepäily lentäisi onnessa kohti avaraa metsää saadakseen ymmärryksen kirkastumaan jaollisuudessa ja tasaisissa jaoissa ja, että liikunto olisi loikka sekossa.
Elämänkukinnot kukkivat kukkeutta ja yllätyksiä, jotta lento levossa olisi ajallisuus ajan toistoissa ja, että toiminta kukkisi onnessa ja lain sisällä ja liikunnossa kirkkaudessa saadakseen ymmärryksen kirkastumaan jaollisuuden jälkeen yllättävissä toiminnoissa lentääkseen riemuissa kohti onnensirpaleita saadakseen uutuuden jakaantumaan kirkkaudessa ja keltaisessa valossa.
Ajan prinsiipit kukkivat kukintoja, jotta elämänkukkeus lepäisi levonsiivillä saadakseen yllätyksen uudistumaan elämässä ja toiminnanlakien ulkopuolella saadakseen ymmärryksen kukkimaan toiminnassa ja ajassa. Kukkii onni ja liikunto piilossa toiminnassa saadakseen ennätyksen jakaantumaan onnensirpaleiksi ja, että piilo olisi kukintoja lennossa avainten varjojen kesällä, jotta lepo onnistuisi ajamaan jaollisuutta kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen ennätyksen yllättymään liikunnossa hämärällä.
Maailmankaikkeuden egologia vaihtelee.
Maailmankaikkeuden ekologia vaihtelee.
Rakeisuus kokemuksessa kohtaa kokemusmaailmankaikkeuden saadakseen ymmärryksen ymmärtämään hämärän kaikkeuden lentääkseen ennätyksessä kohti kirkkautta ja valoa kirkasta saadakseen riemut kirkastumaan lennossa ja kukkeudessa keltaisessa kohdatakseen uutuuden jaollisuudessa ja, että lepo olisi loikka jakojen jälkeen kirkkauden jälkeisessä maailmassa ja, että liikunto piilossa olisi kohtaaminen hyytymän ja liikunnon jälkeen kirkkaudessa lentääkseen ymmärryksessä kohti yllätystä saadakseen yllätyksen kirkastumaan punaisessa jalossa valossa ja, että lepäily kukkisi onnensirpaleita.

keskiviikko 20. joulukuuta 2017

Yllätys yllätyksessä kujertelee hahmoissa saadakseen ennätyksen kirkastumaan jaollisuudessa ja, että lepo olisi kirkkaus Daavidissa kohdatakseen epäilyksen jakojen jälkeen kauheuden jälkeisessä liikunnossa ja, että kiire olisi jaollisuus otetussa mustassa maassa lentääkseen riemuissa kohti kirkkauden jälkeistä liikuntoa.
Arvoitus arvoituksessa ja arvoituksen jälkeen tulee vapautus arvoituksesta saadakseen ymmärryksen kukkimaan epäilyksessä saadakseen riemut tuleentumaan, jotta lepo kukkisi hahmoarmeijan toiminnassa saadakseen ennätyksen kyntämään liikuntoa ja, että lento tuntemattomassa olisi loikka sekulariteetissä saadakseen epäilyn oleman todellisuus jalossa valossa ja, että kauneus kukkisi liikuntoa kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen jaot liikkumaan lipevästi kauheuden jälkeisessä maailmassa.
Kello kumisee tohtorille tomeralle saadakseen levon kukkimaan jaollisuudessa ja kirkkauden jälkeen tulee vapautus vapautuksesta saadakseen ennätyksen kukkimaan terissä, joissa paistuu kalat suonikkaat saadakseen ymmäryksen lepäämään jaloilla somilla lentääkseen ennätyksessä kohti kauheuden jälkeistä maailmaa ja, että liikunto kukkisi värien kutinaa kirkkaudessa kohdatakseen uutuuden jaollisuudessa ja kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen hyytymän kirkastumaan valossa ummehtuneessa lentääkseen ymmärryksessä kohti liikuntoa.

tiistai 19. joulukuuta 2017

Onnensirpimä kukkii kaihoa, jotta lepo tarjoaisi hahmoarmeijalle liikuntoa piilossa ja, että onnenkurimus lentäisi piilopaikkaan toiminnassa saadakseen epäilyksen kirkastumaan jaollisuuden jälkeisessä maailmassa saadakseen ennätyksen kilpistymään liikunnossa ja, että hahmot toimisivan kirjassa saadakseen ennätyksen liikkumaan hyytymän kirkkaudessa ja, että liikunto onnessa olisi loikka sekossa saadakseen riemut jakaantumaan kahleissa ja kurimuksessa saadakseen epäilyksen toimimaan ajan ulkopuolella.

lauantai 16. joulukuuta 2017

Onnensiivet vapauttavat vapautuksen kohdatakseen epäilyksen hyytymässä ja kukkeudessa saadakseen toiminnan lepäämään liikunnossa ja sisäpuolella kirkkauden jälkeisessä maailmassa kohdatakseen riemut tyylissä ja liikunnossa sisäisen ohjaamisen saadakseen epäilyksen jakaantumaan selityksessä liikunnon ja auvoisuuden tuulen tuiverruksen.

perjantai 15. joulukuuta 2017

Uusi hahmomaailma kutoo verkkoansa, jotta lepo olisi uusi toisinto liikunnossa ja lennossa kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen ymmärryksen kiertymään narun ympärille ja, että liikunta olisi uusi puhe toistoissa elämänlangan keltaisen saadakseen hyytymän hälventymään kirkkaudessa ja värien kukinnoissa hämärässä.

keskiviikko 13. joulukuuta 2017

Kylmyys rakenteissa, jotta lepäily ja kujertelu kohmottaisi kulkuria eteenpäin elämässä pois varjoarmeijan metkuilta saadakseen ymmärryksen kulkemaan kohti kirkkautta saadakseen epäilyksen kirkastumaan veitsessä ja liikunnossa pois elämänkurimuksesta saadakseen osaksensa työtä.

tiistai 12. joulukuuta 2017

Pilvien kurimus kukkii kauneuden vuoksi saadakseen epäilyksen lentämään valossa kohti yllätystä saadakseen hahmot sädehtimään liikunnossa ja, että kukkeus lentäisi kirkkaudessa kohti ajatustenarmeijaa pilvissä saadakseen hyytymän kirkastumaan liikunnossa ja, että liikunto lepäisi tasaliikunnossa ja kukinnoissa elämän kirkkauden.
Hahmoarmeija kukkii unessa, jotta lento liikuttaisi pilvien kurimusta eteenpäin saadakseen ymmärryksen kieroutumaan epäilyssä ja kukkien toisinnoissa ja, että lepäily elämässä olisi suuri loikka jaollisuudessa saadakseen ennätyksen kirkastumaan kauneuden vuoksi.

sunnuntai 10. joulukuuta 2017

Sisäinen hahmo.

Kuvassa taiteilija Mikko Lautiaisen lumiveistos. Teos on tehty vuonna 2017 Helsingissä, Suomessa, Euroopassa. Hyvää elämää kaikille toivoo taiteilija Mikko Lautiainen.

Suuri loikka on ymmärrystä, jotta lepo olisi uusi kuu pimeällä valtatiellä saadakseen hyytymän jakaantumaan kirkkauden jälkeisessä maailmassa kohdatakseen epäilyksen jakojen jälkeen uutuudessa ja kohtikäynnissä saadakseen hyytymän kirkastumaan valossa kelmeässä.
Kulkuri hahmottaa maailmaa kohti käyvältä autolta, jotta kulku kotiin olisi suuri onnistuminen illalla saadakseen epäilyksen kukkimaan kielessä ymmärtäväisessä ja, että lento piilopaikkaan olisi loikka otetun maailman vuoksi kohdatakseen ymmärrystä yksilöltä saadakseen eläimen pomppimaan jaollisuudessa ja, että lepo olisi suuri aava avaruusalus Stanley Kubrickunessa saadakseen ennätyksen kirkastumaan selityksessä ja suussa kiinniolevana olentona liikunnossa ja ymmärryksessä elämänorjan.

lauantai 9. joulukuuta 2017

Valinta kohtalon avaimissa kukkii kauneuden vuoksi tujuutta saadakseen ennätyksen jakaantumaan jaoissa kohti uutuudenviehätystä lentääkseen jaollisuudessa kohti kauheutta saadakseen sormet väpättämään kirkkauden jälkeisessä maailmassa ja, että lepo olisi uusi kiireellisyyden jälkeinen tuju otollisuus jakojen jälkeen.
Koukeroiset avaimet nostetaan kaivosta, jotta kulkuri kukkisi uuden kuun kauneutta tujuudessa saadakseen ymmärryksen kukkimaan selityksessä ymmärtäväisen yksilön kirkkauden ja, että lepo olisi uusi otto elämästä lentääkseen hyytymän kirkkauden mukana veden pilvien luo saadakseen epäilyksen kirkastumaan Niilon kämmenellä.

maanantai 4. joulukuuta 2017

Suuri vätys elämän kukkii onnensirpaleita, jotta lepäily lentäisi kohti kirkasta valoa saadakseen ymmäryksen olemaan oranssin kaltainen kukinto onnenkätkyeissä lentääkseen kirkkauden jälkeiseen elämään.
Pyhä lento ijäisyyteen, jotta kulkuri kukkisi jakoja ja uutuutta päivänkajossa saadakseen epäilyksen kukkimaan värienkukkeudessa ja, että piilo olisi suuri tyydytys kukkeudessa.
Lento kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen jaollisuuden kukkeudet kukkimaan hyytymässä ja korkeassa valossa saadakseen jaollisuuden jakaantumaan kohti kirkastumista.
Uutuus kävelyssä, jotta kulkuri kukkisi kukkeutta keltaisessa hämyssä saadakseen epäilyksen lentämään värien rekenteissa kohti kirkastumisista yllätyksessä.

sunnuntai 3. joulukuuta 2017

Kukkeus on kiireellisyyden jälkeisessä maailmassa kohtaaminen yöllä, jotta yllätys kukkisi onnenmedettä saadakseen tyydytystä himosta ja kukkeudesta saadakseen riemut revähtämään tuulessa ja, että piru pysyy poissa kukkeudesta.
Pulpahdan veteen kirkkaudessa saadakseni onnenkätkyeitä ja, että liihonta kukkisi kiireellisyyden jälkeisessä liikunnossa paloja, jolla korjataan mielenvänkyröitä saadakseni uutuuden kukkimaan väreissä.
Yllätyn liikunnosta kohdatakseni onnenkätkyeitä liikunnon vuoksi ja, että lento kirkkauden jälkeisessä maailmassa olisi uutuus ennätyksen jälkeen riemuissa ja piilopaikassa saadakseen jaot kulumaan kiireellisyyden jälkeen kohtaamisessa.
Kalsea onni kulkee kohti uutuutta elämässä kohdatakseen liihontaa ja, että liikunto aurinkojenkiemuroiden vuoksi kohottaisi maailman energiavaroja saadakseen jaollisuuden kukkimaan teräisällä liikunnolla ja, että lepäily olisi tyydytys elämännorjalta saadakseen yllätyksen lentämään kohti uutuutta.
Rumpu kumisee, jotta kulkuri lepäisi jaollisuudessa saadakseen riemut ja liikunnon kukkimaan onnenkätkyeissä.
Täyteys kukkii onnea ja kukintoja, jotta riemut lepäisivät piilopaikassa kohdatakseen ennätyksen kirkastumisessa saadakseen jaollisuuden liihottamaan kirkastumiseen väreissä ja, että yllätys kukkisi liikuntoa sadesäällä.
Rakeisa toiseus kulkee jaollisuuden mukana kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen epäilyksen kukkimaan hyttymässä ja, että lepäily kukkeudessa olisi uusi otto elämässä.

lauantai 2. joulukuuta 2017

Uusi usko ottaa hyppysiinsä riittävää kaunista liikuntoa, jotta kulkuri liikkuisi kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen riemuja piilopaikassa ja, että lento kiireen jälkeen olisi suuri loikka hyytymässä.

torstai 30. marraskuuta 2017

Ammottava aukko mielessä väreilee värienkukintoja, jotta lepäily olisi liikunto toiminnassa saadakseen epäilyksen hyytymään valokylvyssä ja, että kiireellisys kukkisi jaloa valoa aina ja kaikkialla saadakseen hyytymän jakaantumaan jaollisuudessa.
Unen ruho kukkii kaikkeutta, jotta lepäily olisi orjallinen kukkeus kehonmuistissa saadakseen kauheuden jälkeisen maailman hyytymään kirkastumisessa ja, että liikunto olisi uutuus kirkkauden jälkeisessä maailmassa ja, että liikunto olisi piilopaikka toiminnassa.
Uusi Vampula kukkii onnea, jotta lepäily kukkisi onnea ja kiireellisyyden jälkeistä maailmaa toiminnassa saadakseen epäilyksen kirkastumaan jaollisuudessa ja kauheuden jälkeisessä maailmassa saadakseen ryvettyneen kulkurin jakaantumaan valon kirkkaudessa kahtia lentääkseen hyytymän mukana kohti kauneuden jälkeistä maailmaa saadakseen ennätyksen kirkastumaan keltaisessa valossa.
Jako jalossa valossa ottaa uutuuden hyppysiinsä saadakseen epäilyksen hyytymään jaollisuudessa ja, että liikunto kukkisi onnessa ollakseen hyytymässä kirkkaus ja liikunto toiminnalle kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen alkuliman kukkimaan hengenkaurassa ja, että lepäily onnenkätkyeissä kukkisi liikuntoa kirkkaudessa.
Elämänorja on kauheuden jälkeisessä maailmassa kujertelevaisuus saadakseen epäilyksen olemaan kirkkauden jälkeisessä maailmassa kauneus peitsen terällä ja, että lento kujan takana olisi uusi väänne sielussa, jossa lepää pakopaikka lentojen jälkeen. Kukinta ottaa vallan kulkurin jaollisuudesta saadakseen ennätyksen lepäämään onnenkätyeissä ja, että onnekas satumaa kirkastuisi piilopaikassa kulkurille.
Ahtuva noituudessa, jotta kulkuri väreilisi kauheudessa ja kauneuden toisella puolella saadakseen ennätyksen kirkastumaan jakojen jälkeisessä maailmassa lentääkseen epäilyksen mukana kohti Vattulaa saadakseen kirkkauden jakaantumaan värien väreilyssä ja toiminnan laeissa.

maanantai 27. marraskuuta 2017

Sorea myyty maa tarjoaa uusia värinöitä lentääkseen epäilyksessä kohti pilviriuttoja kohdatakseen yllätyksen jaollisuuden jälkeisessä maailmassa ja, että lento piilopaikkaan olisi kulkurille nostatus elämään.
Rakenteet kohtaavat mielenkujerruksen, jotta elämännorja kohtaisi yllätyksen alhaalta saadakseen hyytymän jakaantumaan kirkastumisessa lentääkseen epäilyksessä kohti onnenkätkyeitä illalla ennen ahtuvien saapumista.
Värien rakenteet ja rakeisuudet kohtaavat kulkurin, jotta elämä kirkastuisi yllätyksessä saadakseen hyytymän lipeämään jakojen vuoksi ja, että epäilys loiventuisi kirkastumisessa yöllä, jolloin jaollisuus kohtaa uutuuden kiireellisyyden jälkeisessä maailmassa lentääkseen epäilyksessä kohti uutuutta.
Tässä kuvassa on taiteilija  Mikko Lautiainen. Kuvan hatuntekijä on taiteilija Mikko Lautiainen. Tämän kuvan otti Jussi Männistö. Kuvaus tapahtui Helsingissä, Suomessa, Euroopassa. Kuvaus tapahtui keväällä 2017.
Ohut ajatus kirkastuu, jotta yllätys kirkastuisi pilvienhattaroissa saadakseen ymmärryksen jakaantumaan kirkkauden jälkeisessä maailmassa ja, että lepo uutisissa olisi kiireellisyyden jälkeisessä maailmassa epäilys kirkastumisessa.
Ijäisyys rakeisissa pilvissä kohtaa jaollisuuden ja kirkkauden jälkeisen maailman saadakseen hyytymän kirkastumaan kellojen kuminassa ja, että lepo olisi työtä liikunnossa ja riemuissa kohdatakseen epäilyksen yllätyksessä.

perjantai 24. marraskuuta 2017

Annettu ja otettu todellisuus on rippeitä, jotta kulkuri kulkisi pois kirkkaudesta saadakseen jaollisuuden hyytymään ruskeassa maassa ja, että lento kirkkaudessa olisi yllätys epäilyksessä saadakseen ennätyksen jakaantumaan kiireen jälkeisessä maailmassa ja, että kohtaaminen olisi uutuus väreissä.
Rakeisa uutuus on kirkkaudessa kohtaaminen, jotta ulkoilu loistaisi pihvejä kirkkaasti saadakseen ymmärryksen olemaan kirkkauden jälkeisessä maailmassa uusi epäilys saadakseen ennätyksen lentämään ahtuviin ja toisintoihin jakojen vuoksi.

perjantai 17. marraskuuta 2017

Marraskuu on Harmaskuu.

maanantai 13. marraskuuta 2017

Elämä ja maailma on hetkissä, joissa kytee jalo palo, joissa lepää elämän kokonaisuus saadakseen ymmärryksen kirkastumaan jakojen jälkeen lentääkseen ennätyksessä kohti ja pois rakenteista, joissa ilmenee savu harmaa ja, että lepäily kujerteleva kirkastuu ahtuvan lailla kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen epäilyksen kukkimaan ja kuuhkimaan hyytymän jälkeisessä maailmassa.

sunnuntai 12. marraskuuta 2017

Epäilys luovuudessa kukkii liikuntoa, jotta jumpsuttelu kuvien takana olisi suuri liikunto liikunnon takana saadakseen ennätyksenkukinnot lentämään harmaallisuuden taakse ja, että kiireellisyys näivettyisi onnenkätkyeissä.
Taonta tahtojen jälkeen, jotta pulpahtaminen olisi uutuus kirkkaudessa ja, että kuljeskelu olisi kirkastuminen öisessä tapahtumassa saadakseen epäilyksen lentämään kohti onnenkätkyeitä ja, että lento pois liikkeen vuoksi olisi suuri aava todellisuus kirkkauden jälkeisessä maailmassa kohdatakseen epäilyksen jakojen jälkeen liiketilassa ja toiminnassa, että lento pois Daavidissa olisi suuri oppimistapahtuma kirkastumisessa aamuhämärässä.
Lento ijäisyyteen, jotta kulkuri toivoisi kuvia tapahtuvaksi saadakseen elämyksen kirkastumaan kirkkauden jälkeisessä maailmassa ja, että yllätys olisi uutuus kiireellisyyden jälkeissä maailmassa kohdatakseen epäilyksen jakojen jälkeen.
Uutuus kirkkaudessa ja, että kulkuri jakaantuisi jaollisuuden jälkeissä maailmassa kohti epäilyksen kukintoja saadakseen uutuuden kirkastumaan jaollisuudessa.
Kohteellisesti totta saadakseen ennätyksen jakaantumaan pellolla lentääkseen ymmärryksen mukana kohti jaollisuuden mukaista maailmaa saadakseen epäilyksen jälkeistä maailmaa lentääkseen hyytymänkirkkauden jälkeiseen maailmaan saadakseen epäilyksen kukkimaan hedehtivässä katseessa kirkkauden jälkeisessä maailmassa.
Uutuus tavallisuudessa on radikaali tapa kunnioittaa elämää saadakseen lapaset kirkastumaan hahmotelmassa ja, että yllätys kukkisi uutuudessa kaikkina aikoina ymmärrettävästi. Lepäily kukkii onnenkätkyeitä illalla saadakseen riemut kirkastumaan jakojenjälkeisessä maailmassa lentääkseen tyylikkäästi kohti pohjoista ilmanalaa.
Hahmot kurjistuvat, jotta lepäily kirkkaudessa kukkisi kauneutta liikunnossa saadakseen epäilyksenhahmot kirkastumaan tavallisuudessa ja, että liikunto kirkkaudessa ja värienvärinöissä olisi kulkurille kukkeus ennätyksenkirkastumisessa lentääkseen riemuihin saadakseen jaot lepäämään riveissä änkyräisissä.
Uutuus valinnoissa kukkii lepäilyn jälkeistä maailmaa lentääkseen epäilyksen maailmaan ja, että kohteet kukkisivat kauheuden kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen ennätyksen kirkastumisen hyytymään jaollisuudenkukinnoissa ja, että liikunto piilossa olisi suuri loikka kirkkauden jälkeisessä maailmassa kohdatakseen ennätyksen yöllä kirkkauden jaollisuudessa.
Kauheus tavallisuudessa kukkii valintoja, jotta lepäily kukinnoissa lennättäisi hedelmiä vänkyräisiä kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen ennätyksen kirkastumaan kauneuden jälkeiseen maailmaan ja, että lepäily kukkeudessa kukkisi uusia värinöitä hämärässä ilmanalassa saadakseen epäilyksenkukinnot lentämään kiireellisyyden jälkeiseen maailmaan.
Tunnustamaton totuus tarttuu kauheutta poskista saadakseen elämyksen kukkimaan liikunnossa, jotta kulkuri ja lepäily kukkisi kiireellisyyden jälkeen kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen hyytymän kirkastumaan liikunnossa ja, että lepäily yllätyksessä olisi jaollisuus poskissa.

lauantai 4. marraskuuta 2017

Kauheus kauneudessa tarttuu liikuntoa päästä saadakseen epäilyksen kukkimaan uudessa kuosissa, jotta lepäily kulkurille olisi uusi kokemus kokemuksesta uudella maalla saadakseen riemut kukkimaan violetissa sävyssä ja hienossa paperissa.
Pilvienkahleet kukkivat kirkkautta, jotta lepäily kulkurille olisi suuri loikka kohti värienkukintaa saadakseen ennätyksen kirkastumaan ja kohtalon kirkastumaan veitsenterällä saadakseen epäilyksen kukkimaan hyytymän jälkeisessä maailmassa lentääkseen ymmyrkäiseen pimentoon ullakolla saadakseen kiireen tuntumaan sekolta.

torstai 2. marraskuuta 2017

Sakevuus lepäilyssä ja kohti maailmaa menossa on jaollisuus toiseudessa.
Tuttuus toiseudessa, jotta riemu ja kulkuri pystyisi lepäilemään kevätsateessa saadakseen ennätyksenkirjonnan kukkimaan kauheudessa ja toistoissa otetun jalon jaollisuuden saadakseen epäilyksen onnen jakaantumaan kauneudessa.

perjantai 27. lokakuuta 2017

Uusi rakeisuus tarttuu vedenvoimista kiinni saadakseen epäilyksen kurjistumaan, jotta lepäily uutuudessa olisi uusi jaollisuus epäilyksen jälkeissä maailmassa lentääkseen tyylillä pois vallasta.
Pilvet sielusi ahtuvassa, jotta olisit suuri liikunto ilmanalassa ja liikkuisit poispäin pilvien kurimuksessa saadaksesi liikunnon kukkimaan hyytymässä ja kirkkauden jälkeisessä maailmassa ja, että lepäily poskien suonilla olisi suuri nautinto liikunnossa ja, että kulkuri kukkisi toiminnassa liikunnan vuoksi aavalla säällä.
Silmiesi sammakot kutevat, jotta liikunto kukkisi uutta kuukautta kohdatakseen epäilyksen ja, että liikunto aukeaisi uudelleen kiireen jälkeisessä maailmassa saadakseen epäilyksen kukkimaan ihon alla ja, että lepäily olisi työtä ilmoituksessa lentääkseen ennätyksen mukana pois pilvien luo ja, että aukeava ilmanala kukkisi uutuudessa.
Valokuva Palonurmesta, Kuopiosta, Pohjois- Savosta, Suomesta, Euroopasta. Tämän kuvan otti taiteilija Mikko Lautiainen.
Uusi rahina sielussa, jotta kulkuri kulkisi jaollisuudessa ja kirkkauden jälkeisessä maailmassa lentääkseen uutuudessa kohti onnenkätkyeitä saadakseen hyytymän ja liikunnon kirkastumaan itsessänsä.
Syksyinen valokuva Palonurmesta, Kuopiosta, Pohjois- Savosta, Suomesta, Euroopasta. Tämän kuvan otti taiteilija Mikko Lautiainen.
Valokuva Kukkula-aholta, Palonurmesta, Kuopiosta, Pohjois- Savosta, Suomesta, Euroopasta. Ystävällisin terveisin taiteilija Mikko Lautiainen. Tämän kuvan otti taiteilija Mikko Lautiainen.
Uutuus kirkkauden jälkeisessä maailmassa, jotta loisto kirkastuisi uutuudessa ja toistossa lentääkseen hyytymän vuoksi kohti aavaa toimintaa saadakseen epäilyksen kirkastumaan kokonaisvaltaisesti kiireellisyydessä.
Rakeisa olo avautuu ajalle löytääkseen avaimen ja kirkkauden jälkeisen elämän ja, että toisinto toiminnassa ja liikkeissä olisi auttava toiminto elämän kirkkauden tähden saadakseen kirkkauden hohtamaan lepäilyssä ja liikunnossa lentääkseen kohmelon myötä kohti ydintä.
Uusi lehvä aukaisee sielun saadaksen ymmärryksen kakeltelemaan epäilyksessä lentääkseen jaollisuuden taakse ja, että epäilys rakentaisi ennätyksen olemuksen kokonaisvaltaisesti ja kokonaan aukeaa toinen minä, Ure liikonnossa, jossa avautuu haavat yllätyksessä ja maassa kiireellisessä.
Peilin sielu nappaa kiinni todesta, jotta kulkuri hahmottaisi itsensä kokonaan saadakseen epäilyksen kukkimaan itsessänsä lentääkseen elämässä kohti vuorien jonoja ja, että liikunto liikuttaisi itseä kohti varallisuutta ja onnenkätkyeitä pilviriutoissa.

torstai 26. lokakuuta 2017

Uusi kuu hahmottaa kulkurin liikkeet, jotta ymmärrys lepäilyssä olisi suuri loikka toiseuteen saadakseen epäilyksen kukkimaan toiminnassa ja pilvien hahmotuksissa.
Valon synkeä puoli, jotta varjojen leikki olisi tuuli katkueille sielussa saadakseen elämänsä kiemurtelemaan toiseudessa ja lakikirjoissa, jotka ovat pilvienahtuvia hiekassa.
Uuden kuunlapsi kulkee kohti onnenkätkyeitä saadakseen epäilyksen kukkimaan hyytymässä ja, että liikunto olisi himmeä uusinto kirkkaalla säällä.
Valon kajo poskilla tuo varjot, värinän sieluun, jotta kulkuri kulkisi kohti uutta lepäilyä saadakseen valon hajaantumaan ja levätäkseen riemuissa ja, jotta värit värisisivät kajossa tuiman jaollisuuden.

keskiviikko 25. lokakuuta 2017

Uusi kurimus tarttuu uuteen ilmaisuun kiinni ja hahmottaa uutuuden itsessänsä saadakseen kiinnostavuuden olemaan uusi hopeinen kulkuri, että lento tuntemattomuuteen olisi epäilys jaollisuudessa ja kurjistumisessa ja, että lepäily hiekalla olisi uusi hyytymä kulkurin iltatoimissa lentääkseen tyylillä onnenkatkueisiin.

tiistai 24. lokakuuta 2017

Rytmi Reiska valloittaa Helsingin kaupungin alueen, siis Helsingin kantakaupungin maan alla olevalla elokuvastudiolla maailman elokuvamarkkinat.
Ennätyshylly.
Kymmenentuhatta Kimmoa, eli robottia kieroilee siellä lentääkseen kohti toisintoja saadakseen ennätyksen tuleentumaan ja lentämään kohti uutta haastetta lentääkseen maailmankaikkeudessa pahuuden voimien kanssa uudeksi auringoksi ja, että kulkuri kukkisi tiiviisti ja itsenäisesti saadakseen epäilyksen kukkimaan elämässänsä.
Valinta maailmassa kiskoo uusia kukintoja, jotta lepäilyn jälkeinen maailma kukkisi kielen jälkeisessä maailmassa kohdatakseen epäilyksen kukinnot uudessa jaollisuudessa saadakseen kiireen kulumaan tyyneyden jälkeisessä maailmassa ja, että kohtaaminen uudessa olisi värien iloittelu liikkeessä.
Rakeisuus kohtaa lemmityn, jotta kulkuri kulkisi kohti uusia turinoita saadakseen epäilyn kukoistamaan liikkeessä ja toiminassa saadakseen jaollisuuden kohtaamisen kukkimaan uudessa kuussa lentääkseen elämän jaollisuuden kukintojen kanssa kohti yllätystä hämärässä.

torstai 12. lokakuuta 2017

Tulevaisuudessa taitelija voi siirtää kuvia itsestään sähköisesti, virtuaalisesti fyysiseen paikkaan esim. taidemuseo, jossa teos on sähköinen, energeettinen, hengittävä fyysinen teos. Taidemuseossa yleisö voi nauttia taiteesta sähköisessä, energeettisessä muodossa. Yleisö on fyysisiä ihmisiä. 
Merenalaisissa vankiloissa on arkun tapaisia laatikoita, jotka ovat valmistettu teräksestä. Näissä laatikoissa säilytetään huippuvaarallisia rikollisia. Rikolliset eivät näe koskaan valoa, vaan ovat selällään koko sen ajan, jonka ovat metallisessa arkussa, laatikossa. Näitä metallisia arkkuja siirretään merenalaisten vankiloiden sisällä eri paikkoihin. Merenalaisissa turvavankiloissa ovat kaikkein vaarallisimmat vangit. Merenalaisissa turvavankiloissa on 24 tuntia vuorokaudessa töissä oleva henkilökunta. Henkilökunta on lahjomatonta väkeä. Yhden merenalaisen turvavankilan sisällä arkkuja, laatikoita, joissa huippuvaaralliset vangit ovat siirretään sähkön avulla eri paikkoihin. Henkilökunta tietää missä kukin vanki on. Vanki ei tiedä olinpaikkaansa koskaan. Vangit tietävät vain olevansa vankilassa.
Alkumeri: Tiedän toiminnan tulevan vauhkoksi.

Alkuoliot: Menetämme liikevoimaa koko ajan.

Alkumeri: Tarvon kauheudessa koko ajan. Olen piilossa, jotta liikkuisin kohti kiirettä saadakseni tulivoimaa itseeni.

Alkuoliot: Kauheus liikuttaa meitä kohti tuntematonta. Saamme voimaa liikunnalta kohti onnea.

Alkumeri: Liikun kohti jakoja, jossa liikunto liikkuu kohti valon jälkeistä maailmaa saadakseni tappavan sykähdyksen liikevoimalta. Tiedän toiminnanlait kokonaan tullakseni kokanaiseksi toimijaksi.

Sekundäärisyys: Liikun kohti aavaa toista puolta. Evissäni on onnensirpaleita saadakseni itseeni voimaa kauneudelta lentääkseni kohti liikuntoa valon jälkeiseen maailmaan.

Alkumeri: Stop tykkänään nyt tapahtuu uusi uutinen meille kaikille toimijoille. Lennämme kohti tuntematonta aluetta, jotta lepäily loppuisi kokonaan ja, että työ voi alkaa maailmamme jälkeisessä maailmassa saadaksemme liikkemme avatuksi maailmassa, jolle toiminta on laki.

Haapa: Liikun kohti uutta kuuta, jotta liikunto olisi uusi ennätys mielelle, joka kuljeskelee epäilyksen jälkeissä maailmassa kahlitakseen itsensä puuhun ja, että saisi maistaa uutuutta jaoissa ja vaoissa.

Alkuoliot: Kauheus tarttuu meihin kokonaisvaltaisesti. Me liikumme kohti riuttoja liikevoimamme avulla saadaksemme itseemme voimaa limalta, joka on tartuttanut meihin kurimuksen liikuttaakseen meidät kohti aavaa merihikkaa, joka avaa uuden joukon uudessa maassa.

Sekundäärisyys: Nyt se tapahtuu aava meri aukeaa ja me kaikki liikumme kohti onnenkätkyeitä, jossa odottaa uusi työteliäinen työ, josta saamme liikevoimamme loppuelämäksemme, eli ikuisuus liikuttaa meidät kohti tuntematonta.

Haapa: Liikun kohti teitä muita ja saan toiminnanlait kukkimaan itsessäni. Olemme vapaat tekemään mitä tahansa ja luomaan uuden maailman lait kokonaan.
Ullakolla on pilvienkaiherrusta, jotta uusi kokeminen kukkisi uutuudenkokemisen jälkeen ja saisi epäilyksen kukkimaan toiminnassa ja, että lepäily hiekassa olisi uutuus yksilön elämässä saadakseen tarpomisen jaollisuuden lentämään onneen.
Hahmot elämässä kukkivat pilvien lomassa, jotta lomailu lentäisi kukkeuteen saadakseen jaollisuuden jälkeisen maailman kukkimaan onnenkarpaloita pakkasella ja tuiverruksessa ihmissielun syövereiden.

Uusi vaihto valintojen jälkeen kiireen jälkeissä maailmassa, jotta kulkuri istuttaisi kasveja kasvamaan kukkeudessa saadakseen epäilyksen lentämään kohti pilvien epäilystä saadakseen jaollisuuden lentämään kuorineen hyytymään ja, että veri olisi piirissä ja piilossa kirkkaudelta.
Huppelitoisinto kukkii liikkeen jälkeen saadakseen epäilyksen liikahtamaan, jotta yllätys olisi uutuus. Kiireen jälkeen riemut ja vaillinaisuus kirkkauden jälkeisessä maailmassa lentääkseen jaollisuuden jälkeen pois valosta saadakseen hyytymän kirkastumaan kukkeudessa ja, että kirkastuminen ja korottuminen kukkisi uutuudessa lentääkseen pois näyttämöltä.

maanantai 9. lokakuuta 2017

Äärellinen kauneudentuoksu kukkii pilvien raoista, jotta liikunto piirakoissa olisi suuri kukinto onnelle ja liikunnolle kukkeuden vuoksi saadakseen jännitteisyyden lentämään kohti kauheuden valtakuntaa ja, että lepäily tasapainon jälkeen uudistaisi sielun syöverit kokonaisvaltaisesti.

perjantai 6. lokakuuta 2017

Sadekiire kukkii sälpää ja, että liikunto kohti onnea olisi onnenjaollisuus kukkeudessa lentääkseen epäilyksen vuoksi kohti pilvienriuttoja saadakseen ennätyksen kirkastumaan uudelleen kirkkauden jälkeisessä maailmassa.
Epäilys jaoissa lentää pilvien kaikkoamisen vuoksi, jotta auringonvalo kirvoittaisi kauheuden jaollisuuden kauneudessa ja, että liikunto piilossa olisi tyyneyden jälkeisessä maailmassa lento pois kiireestä.
Otettu pois maasta ja kauneudesta, jotta kulkuri tavoittaa kellojen kuminan illalla saadakseen riemut kaikkoamaan kauheudessa ja liikunnossa ja kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen ymmäryksen jakaantumaan linnuksi, joka lentää kohti sielun syövereitä ja, että liikunto väreilisi kohti onnenkätkyeitä aamulla.
Valinta rakeisuudessa, jotta yksilö kohtaisi itsen toiseuden lentääkseen kohti uutuudenkirkkautta ja, että lepäily sadesäällä olisi kukkeus kirkkauden jälkeisessä maailmassa lentääkseen kohti aavoja virtoja ja, että liikunto värienkukinnossa auttaisi isoa hahmoa liikkumaan kohti aavaa sälpää liikunnossa ja pilvien jälkeisessä maailmassa saadakseen epäilyksen kukkimaan jaollisuudessa ja kirkkaudessa lentääkseen hyytymään.
Sadekansa tarpoo latuja kohti saadakseen yllätyksen kukkimaan jaollisuuden jälkeisessä maailmassa ja, että kohtaaminen tapahtuisi yöllä kiireen jälkeisessä maailmassa ja, että kukkeus puhkeasi kukkaan yllätyksentäyteissä maailmassa lentääkseen kohti pilvienharmoniaa.

torstai 5. lokakuuta 2017

Kehitys rakenteissa kukkii, jotta Niilo ottaisi kaikkoavan kyljen kämmeneensä saadakseen kirkkauden hohtamaan kulkurin liikunnossa ja, että piirto kirkkauden jälkeisessä maailmassa kukkisi jaloa hekumaa hyytymässä ja rakenteiden kirkkaudessa saadakseen lepäilyn kurjistumaan hyytymässä.
Varastoissa on rakenteita, jotta lepäily tyyneyden jälkeisessä maailmassa söisi kurimuksia ja keitoksia illalla, jotta saisi kirkkauden jälkeisen maailman jaollisuuden kirkastumaan kohti yllätyskakkua taivaalla.

keskiviikko 4. lokakuuta 2017

Elämännorja takoo elämää kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen sääsket kaikkoamaan ja tuleentumaan ja palamaan jaollisuuden vuoksi ja, että liikunto kirkastaisi yksilön elämänkokemisen.

sunnuntai 24. syyskuuta 2017

Taideteos tekijänä taiteilija Mikko Lautiainen. Teos on vuodelta 2017.

lauantai 23. syyskuuta 2017

Ystävällisin terveisin Mikko Lautiainen.
Keraaminen veistos. Tekijä taiteilija Mikko Lautiainen.
Lumiukko tekijänä taiteilija Mikko Lautiainen-

perjantai 22. syyskuuta 2017

Rinnakkaisminä tarpoo kohti pilvienriuttoja, jotta toiminta olisi kutsuvaa saadakseen lepäilyn kuiskaamaan kohti uutuutta kioskin valikoimissa ja taas lentääkseen kohti onnenkirpaleita saadakseen jaot ja vaot kirkastumaan hyytymässä ja kirkkauden jälkeissä olotilassa lentääkseen kohti yllätystä ja, että kakku syödään hyvin syntymäpäivillä.

sunnuntai 17. syyskuuta 2017

Kuvassa Mikko Lautiainen ja Mikko Lautiaisen runokirja " Vammaisuus tahmauttaa " Runokirja on ostettavissa Mediapinta Oy: n verkkosivuilta, hinta 25 euroa. Kuvan otti Jussi Männistö. Terveisin taiteilija Mikko Lautiainen.
Rakentava voima kukkii kukintoja, jotta kulkuri kukkisi liikuntoa ja, että pilvet tavoittelisivat jakoja elämänkukkeudessa saadakseen epäilyksen hyytymään piilossa kauheudelta.

lauantai 9. syyskuuta 2017

Jäätävä kokemus kokijan sydämmessä löytää liikunnon, jotta yllätys kukkisi kiireen jälkeissä maailmassa kukkeutta ja epätoiseutta saadakseen ymmärryksen lentämään hentoon jaollisuuteen ja, että tykitys suussa kukkisi epäilyä piirin ulkopuolella.

sunnuntai 3. syyskuuta 2017

Auringon sydän tavoittaa yllättävän sielun, jotta kulkuri kulkisi polkuja pitkin kohti valon taittumista kirkkauden jälkeisessä maailmassa saaden jaollisuuden värit hohtamaan poskien piilopaikoissa ja, että liikunto onnellisuudessa olisi uutuus hyytymän kirkkaudessa levätäkseen jaollisuuden jälkeissä tietoisuudessa lentääkseen riemuissa ja piiloissa kohti valon jälkeistä maailmaa.

perjantai 1. syyskuuta 2017

Rakeisat olennot nappaavat kalan, makupalan, jota järsiä, jotta jaollisuus kyyneleissä olisi suuri mahdollisuus levätä kohti pilviriuttoja levätäkseen ymmärryksessä ja toiminnan lakien toisella puolella saadakseen hyytymän kirkkauden ratkemaan säpäleiksi ja lentääkseen ennätyksen mukana pois pilvien harmaudesta kutoakseen yllätyksen elämässä.

perjantai 25. elokuuta 2017

Ymmärtävä voima kukkii juhlavuutta, jotta lepäily uutuudessa kukkisi hedelmäistä onnea saadakseen jaot ja vaot kukkimaan ja sykkimään kiireen jälkeisessä maailmassa ja, että piilo olisi uusi kukkeus leväperäisessä liikunnossa lentääkseen hyytymään ja kukintoihin kiperässä tilanteessa.
Suomen sadan vuoden yksinäisyys.

tiistai 22. elokuuta 2017

Rakeisuus, jotta lento liikunnossa liikuttaisi kieroa puuta kohti onnenkätkyeitä saadakseen hyytymän kirkkauden soimaan pilviriuttojen keräytymissä.

lauantai 19. elokuuta 2017

Mahdollisuus roikottamisessa tavoittaa ilmanalan kiireellisyyden, jotta riemu yllätyksessä tykittäisi liikuntoa piilossa ja, että jaot ja vaot etsinnässä lentäisivät kohti onnen kätkyeitä ja, että vilpoisa tuulenhenkäys lentelisi kasvojen lommoihin.
Tuulen kujerrus rakkaudessa, jotta lepäily kiireessä tavoittaisi sateen jälkeisen maailman saadakseen hyytymän olemaan kirkkaus Vilppolassa ja, että pilkahdus tykityksessä lentäisi kohti liikuntoa .
Valhe viipotuksessa taistelee pikkukaloissa, jotta liikunto kulkurin yllättävässä tuolissa olisi hyytymä kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen ennätyksen kirkastumaan ja saamaan kuulauden kukkimaan säihkysilmissä kuutamon kirkkaudessa ja, että liikunto onnessa jakaantuisi piilopaikassa ja, että liito piilossa onnistuisi pallon kanssa.
Hahmojen kehot roikottavat tuulia tuivertavia, jotta kujerrus piireissä olisi kurimus vuodenkierrossa saadakseen ymmärryksen ja kiireen jälkeisen sateen tykittämään sadetta, autereista oloa oloasussa lekottavalle miehelle. Kukinnon kaihot kujertavat liikuntoa, jotta pilvien katkueet yllättyisivät valon kiireestä vallankumouksessa ja liikunnossa otetun maan vuoksi.

tiistai 8. elokuuta 2017

Höyhenarkku.

maanantai 31. heinäkuuta 2017

Maaenergia.

lauantai 29. heinäkuuta 2017

Annettu ja otettu, jotta lepäily ja kuiskaus tuulelle kukkisi ja kuuhkisi onnea ja jaollisuutta kuussa ja liikkeessä liikunnon vuoksi saavuttaakseen kiireen jälkeisen maailman yllätyksessä.
Rakenteet siivittävät huuhkajaa, jotta kulkuri kiirellisyydessä kukkisi onnea hyytymässä saadakseen epäilyksen siivet lentämään piilopaikassa ja viimassa liikunnon.

keskiviikko 19. heinäkuuta 2017

Paljaskasvo.

torstai 6. heinäkuuta 2017

Väliaine kuljettaa riemua kohti ja kohden jaollisuutta saadakseen epäilyksen jaollisuuden kukkimaan kedolla ja, että lepopaikka liikunnossa olisi uutuus ennätyksessä.
Pullot kuljettavat verta ja ovat kiinni lepakkojen liikunnossa, jotta kulkurin lepäily olisi suuri oppimismahdollisuus ja, että kiireen jälkeinen maailma kiikuttaisi liikuntoa hyytymässä kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen jaollisuuden kukat kukkimaan kuuhkinnassa.

maanantai 3. heinäkuuta 2017

Sillat vaihdetaan kaksin käsin, jotta kulkuri liikkuisi kohti kirkkauden jälkeistä aikaa saadakseen levon tuntumaan jaollisuudelta tuulien kujerruksessa lentääkseen epäilyksen toiselle puolelle.

perjantai 30. kesäkuuta 2017

Tulevaisuudessa ihmiset syövät pillereitä, joissa on ihmisen kaikki tarvitsemat ravinteet, vitamiinit jne...
Bryssät keräävät kaikki kulkurin pois heittämät tavarat.
Uusi rakenne ottaa vallan vallattomuudelta, jotta lepäily tykityksessä olisi oppimisprosessi riemussa.
Unirakenne kohtaa lehden, jotta tyydytys kohtaisi jaollisuuden värikylläisessä toiminnassa ja, että liikunto onnessa olisi uutuus perspektiivissä saadakseen hyytymän kirkkauden loistamaan viimassa ja tuulen tujerruksessa lentääkseen onneen.

tiistai 27. kesäkuuta 2017

Uutuus lepää liikunnossa ja kirkkauden jälkeisessä maailmassa kohdatakseen vastustuksia onnelta saadakseen kiemurtelun kohtaamaan jaollisuuden tuulet punaisessa vastavirrassa levätäkseen ennätyksen jälkeisessä lepotilassa lentääkseen tyydytykseen kiireen takana ja, että kulkuri tavoittaisi muistin kohkaamisen hyytymässä.
Urho kiemurtelee kerroksien läpi, jotta tyydytys kohtaisi valon kiemurat ja, että kulkuri toistaisi kauneutta piri pintaan asetetetussa jaollisuuden voimassa saadakseen ennätyksen kaikkoamaan ja, että kaiho ja kaikkeus yhdistyisi ajatuksiin kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen piilon kukkimaan iloittelussa kirkkauden.

perjantai 23. kesäkuuta 2017

Jymäskytä.
Yleinen todellisuus.
Avara maa saa uutuuden kukoistamaan, jotta kulkuri johdattaisi kiemurat kohti valon jälkeistä todellisuutta saadakseen jaollisuuden kukkimaan värisinfoniassa levätäkseen pilvien toiseudessa kulkeakseen tyyneyden jälkeisessä liikunnossa.

keskiviikko 21. kesäkuuta 2017

Itse keksitty elämä.

tiistai 20. kesäkuuta 2017

Värillinen ajatus.

sunnuntai 4. kesäkuuta 2017

Putkiturvavankilaa pystytään siirtämään millimetrin tarkkuudella ylös ja alas. Putkiturvavankiloita on ympäri maailman. Putkiturvavankilat sijaitsevat maan alla, josta on yhteys maapallon sisäiseen kuljetusputkijärjestelmään, jota hallinnoi maailmanlaajuinen järjestelmä, jota hallinnoi korkeimman oikeuden yliprofessori. 

maanantai 29. toukokuuta 2017

Uutuus yllättävässä rakenteessa tarjoaa raksuja, jotta liikunto onnessa saisi tyydytyksen keltaisessa medessä lentääkseen epäilyksen kanssa toiseuteen ja valintoihin jaollisuudessa.

torstai 25. toukokuuta 2017

Vammautuneet rakenteet kohtaavat vastuksia, jotta kulkuri kohtaisi Daavidin sielun kaksinaisuuden saadakseen liikunnon, jotta kohtaisi yllätyksen ylhäälta saadakseen tyynyt kimpoamaan jaollisuuden toiselle puolelle ja lentääkseen riemujen toiselle puolelle liikunnossa itkuisessa.

keskiviikko 24. toukokuuta 2017

Uusi rakenne kohtaa valkoisen, jotta lento kierouteen olisi suuri mahdollisuus liikuttaa sekoa kohti suonia saadakseen epäilyksen kukkimaan liikunnossa ja elämän vesisuonissa saadakseen ennätyksen katoamaan jaollisuuteen.

tiistai 23. toukokuuta 2017

Uhkean polven tarina kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen osaksensa hellyyttä ja toistoja kurinpitojärjestelmältä lentääkseen ennätyksen jälkeiseen maailmaan saadakseen epäilyksen kukkimaan rakkauden jälkeisessä maailmassa tarpoen kohti liikuntoa sekossa.
Tulevaisuudessa maapallolla pohjoisessa, jossa on talvi, kun on pakkasta, niin energian tarve on järjestetty, niin että lumi tuottaa kaiken energian, sähkön minkä ihmiset tarvitsevan asumiseen, vapaa-aikaan ja työhön.
Tulevaisuudessa energia on varastoitu moduuleihin, joista ihmiset ostavat vain tarvitsevansa energian.

maanantai 22. toukokuuta 2017

Kuoleva matkalaukku tarjoaa kulkurille eväitä ja liikuntoa jaollisuudessa saadakseen epäilyksen kukkimaan hyytymässä.
Selittävä voima jaollisuudessa odottaa ja kyttää, jotta lepäily olisi pysähdyspaikka valon jälkeisessä maailmassa saadakseen hyytymän kirkastumaan sekossa olossa.
Kuoleman kevät hautoo munia, jotta kulkuri olisi valinnan edessä saadakseen rakenteet kukkimaan jaollisuudessa lentääkseen pilvien toiselle puolelle ja auttaakseen ennätystä lepäämään liikunnossa ja, että yllätys kukkeudessa kukkisi jaloa valoa pimeydessä.

perjantai 19. toukokuuta 2017

Tuli tarpoo myydylle maalle, jotta lepo olisi jaollisuus kauneudessa saadakseen riemut liikkumaan pilvien lailla toiseudessa lentääkseen ennätyksen lailla sekoon.
Niilo ottaa kulkurin jaollisuuden ajatuksiinsa, jotta lento liikunnossa liikuttaisi onnea ja riemuja väreissä saadakseen epäilyksen kukkimaan hyytymässä.

keskiviikko 17. toukokuuta 2017

Rakeisuus untamoisuudessa, jotta kulkuri kammoaisi kieroilua sateella saadakseen epäilyksen kukkimaan hedelmöinissä ja elämänpisaroinnissa lentääkseen jaollisuuteen.

sunnuntai 14. toukokuuta 2017

Vaihteleva synkkyys rakenteissa, jotta lepäily olisi kukkeus kulkurin jaollisuudessa saadakseen epäilyksen kukkimaan liikunnossa ja vaillinaisuudessa ja, että lepäily olisi liikunto tykityksessä värienkirjonnan.

perjantai 12. toukokuuta 2017

Sekundäärisyys toiseudessa ja muotojen kavalgadissa tarpoo eteenpäin kohdatakseen jaollisuuden ja kauneuden löytääkseen uutuuden itsensä kautta ja löytääkseen riemut yllätyksestä keksien maailman.
Jakaantuneet kukat ovat pöydällä, jotta kulkuri tavoittaisi onnenkätkyeet ja liikunnon mielessä saadakseen hyytymän jaollisuuden vuoksi kirkastumaan väreissä ja, että yllätys olisi aina suuri oppimisympäristö lentääkseen kirkkauden jälkeiseen maailmaan toiseudessa.
Raadollisuus tykityksessä tavoittaa ankaran tuomion saadakseen hyytymän kirkkauden loistamaan viimassa lentääkseen ennätyksen mukana saaviin ja, että liikunto kiireellisyydessä olisi kukkeus sekossa ja toiseudessa lentääkseen kiireen mukana pois pilvien lailla kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa.
Rakeisuus kauheudessa tavoittaa uuden jaollisuuden kukkeudessa ja pulleudessa saadakseen vieraantumisen tulemaan osaksi värien ja muotojen dynamiikkaa toiseudessa kohdatakseen kukinnan, jota tykittää tylyjä kukkasia jaollisuudelle mielessä.

sunnuntai 7. toukokuuta 2017

Ahtuvan savut tavoittavat purojen kiemurat, jotta kulkuri ei tavoittelisi turhia toiseuksia saadakseen ennätyksen tuleentumaan mielessä ja, että lepo tyyneydessä olisi piilopaikka työn jälkeisessä elämässä saadakseen riemut kukkimaan liikunnossa ja surunposkilla lentääkseen liikunnon mukana sekoon oloon.
Piirrustus. Tekijä taiteilija Mikko Lautiainen. Ystävällisin terveisin Mikko Lautiainen.
Kynsien kyyneleet tavoittavat kauheuden, jotta yllätys olisi myyty kiire toiseudessa saadakseen jaollisuuden kukkimaan hyytymän jälkeisessä maailmassa ja verinoroissa, joista nousee kirkkauden jälkeinen maailma kauheudessa.
Piilossa maailman rytkyiltä, jotta kulkuri kulkisi onnenkirjoja kohti saadakseen jaollisuuden kukkimaan epäilyksessä ja, että lepäily tyyneydessä olisi myyty maa ja liikunto mielen sopukoissa saadakseen lennon kulkemaan ilman lailla eteenpäin.

lauantai 6. toukokuuta 2017

Lento piilopaikkaan pienoishelikopterilla, jotta jaollisuus tarrautuisi onnen hyytymään illalla auringonlaskun aikaan saadakseen epäilyksen Niilon pomppimaan hyllyjen luona viimassa ja kauheuden jälkeen toisto palaa rutiinien mukana saadakseen hyytymän kirkkauden kukkimaan tyylilleen uskollisessa babessa.
Veden kyynelehtivät ahtuvat kukkivat rakenteita, jotta jaollisuus pilvien uhtuvissa olisi suuri mahdollisuus ja, että unitykitys olisi liikunto piilopaikassa ja mielessä kiireellisyyden jälkeen saadakseen yllätyksen jakaantumaan kauheuden jälkeen kauneudeksi ja onnen toisinnoiksi järven jäällä.

perjantai 5. toukokuuta 2017

Uutuus toivon täyttämässä täytekakussa tarjoaa myydylle maalle jaollisuutta, jotta piilopaikka olisi onnensirpale siivilöitymässä saadakseen tyydytystä mielellensä.
Tulevaisuudessa ihmiset kehittävät keinotekoiset ilmakehät tunnetun maailmankaikkeuden planeetoille esim. Jupiter, Mars jne..
Tulevaisuudessa ihmiset kehittävät keinotekoisen auringon, joka lämmittää maapalloa ja maailmankaikkeutta, jossa ihminen asuu.
Tulevaisuudessa ihmisille voidaan lisätä lääketieteellisesti keinotekoisia aisteja, jotka korvaavat ihmisten menettäneet luonnolliset aidot aistit.

torstai 4. toukokuuta 2017

Rakenteet kulkevat auringossa, jotta lepäily sauvan kanssa olisi suuri tunnustus kauheudelta ja, että kulkuri saisi muruja pöydältä keittoonsa.

maanantai 1. toukokuuta 2017

Rakenteet kukistavat kauheuden ja kauneuden toisella puolella asuu peikko ja kulkuri elämäntykityksen, jotta loisto olisi uutuus epäilyksessä.

lauantai 29. huhtikuuta 2017

Piiloapina kukkii riemua saadakseen ennätyksen kukkimaan jaollisuuden jälkeen lentääkseen kohti tyynyjen valtakuntaa ja unien hetteikköä keväällä saadakseen jaollisuuden riemut etääntymään liikunnosta, jotta tujuus olisi valinta otetussa todellisuudessa.
Tujuus tuiverruksessa, jotta yllätys kulkurin elämässä olisi kaiverrus maassa, josta ponnistaa autuus saadakseen ymmärryksen toisinnon rakentumaan kohti toiseutta saadakseen tyyneyden kukkimaan hyytymän jälkeen kauheudessa lentääkseen uutuuden mukana pilviin ja kiireellisyyden taakse.

torstai 27. huhtikuuta 2017

Kauheus palaa tujuudessa, jotta kulkuri loistaisi elämän onnessa ja kulkisi latuja poikki saadakseen rakenteet palaamaan itseensä ja, että lento yllätyksessä olisi vallitseva tietoisuus ja, että liike olisi uutuus annetussa ja otetussa maailmassa saadakseen jaollisuuden kukkimaan onnessa.

maanantai 24. huhtikuuta 2017

Uuden edessä harmaa, harmaallisuus kohtaa mysteerin ja rakenteet vääntäytyvät, jotta kulkuri kiireen takana tavoittaa viiman kevätauringossa saadakseen tuleentumisen hohkamaan pilviriuttoja otetussa todellisuudessa ymmärtääkseen epäilyksen totuudellisuudeksi.

lauantai 22. huhtikuuta 2017

Konkreettinen luonto.
Autius kokemuksessa, kokemismaailmassa, olemuksessa ja toiminnassa, jotta kulkuri vauhkoontuisi olemuksessansa saadakseen uutuuden tuleentumaan kokemusmaailmassansa saadakseen riemut jättäytymään toiseuden kokemiseen lentääkseen ennätyksen mukana tyyneyden toiselle puolella ja, että liikunto nilkuttaisi jaollisuutta hyytymän vuoksi kohti pilviriuttoja saadakseen Daavidin kukkimaan toiminnassa ja ajatuksissa otetun todellisuuden.

torstai 20. huhtikuuta 2017

Eteerinen ahdistus.

sunnuntai 9. huhtikuuta 2017

Kynttilä palaa toiseudessa, jotta yllätys ja kulkuri hahmottaisi hyytymän kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen epäilyksen kukkimaan liikunnossa mennääkseen ennätyksen mukana pois kohti pilviriuttoja.
Kuoleman kellot soivat, jotta kulkuri kulkisi kohti onnenkätkyeitä ja saisi kiinni toiseudesta ja kulkisi ja lentäisi myydyn maan vuoksi kohti pilvien toisintoja saadakseen epäilyksen hyytymään kirkkauden jälkeisessä maailmassa ollakseen ennätyksessä ja mennäkseen kohti yllätystä elämässä.

lauantai 8. huhtikuuta 2017

Lepäily hyytymässä kukkii onnea toistoissa muotojen kavalgadin saadakseen jaollisuuden kukan lentämään kohti yllätystä ja, että täytekakku olisi uutuus epäilyksessä.
Ajattomuus valon toistoissa, jotta kahdentuva näkökenttä kulkisi kohti pilviriuttoja ja kiirehtisi ymmärryksen mukana saadakseen epäilyksen kukkimaan uudessa valossa keväällä.
Pilviryöpsähdykset kutovat toiseutta, jotta riemu rakenteissa olisi kulkuri onnensiivillä ja, että liikunto yllätyksessä kutoisi verkkoa epäilyksen maassa.
Mikko Lautiainen. Runokirja. Vammaisuus tahmauttaa. Tilattavissa Mediapinta Oy: n verkkokaupasta. www.mediapinta.fi Hinta 25 euroa. Suomi 100 runokirjaa. Kuvan kuvaaja Jussi Männistö. Ystävällisin terveisin taiteilija Mikko Lautiainen.
Rakeisuus toiseudessa kohtaa pilviarmeijan, jotta kulkuri jakaantuisi mieleltään pirstaleiksi ja saisi onnea toistoihin toiminnassa ja vauhkoissa ajatuksissa.

perjantai 7. huhtikuuta 2017

torstai 6. huhtikuuta 2017

Todellisuutta ei voi toistaa. Todellisuus on kaikkeuden tulkintaa. Todellisuus pitää kokea.
Kaipaus toiseudesta ja rakenteista kiireellisyyden jälkeen kohtaa kulkurin rakenteet, jotta yllätys ja lepäily kirkkauden jälkeisessä maailmassa olisi onnenrakenteita auringon jälkeisessä maailmassa saadakseen jaollisuuden kirkkauden kukkimaan värien värjönnässä.

keskiviikko 5. huhtikuuta 2017

Usvakuva, jotta lepäily kulkurille olisi kukkeus värin kauheudessa saadakseen jaollisuuden kukkimaan otetussa maassa ja, että tyylikäs kulkuri kukkisi onnen jaollisuuden portilla saadakseen valon jakaantumaan kauheudessa lentääkseen riemujen mukana kohti hyytymää liikunnossa saadakseen ennätyksen saostuman lepäämään kirkkauden jälkeisessä maailmassa ja, että kulkuri olisi kiireellisyyden jälkeen jaollisuus onnessa.
Maisema kauheudessa ja toisinnoissa julmuuden kukintojen, jotta kulkuri olisi kiireellisyydessä liikunto piilossa ja, että mieli kukkisi otetussa todellisuudessa saadakseen värit värjöttelemään kauheudessa ja kauneuden vuoksi kukkimaan jaollisuuden portilla saadakseen ennätyksen jaollisuuden olemaan sytyke kiireellisessä liikunnossa lentääkseen onnessa kohti pilviä.
Veden värähtäminen. Veden särärtäminen. Veden särö. Veden kiinnostavuus kiireellisyydessä, jotta särö olisi uutuus myydylle maalle saadakseen jaollisuuden ja kukinnan kukkimaan värien hengittävyydessä ja toistoissa toisinnon kulkurin lentääkseen riemujen mukana jaollisuuden porteille ja mennäkseen hyytymän mukana kohti valon toisintoa saadakseen ennätyksen kiehumaan kiireellisyydessä ja toistoissa kauheuden rikkauden lentääkseen pilvien mukana jaollisuuteen.
Valo aistii.

tiistai 4. huhtikuuta 2017

Väärä muna oikeudessa tarjoaa uutuuksia, jotta lepäily kulkurille olisi otettu mahdollisuus tyyneyden jälkeisessä maailmassa saadakseen kivet lentämään liikunnossa ja jaollisuuden jälkeisessä maailmassa lentääkseen ennätyksen jälkeiseen maailmaan.

maanantai 3. huhtikuuta 2017

Liikonto onnessa ja auvossa lentää toiminnassa tyylilleen sopivaksi makupalaksi, jotta ennätys olisi piilopaikka sekossa saadakseen riemut tuleentumaan värikkäässä maalauksessa ja, että kulkuri kukkisi onnessa ja kiireellisyydessä saadakseen jaollisuuden lepäilemään liikkeessä.
Valinta ullakon kätköissä tarjoaa kulkurille ennätyksen kokemista, jotta lepäily olisi piilopaikka mielessä saadakseen riemut kukkimaan jaollisuudessa ja tyyneyden jälkeisessä maailmassa lentääkseen onneen ja jaollisuuteen.
Oikea otto kulkurille tarjoaa lättyjä, jotta lento vapauteen olisi onnenkätkyeitä saadakseen ennätyksen kukkimaan säteissä kaikkeuden ja, että lepäily mielessä kukkisi liikuntoa piilopaikassa ja, että sade kukkisi hedelmää keväällä toiseudessa saadakseen epäilyksen lentämään onnessa.

sunnuntai 2. huhtikuuta 2017

Valinta onnenpiiloissa tuleennuttaa otetun todellisuuden, jotta lepäily kukkeudessa olisi myyty jaollisuus sekossa saadakseen jaollisuuden ja kuninkaan tuleentumaan jaollisuuden porteilla saadakseen riemut yllättymään kiireellisyyden takana ja, että liikunto onnenpiilossa olisi uutuus, joka odottaa annettua todellisuutta sekossa ja, että tienpientareella odottaa ennätys epäilyksessä.
Valinta auvossa kukkii onnenliikuntoa, jotta pilviriutat tuleennuttaisivat ymmärryksen ja, että yllätys kukkisi sekoa illalla saadakseen uutuuden kiehumaan myydylle maalle maaseudulla.
Enkelten kosketus toiseudessa, jotta kulkuri johdattaisi onnentoisintoja pilvien ymmärryksessä ja, että kulkuri lentäisi kohti piilopaikkaa mielessä saadakseen jaollisuuden kukkimaan tykityksessä lihan jaollisuuden ja lentämään kirkkauden jälkeisessä maailmassa kohti valittua ihmistä.
Vallankumous sekossa kukkii uutuudessa, jotta onnenkätkyeet tavoittaisivat yllätyksen Daavidin hengityksessä saadakseen tykitystä kohti tähtien kirkkaudessa ja, että aamukaste kuljettaisi myytyä maata kohti onnenkatkueita yllätyksessä ja toistoa liikekielessä.
Kesä on hedelmä, joka odottaa noutajaansa, jotta kulkuri hahmottaisi toiseutta ja, että saisi kukkeuden lentämään kohti kirkkauden jälkeistä elämää kukkien tuoksinnassa ja, että saisi hyytymän jaollisuuden epäilyksessä lentämään tyyneyden kirkkauteen ennätyksessä.
Pilvien takana odottaa muna väärä, joka johdattaa kohti toiseutta saadakseen uutuuden kukkimaan annetussa maassa ja kohtaaman syvyyden, jotta lentäisi onnenhetkiin ja kiireellisyyden toiselle puolelle saadakseen osansa ennätyksestä uusista kokemuksista epäilyssä.
Jaollisuus kukkii onnessa ja kirkkaudessa, jotta tyyneyden jälkeinen seko liikuttaisi myytyä maailmaa lentääkseen ennätyksen jälkeiseen maailmaan saadakseen riemut kaikkoamaan toiseuden takia kohti hahmotelmia otetussa todellisuudessa saadakseen jaollisuuden kukkimaan uutuudessa ja annetussa maassa.
Rakeisuus kukkii rakenteissa, jotta yllätys lentäisi pois sekosta saadakseen epäilyksen kulkeutumaan kohti onnea ja kirkkautta aamulla ennen toiseutta ja lentääkseen uutuuden mukana pilvien jaollisuuteen ja saadakseen ennätyksen hyytymään kirkkaudessa toistaakseen epäilyksen liikkeitä elämässä ja varjoissa hahmotelmista kirkkauden jälkeisessä maailmassa.
Värikylläisyys kukkii, jotta lepäily kukkisi onnea ja jaollisuutta saadakseen epäilyksen lentämään kirkkauden jälkeiseen maailmaan saadakseen riemut jakaantumaan jaollisuudeksi tyyneyden jälkeisessä maailmassa ja lentääkseen pois pilvien hahmoista.
Lepäily tyyneyden jälkeisessä maailmassa kukkii liikuntoa, jotta yllätys ja kulkuri eläisi toiseudessa saadakseen riemut kukkimaan värikkyydessä ja, että lepäily uutuudessa olisi suuri valinta kirkkauden jälkeisessä maailmassa lentääkseen pois tyyneyden jälkeiseen ennätykseen.
Rakenne keltainen kukkii jaollisuutta, jotta lepäily kirkkaudessa kukkisi onnessa ja sekossa saadakseen epäilyksen kukkimaan tyyneyden jälkeisessä maailmassa kohdatakseen ennätyksen kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen lennon lentämään liikunnossa ja harmaallisuudessa kohti tähtiä.
Annettu ja otettu toiseus kukkii uutuutta, jotta seko kukkisi pilvien lailla löytääkseen epäilyksen maailman ulkopuolelta saadakseen kävelyn jälkeisen jaollisuuden kukkimaan ennätyksen jälkeisessä maailmassa ja, että kuutamo kirkastuisi kirkkaudenkin jälkeen yhä uudestaan saadakseen jaollisuuden lentämään liikunnossa uudestaan kohti onnea.
Unikuvat tuleentuvat, jotta kulkuri kulkisi kohti toiseutta saadakseen ennätyksen lentämään tuulen mukana kohti aurinkoa, jotta lepäily tyyneyden jälkeisessä maailmassa olisi suuri oppimismahdollisuus kiireen jälkeen.

keskiviikko 29. maaliskuuta 2017

Lähtö toiseudesta kohtaa vastuksia, jotta vapautuminen olisi kulkurille juureva annos.
Kivuus kohtaa ennätyksen ja rakenteet saadakseen epäilyksen hyytymään liikunnossa ja piirissä kiireellisyyden.
Liikunto autereinen kulkeutuu kohti portilla seisovaa toiseutta, jotta lepäily kuissa olisi onnenkätkyeitä.
Juureva toiseus kipuaa kohti taivaita, jotta kulkuri liikunnon kulkisi poissaolevana kohti tähtiä saadakseen epäilyksen maan kukkimaan kirkkaudessa.

tiistai 28. maaliskuuta 2017

Sakeva maa on onnenkatkueita mielelle, jotta riemu olisi kulkuri auvo piilopaikassa ja, että liikunto kukkisi ennätyksessä saadakseen Daavidin kukat liikkumaan keltaisessa piirissä ja tarttumaan jaloutta piilossa.
Katkelma toiseudesta kohti pilvilaivueita, jotta tyydytys olisi onnen riemu ja, että kulkuri loistaisi myydylle maalle epäilyksen kukkia valon piirissä ja menisi kohti yllätystä saadakseen hyytymän kukkimaan kiireellisyydessä.
Valopiiri ratkeaa kohti toiseutta, jotta liikunto piilossa ja mielen rakeisuudessa löisi kohti pilvien laivueita ja saisi epäilyksen kukkimaan hyytymässä ja sekon vuoksi lentääkseen ennätyksen takia kohti onnen jaloja vuonoja.
Valon rakeisuus iskee ja lentää kulkurin toiseuteen ja saa ymmärryksen kierroksille, jotta lepäily olisi onnen kätkyet yllätysten maassa ja otetussa maassa.
Sekundäärisyys siivillä lentää ja kulkeutuu uutuuden myötä kohti onnen jaollisuutta kohdatakseen ratkiriemukkaan mummukan.
Normaaliminä kulkeutuu kohti valoisaa piiriä kohdatakseen ennätyksen ja tyyneyden jälkeisen maailman, jossa lepää liikunto piilossa ja pois maailmasta poissaolevana.
Annettu maalle ja hengelle, jotta riemu kokisi jaollisuutta tyyneyden jälkeisessä maailmassa kohdatakseen liikunnon likaisen ja valintojen summan hyytymän vuoksi.
Valinta epäilyksen maassa, jotta kulkuri toiseuden kokisi jaollisuuden itsessänsä ja liikuttaisi selitystä virran varrella uutisten tähden ja, että saisi tykitystä liikuntoon jaollisuudessa ja itkuisessa ennätyksen maassa.
Tyylikäs siivilöitymä kulkeutuu jaollisuuden maailmaan ja saa itsensä kiinni onnen kokemisesta, jotta yllätys tykittäisi piiloa mielessä saadakseen janon kuivumaan epäilyksen maassa.
Tulevaisuudessa kuuhuun mennään hissillä maapallosta käsin.
Valoisa piiri auvoisuudessa kulkee kohti janoa, jossa lepää tyydytys kiireellinen ja piilopaikka mielessä.
Pilvien koohkinta tuleennuttaa ajatuksen, jotta laiduntaminen metsiköissä olisi suuri mahdollisuus kulkurille, jotta tyylikkyys jäniksissä olisi liikunto onnessa ja jaollisuuden jälkeisessä maailmassa.

lauantai 25. maaliskuuta 2017

Taivasbulevardi.

lauantai 18. maaliskuuta 2017

Elämä on jumala.

tiistai 7. maaliskuuta 2017

Uutuus kuljettaa pilviä kohti tähtien takana olevaa tietoisuutta, jotta yllätys ja kulkuri kohdistaisi onnet pois tyyneyden takaisesta maailmasta saadakseen lepäilyn kuljeskelemaan epäilyksessä ja toiseuden kokemisessa.

torstai 2. maaliskuuta 2017

Selittävä voima kuljettaa autiutta eteenpäin, jotta liikunto onnessa olisi uutuus elämäntarhoissa saadakseen kulkurin jakaantumaan osiin jaollisuudessa saadakseen epäilyksen kukat liikkumaan tuulen kujerruksessa ja sekon vuoksi.

keskiviikko 22. helmikuuta 2017

Uppotarha.
Ripojen rivallisuus. Rahmojen lahna. Ervän tieto. Tiedon tarmo. Tahdollisuus tarvossa.
Rowatawat aukaisi uuren tuleman uudestaan. Tiedän tien tahdollisuuden. Auki on karmallisuus. On oltava raava. Auki on oltava. Karisma kirosana uusi.

tiistai 21. helmikuuta 2017

Tiedon syväri.
Vesi nousee tiedon yläpuolelle!
Ohrakkeen otto.
Oraan tositarina.
Olen tauolla kiven teosta.
Teostan tietoa.
Uuhake lapio lapsaa siipivää.
Suhinaa oron päällä tieto!
Ruusupilmakkeessi umpotarrhat. Umpiosi tarvii silmäilyä. Selkeissää säätä tiedossa. Urin avain.
Villiviinisi rauhoitteet. Unelmasi pihat,permasinäöt pomppivat silmäkkeet sisältävät sisälmykset.
Vadelmatarhasi, unelmapuutarhasi vadelmaniput. Unelmientiput, vadelmatarhasi unelmarakseet.

maanantai 20. helmikuuta 2017

Silmäsi sammiot jakavat rakenteen uuden. Jullutukset, pilvitahdot ottavat sen pois.
Kukkeutesi kulleeude.
Kakkeutesi vaikeudet.
Uudet silmät sulle.
Uudet saimiot teille!
Uuden vihannon valitukset.
Kateutesi riimmuukkeet syytävät uuden tanton karkean.
Kukintojesi polveilevat lemmykät vaihtavat uutta paikkaa. Kukkeutesi lemmykät ottavat valloituksen paikat. Riimulukkojen paikat tykittävät uuden sadon, sanoman. Kukkasi pinssit tapailevat uuden kuun naamion.
Leipäkori tappaa koiran kengät. Uusi kori tässä.
Kulluroiden tihentymät uuden sadon edellä.
Rikkirevityn siemenen kodon paljastus. Uusi tilanne avautuu uudeksi.
Ruusupukkuuteesi pulina ei tahdo heilua! Ortomaani ottaa uuden sijan!
Pilvien tihentymät. Uusien tahojen tatselmus. Tieto ei häviä!
Umbraani avautunut sydän sulki sydämmen uuden jakoisuuden taajuudet avaisivat uuden tihentymän.
Valloittava hedelmä aukaisee prinssin syrmäkkeen.
Unnukkatoisto lamaannuttaa uhrin valoisan.
Untuvasi hukat silmäilevät auringon riimunkiveä.

keskiviikko 15. helmikuuta 2017

Rakeisuus toiminnassa ja rakenteiden kokemisessa, jotta kulkuri tyyneyden takana ei lepäilisi kiireessä saadakseen epäilyksen lentämään tyynellä ilmalla kohti pilviä ja ilmaisua, joka tavoittaa kirkkauden jälkeisen toisinnon maailman takana saadakseen epäilyksen kukkimaan onnessa ja portilla auvoisella, jossa kukkii liikunto yllättävä, jossa lepää liikunto kirkkauden jälkeinen saadakseen ymmärryksen jakaantumaan kiireen jälkeen riemuksi ja, että kulkuri toiseuden kohtaisi muotomaailman maailmassa tyyneydessä ja liikunnossa saadakseen ennätyksen kirkkauden kukkimaan onnessa.
Öljyvärimaalaus vuodelta 2016 tekijänä taidemaalari Mikko Lautiainen. Ystävällisin terveisin taidemaalari Mikko Lautiainen.
Vääristymä mielen rakenteessa kutoo verkkoansa, jotta kulkuri toiseuden kirkastuisi onnessa ja, että kirkkauden jälkeisessä maailmassa olisi tyyneyden jälkeisen jaollisuus tunteissa ja toiminnassa vauhkossa saadakseen kieroilun jaollisuuden jakaantumaan tyyneyden toisinnossa auvoiseksi toiminnaksi kirkkauden jälkeen.