sunnuntai 31. joulukuuta 2017

Rakeisuus unessa ja levossa kutoo piiloa mielessä, jotta yllätys yllättäisi toiminnassa ymmärryksen ja, että loikka liikkeessä olisi kauneuden tähden tähteet mielessä ja toiminnassa saadakseen kujertelun kukkimaan väreissä.
Piilo maailmassa kutoo uutuuksia toiminnassa ja lakien ulkopuolella saadakseen yllätyksen liikuttamaan jakoja saadakseen epäilyksen hyytymään liikunnon vuoksi kuutamolla, jotta ymmärrys kukkisi värien rinnastuksia saadakseen epäilyksen kukkimaan valossa jäntevässä.
Maailmanarmo kutoo verkkoansa, jotta lento levossa olisi pilvienhahmotelma elämänkudoksessa saadakseen ymmärryksen jakaantumaan uutuudessa ja, että liikunto pilvissä olisi toiseus kudonnassa ja neulonnassa saadakseen ennätyksen kaikkoamaan hyytymän jälkeisessä maailmassa saadakseen riemut olemaan varjoisa lento kohti kirkkautta saadakseen jaot kukkimaan hahmoarmeijassa ja, että piilo olisi yllätys liikunnossa ja liidossa saadakseen olon olemaan vahva.
Uutuus kirkkaudessa, jotta lepo kukkisi onnensirpaleita saadakseen ymmärryksen tuleentumaan jaollisuudessa ja, että liikunto yllättäisi pilvenhattarat tässä hetkessä saadakseen ennätyksen kukkimaan valoa jaloa kiireellisyyden jälkeen hämärässä kohdatakseen epäilyksen elämänkukkeudessa ja liidossa.
Rooli roolista, jotta lepäily olisi suuri loikka kulkurille. Yllätys jaollisuudessa saadakseen epäilyksen kulkemaan virtauksessa ja, että lepo kukkisi pilviharsoja saadakseen ymmärryksen jakaantumaan lepäilyssä ja, että kohtaaminen olisi loikka toiseudessa lentääkseen ennätyksessä kohti kirkkautta ja jaloa paloa kiemuroissa saadakseen hyytymän liikkumaan keltaisessa valossa ja, että liikunto liikuttaisi ymmärrystä piilopaikassa ja toiminnassa avainten varjojen kohdatakseen epäilyksen elämänkukkeuden.

lauantai 30. joulukuuta 2017

Keltainen minuus kukkii liikuntoa, jotta lepo lentäisi siivillä kohti onnenkirpaleita saadakseen ennätyksen jakaantumaan hyllyissä ja, että piilo kukkisi uutuutta ja, että lepäily lentäisi onnessa kohti avaraa metsää saadakseen ymmärryksen kirkastumaan jaollisuudessa ja tasaisissa jaoissa ja, että liikunto olisi loikka sekossa.
Elämänkukinnot kukkivat kukkeutta ja yllätyksiä, jotta lento levossa olisi ajallisuus ajan toistoissa ja, että toiminta kukkisi onnessa ja lain sisällä ja liikunnossa kirkkaudessa saadakseen ymmärryksen kirkastumaan jaollisuuden jälkeen yllättävissä toiminnoissa lentääkseen riemuissa kohti onnensirpaleita saadakseen uutuuden jakaantumaan kirkkaudessa ja keltaisessa valossa.
Ajan prinsiipit kukkivat kukintoja, jotta elämänkukkeus lepäisi levonsiivillä saadakseen yllätyksen uudistumaan elämässä ja toiminnanlakien ulkopuolella saadakseen ymmärryksen kukkimaan toiminnassa ja ajassa. Kukkii onni ja liikunto piilossa toiminnassa saadakseen ennätyksen jakaantumaan onnensirpaleiksi ja, että piilo olisi kukintoja lennossa avainten varjojen kesällä, jotta lepo onnistuisi ajamaan jaollisuutta kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen ennätyksen yllättymään liikunnossa hämärällä.
Maailmankaikkeuden egologia vaihtelee.
Maailmankaikkeuden ekologia vaihtelee.
Rakeisuus kokemuksessa kohtaa kokemusmaailmankaikkeuden saadakseen ymmärryksen ymmärtämään hämärän kaikkeuden lentääkseen ennätyksessä kohti kirkkautta ja valoa kirkasta saadakseen riemut kirkastumaan lennossa ja kukkeudessa keltaisessa kohdatakseen uutuuden jaollisuudessa ja, että lepo olisi loikka jakojen jälkeen kirkkauden jälkeisessä maailmassa ja, että liikunto piilossa olisi kohtaaminen hyytymän ja liikunnon jälkeen kirkkaudessa lentääkseen ymmärryksessä kohti yllätystä saadakseen yllätyksen kirkastumaan punaisessa jalossa valossa ja, että lepäily kukkisi onnensirpaleita.

keskiviikko 20. joulukuuta 2017

Yllätys yllätyksessä kujertelee hahmoissa saadakseen ennätyksen kirkastumaan jaollisuudessa ja, että lepo olisi kirkkaus Daavidissa kohdatakseen epäilyksen jakojen jälkeen kauheuden jälkeisessä liikunnossa ja, että kiire olisi jaollisuus otetussa mustassa maassa lentääkseen riemuissa kohti kirkkauden jälkeistä liikuntoa.
Arvoitus arvoituksessa ja arvoituksen jälkeen tulee vapautus arvoituksesta saadakseen ymmärryksen kukkimaan epäilyksessä saadakseen riemut tuleentumaan, jotta lepo kukkisi hahmoarmeijan toiminnassa saadakseen ennätyksen kyntämään liikuntoa ja, että lento tuntemattomassa olisi loikka sekulariteetissä saadakseen epäilyn oleman todellisuus jalossa valossa ja, että kauneus kukkisi liikuntoa kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen jaot liikkumaan lipevästi kauheuden jälkeisessä maailmassa.
Kello kumisee tohtorille tomeralle saadakseen levon kukkimaan jaollisuudessa ja kirkkauden jälkeen tulee vapautus vapautuksesta saadakseen ennätyksen kukkimaan terissä, joissa paistuu kalat suonikkaat saadakseen ymmäryksen lepäämään jaloilla somilla lentääkseen ennätyksessä kohti kauheuden jälkeistä maailmaa ja, että liikunto kukkisi värien kutinaa kirkkaudessa kohdatakseen uutuuden jaollisuudessa ja kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen hyytymän kirkastumaan valossa ummehtuneessa lentääkseen ymmärryksessä kohti liikuntoa.

tiistai 19. joulukuuta 2017

Onnensirpimä kukkii kaihoa, jotta lepo tarjoaisi hahmoarmeijalle liikuntoa piilossa ja, että onnenkurimus lentäisi piilopaikkaan toiminnassa saadakseen epäilyksen kirkastumaan jaollisuuden jälkeisessä maailmassa saadakseen ennätyksen kilpistymään liikunnossa ja, että hahmot toimisivan kirjassa saadakseen ennätyksen liikkumaan hyytymän kirkkaudessa ja, että liikunto onnessa olisi loikka sekossa saadakseen riemut jakaantumaan kahleissa ja kurimuksessa saadakseen epäilyksen toimimaan ajan ulkopuolella.

lauantai 16. joulukuuta 2017

Onnensiivet vapauttavat vapautuksen kohdatakseen epäilyksen hyytymässä ja kukkeudessa saadakseen toiminnan lepäämään liikunnossa ja sisäpuolella kirkkauden jälkeisessä maailmassa kohdatakseen riemut tyylissä ja liikunnossa sisäisen ohjaamisen saadakseen epäilyksen jakaantumaan selityksessä liikunnon ja auvoisuuden tuulen tuiverruksen.

perjantai 15. joulukuuta 2017

Uusi hahmomaailma kutoo verkkoansa, jotta lepo olisi uusi toisinto liikunnossa ja lennossa kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen ymmärryksen kiertymään narun ympärille ja, että liikunta olisi uusi puhe toistoissa elämänlangan keltaisen saadakseen hyytymän hälventymään kirkkaudessa ja värien kukinnoissa hämärässä.

keskiviikko 13. joulukuuta 2017

Kylmyys rakenteissa, jotta lepäily ja kujertelu kohmottaisi kulkuria eteenpäin elämässä pois varjoarmeijan metkuilta saadakseen ymmärryksen kulkemaan kohti kirkkautta saadakseen epäilyksen kirkastumaan veitsessä ja liikunnossa pois elämänkurimuksesta saadakseen osaksensa työtä.

tiistai 12. joulukuuta 2017

Pilvien kurimus kukkii kauneuden vuoksi saadakseen epäilyksen lentämään valossa kohti yllätystä saadakseen hahmot sädehtimään liikunnossa ja, että kukkeus lentäisi kirkkaudessa kohti ajatustenarmeijaa pilvissä saadakseen hyytymän kirkastumaan liikunnossa ja, että liikunto lepäisi tasaliikunnossa ja kukinnoissa elämän kirkkauden.
Hahmoarmeija kukkii unessa, jotta lento liikuttaisi pilvien kurimusta eteenpäin saadakseen ymmärryksen kieroutumaan epäilyssä ja kukkien toisinnoissa ja, että lepäily elämässä olisi suuri loikka jaollisuudessa saadakseen ennätyksen kirkastumaan kauneuden vuoksi.

sunnuntai 10. joulukuuta 2017

Sisäinen hahmo.

Kuvassa taiteilija Mikko Lautiaisen lumiveistos. Teos on tehty vuonna 2017 Helsingissä, Suomessa, Euroopassa. Hyvää elämää kaikille toivoo taiteilija Mikko Lautiainen.

Suuri loikka on ymmärrystä, jotta lepo olisi uusi kuu pimeällä valtatiellä saadakseen hyytymän jakaantumaan kirkkauden jälkeisessä maailmassa kohdatakseen epäilyksen jakojen jälkeen uutuudessa ja kohtikäynnissä saadakseen hyytymän kirkastumaan valossa kelmeässä.
Kulkuri hahmottaa maailmaa kohti käyvältä autolta, jotta kulku kotiin olisi suuri onnistuminen illalla saadakseen epäilyksen kukkimaan kielessä ymmärtäväisessä ja, että lento piilopaikkaan olisi loikka otetun maailman vuoksi kohdatakseen ymmärrystä yksilöltä saadakseen eläimen pomppimaan jaollisuudessa ja, että lepo olisi suuri aava avaruusalus Stanley Kubrickunessa saadakseen ennätyksen kirkastumaan selityksessä ja suussa kiinniolevana olentona liikunnossa ja ymmärryksessä elämänorjan.

lauantai 9. joulukuuta 2017

Valinta kohtalon avaimissa kukkii kauneuden vuoksi tujuutta saadakseen ennätyksen jakaantumaan jaoissa kohti uutuudenviehätystä lentääkseen jaollisuudessa kohti kauheutta saadakseen sormet väpättämään kirkkauden jälkeisessä maailmassa ja, että lepo olisi uusi kiireellisyyden jälkeinen tuju otollisuus jakojen jälkeen.
Koukeroiset avaimet nostetaan kaivosta, jotta kulkuri kukkisi uuden kuun kauneutta tujuudessa saadakseen ymmärryksen kukkimaan selityksessä ymmärtäväisen yksilön kirkkauden ja, että lepo olisi uusi otto elämästä lentääkseen hyytymän kirkkauden mukana veden pilvien luo saadakseen epäilyksen kirkastumaan Niilon kämmenellä.

maanantai 4. joulukuuta 2017

Suuri vätys elämän kukkii onnensirpaleita, jotta lepäily lentäisi kohti kirkasta valoa saadakseen ymmäryksen olemaan oranssin kaltainen kukinto onnenkätkyeissä lentääkseen kirkkauden jälkeiseen elämään.
Pyhä lento ijäisyyteen, jotta kulkuri kukkisi jakoja ja uutuutta päivänkajossa saadakseen epäilyksen kukkimaan värienkukkeudessa ja, että piilo olisi suuri tyydytys kukkeudessa.
Lento kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen jaollisuuden kukkeudet kukkimaan hyytymässä ja korkeassa valossa saadakseen jaollisuuden jakaantumaan kohti kirkastumista.
Uutuus kävelyssä, jotta kulkuri kukkisi kukkeutta keltaisessa hämyssä saadakseen epäilyksen lentämään värien rekenteissa kohti kirkastumisista yllätyksessä.

sunnuntai 3. joulukuuta 2017

Kukkeus on kiireellisyyden jälkeisessä maailmassa kohtaaminen yöllä, jotta yllätys kukkisi onnenmedettä saadakseen tyydytystä himosta ja kukkeudesta saadakseen riemut revähtämään tuulessa ja, että piru pysyy poissa kukkeudesta.
Pulpahdan veteen kirkkaudessa saadakseni onnenkätkyeitä ja, että liihonta kukkisi kiireellisyyden jälkeisessä liikunnossa paloja, jolla korjataan mielenvänkyröitä saadakseni uutuuden kukkimaan väreissä.
Yllätyn liikunnosta kohdatakseni onnenkätkyeitä liikunnon vuoksi ja, että lento kirkkauden jälkeisessä maailmassa olisi uutuus ennätyksen jälkeen riemuissa ja piilopaikassa saadakseen jaot kulumaan kiireellisyyden jälkeen kohtaamisessa.
Kalsea onni kulkee kohti uutuutta elämässä kohdatakseen liihontaa ja, että liikunto aurinkojenkiemuroiden vuoksi kohottaisi maailman energiavaroja saadakseen jaollisuuden kukkimaan teräisällä liikunnolla ja, että lepäily olisi tyydytys elämännorjalta saadakseen yllätyksen lentämään kohti uutuutta.
Rumpu kumisee, jotta kulkuri lepäisi jaollisuudessa saadakseen riemut ja liikunnon kukkimaan onnenkätkyeissä.
Täyteys kukkii onnea ja kukintoja, jotta riemut lepäisivät piilopaikassa kohdatakseen ennätyksen kirkastumisessa saadakseen jaollisuuden liihottamaan kirkastumiseen väreissä ja, että yllätys kukkisi liikuntoa sadesäällä.
Rakeisa toiseus kulkee jaollisuuden mukana kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen epäilyksen kukkimaan hyttymässä ja, että lepäily kukkeudessa olisi uusi otto elämässä.

lauantai 2. joulukuuta 2017

Uusi usko ottaa hyppysiinsä riittävää kaunista liikuntoa, jotta kulkuri liikkuisi kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen riemuja piilopaikassa ja, että lento kiireen jälkeen olisi suuri loikka hyytymässä.