torstai 30. marraskuuta 2017

Ammottava aukko mielessä väreilee värienkukintoja, jotta lepäily olisi liikunto toiminnassa saadakseen epäilyksen hyytymään valokylvyssä ja, että kiireellisys kukkisi jaloa valoa aina ja kaikkialla saadakseen hyytymän jakaantumaan jaollisuudessa.
Unen ruho kukkii kaikkeutta, jotta lepäily olisi orjallinen kukkeus kehonmuistissa saadakseen kauheuden jälkeisen maailman hyytymään kirkastumisessa ja, että liikunto olisi uutuus kirkkauden jälkeisessä maailmassa ja, että liikunto olisi piilopaikka toiminnassa.
Uusi Vampula kukkii onnea, jotta lepäily kukkisi onnea ja kiireellisyyden jälkeistä maailmaa toiminnassa saadakseen epäilyksen kirkastumaan jaollisuudessa ja kauheuden jälkeisessä maailmassa saadakseen ryvettyneen kulkurin jakaantumaan valon kirkkaudessa kahtia lentääkseen hyytymän mukana kohti kauneuden jälkeistä maailmaa saadakseen ennätyksen kirkastumaan keltaisessa valossa.
Jako jalossa valossa ottaa uutuuden hyppysiinsä saadakseen epäilyksen hyytymään jaollisuudessa ja, että liikunto kukkisi onnessa ollakseen hyytymässä kirkkaus ja liikunto toiminnalle kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen alkuliman kukkimaan hengenkaurassa ja, että lepäily onnenkätkyeissä kukkisi liikuntoa kirkkaudessa.
Elämänorja on kauheuden jälkeisessä maailmassa kujertelevaisuus saadakseen epäilyksen olemaan kirkkauden jälkeisessä maailmassa kauneus peitsen terällä ja, että lento kujan takana olisi uusi väänne sielussa, jossa lepää pakopaikka lentojen jälkeen. Kukinta ottaa vallan kulkurin jaollisuudesta saadakseen ennätyksen lepäämään onnenkätyeissä ja, että onnekas satumaa kirkastuisi piilopaikassa kulkurille.
Ahtuva noituudessa, jotta kulkuri väreilisi kauheudessa ja kauneuden toisella puolella saadakseen ennätyksen kirkastumaan jakojen jälkeisessä maailmassa lentääkseen epäilyksen mukana kohti Vattulaa saadakseen kirkkauden jakaantumaan värien väreilyssä ja toiminnan laeissa.

maanantai 27. marraskuuta 2017

Sorea myyty maa tarjoaa uusia värinöitä lentääkseen epäilyksessä kohti pilviriuttoja kohdatakseen yllätyksen jaollisuuden jälkeisessä maailmassa ja, että lento piilopaikkaan olisi kulkurille nostatus elämään.
Rakenteet kohtaavat mielenkujerruksen, jotta elämännorja kohtaisi yllätyksen alhaalta saadakseen hyytymän jakaantumaan kirkastumisessa lentääkseen epäilyksessä kohti onnenkätkyeitä illalla ennen ahtuvien saapumista.
Värien rakenteet ja rakeisuudet kohtaavat kulkurin, jotta elämä kirkastuisi yllätyksessä saadakseen hyytymän lipeämään jakojen vuoksi ja, että epäilys loiventuisi kirkastumisessa yöllä, jolloin jaollisuus kohtaa uutuuden kiireellisyyden jälkeisessä maailmassa lentääkseen epäilyksessä kohti uutuutta.
Tässä kuvassa on taiteilija  Mikko Lautiainen. Kuvan hatuntekijä on taiteilija Mikko Lautiainen. Tämän kuvan otti Jussi Männistö. Kuvaus tapahtui Helsingissä, Suomessa, Euroopassa. Kuvaus tapahtui keväällä 2017.
Ohut ajatus kirkastuu, jotta yllätys kirkastuisi pilvienhattaroissa saadakseen ymmärryksen jakaantumaan kirkkauden jälkeisessä maailmassa ja, että lepo uutisissa olisi kiireellisyyden jälkeisessä maailmassa epäilys kirkastumisessa.
Ijäisyys rakeisissa pilvissä kohtaa jaollisuuden ja kirkkauden jälkeisen maailman saadakseen hyytymän kirkastumaan kellojen kuminassa ja, että lepo olisi työtä liikunnossa ja riemuissa kohdatakseen epäilyksen yllätyksessä.

perjantai 24. marraskuuta 2017

Annettu ja otettu todellisuus on rippeitä, jotta kulkuri kulkisi pois kirkkaudesta saadakseen jaollisuuden hyytymään ruskeassa maassa ja, että lento kirkkaudessa olisi yllätys epäilyksessä saadakseen ennätyksen jakaantumaan kiireen jälkeisessä maailmassa ja, että kohtaaminen olisi uutuus väreissä.
Rakeisa uutuus on kirkkaudessa kohtaaminen, jotta ulkoilu loistaisi pihvejä kirkkaasti saadakseen ymmärryksen olemaan kirkkauden jälkeisessä maailmassa uusi epäilys saadakseen ennätyksen lentämään ahtuviin ja toisintoihin jakojen vuoksi.

perjantai 17. marraskuuta 2017

Marraskuu on Harmaskuu.

maanantai 13. marraskuuta 2017

Elämä ja maailma on hetkissä, joissa kytee jalo palo, joissa lepää elämän kokonaisuus saadakseen ymmärryksen kirkastumaan jakojen jälkeen lentääkseen ennätyksessä kohti ja pois rakenteista, joissa ilmenee savu harmaa ja, että lepäily kujerteleva kirkastuu ahtuvan lailla kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen epäilyksen kukkimaan ja kuuhkimaan hyytymän jälkeisessä maailmassa.

sunnuntai 12. marraskuuta 2017

Epäilys luovuudessa kukkii liikuntoa, jotta jumpsuttelu kuvien takana olisi suuri liikunto liikunnon takana saadakseen ennätyksenkukinnot lentämään harmaallisuuden taakse ja, että kiireellisyys näivettyisi onnenkätkyeissä.
Taonta tahtojen jälkeen, jotta pulpahtaminen olisi uutuus kirkkaudessa ja, että kuljeskelu olisi kirkastuminen öisessä tapahtumassa saadakseen epäilyksen lentämään kohti onnenkätkyeitä ja, että lento pois liikkeen vuoksi olisi suuri aava todellisuus kirkkauden jälkeisessä maailmassa kohdatakseen epäilyksen jakojen jälkeen liiketilassa ja toiminnassa, että lento pois Daavidissa olisi suuri oppimistapahtuma kirkastumisessa aamuhämärässä.
Lento ijäisyyteen, jotta kulkuri toivoisi kuvia tapahtuvaksi saadakseen elämyksen kirkastumaan kirkkauden jälkeisessä maailmassa ja, että yllätys olisi uutuus kiireellisyyden jälkeissä maailmassa kohdatakseen epäilyksen jakojen jälkeen.
Uutuus kirkkaudessa ja, että kulkuri jakaantuisi jaollisuuden jälkeissä maailmassa kohti epäilyksen kukintoja saadakseen uutuuden kirkastumaan jaollisuudessa.
Kohteellisesti totta saadakseen ennätyksen jakaantumaan pellolla lentääkseen ymmärryksen mukana kohti jaollisuuden mukaista maailmaa saadakseen epäilyksen jälkeistä maailmaa lentääkseen hyytymänkirkkauden jälkeiseen maailmaan saadakseen epäilyksen kukkimaan hedehtivässä katseessa kirkkauden jälkeisessä maailmassa.
Uutuus tavallisuudessa on radikaali tapa kunnioittaa elämää saadakseen lapaset kirkastumaan hahmotelmassa ja, että yllätys kukkisi uutuudessa kaikkina aikoina ymmärrettävästi. Lepäily kukkii onnenkätkyeitä illalla saadakseen riemut kirkastumaan jakojenjälkeisessä maailmassa lentääkseen tyylikkäästi kohti pohjoista ilmanalaa.
Hahmot kurjistuvat, jotta lepäily kirkkaudessa kukkisi kauneutta liikunnossa saadakseen epäilyksenhahmot kirkastumaan tavallisuudessa ja, että liikunto kirkkaudessa ja värienvärinöissä olisi kulkurille kukkeus ennätyksenkirkastumisessa lentääkseen riemuihin saadakseen jaot lepäämään riveissä änkyräisissä.
Uutuus valinnoissa kukkii lepäilyn jälkeistä maailmaa lentääkseen epäilyksen maailmaan ja, että kohteet kukkisivat kauheuden kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen ennätyksen kirkastumisen hyytymään jaollisuudenkukinnoissa ja, että liikunto piilossa olisi suuri loikka kirkkauden jälkeisessä maailmassa kohdatakseen ennätyksen yöllä kirkkauden jaollisuudessa.
Kauheus tavallisuudessa kukkii valintoja, jotta lepäily kukinnoissa lennättäisi hedelmiä vänkyräisiä kohti kirkkauden jälkeistä maailmaa saadakseen ennätyksen kirkastumaan kauneuden jälkeiseen maailmaan ja, että lepäily kukkeudessa kukkisi uusia värinöitä hämärässä ilmanalassa saadakseen epäilyksenkukinnot lentämään kiireellisyyden jälkeiseen maailmaan.
Tunnustamaton totuus tarttuu kauheutta poskista saadakseen elämyksen kukkimaan liikunnossa, jotta kulkuri ja lepäily kukkisi kiireellisyyden jälkeen kirkkauden jälkeisessä maailmassa saadakseen hyytymän kirkastumaan liikunnossa ja, että lepäily yllätyksessä olisi jaollisuus poskissa.

lauantai 4. marraskuuta 2017

Kauheus kauneudessa tarttuu liikuntoa päästä saadakseen epäilyksen kukkimaan uudessa kuosissa, jotta lepäily kulkurille olisi uusi kokemus kokemuksesta uudella maalla saadakseen riemut kukkimaan violetissa sävyssä ja hienossa paperissa.
Pilvienkahleet kukkivat kirkkautta, jotta lepäily kulkurille olisi suuri loikka kohti värienkukintaa saadakseen ennätyksen kirkastumaan ja kohtalon kirkastumaan veitsenterällä saadakseen epäilyksen kukkimaan hyytymän jälkeisessä maailmassa lentääkseen ymmyrkäiseen pimentoon ullakolla saadakseen kiireen tuntumaan sekolta.

torstai 2. marraskuuta 2017

Sakevuus lepäilyssä ja kohti maailmaa menossa on jaollisuus toiseudessa.
Tuttuus toiseudessa, jotta riemu ja kulkuri pystyisi lepäilemään kevätsateessa saadakseen ennätyksenkirjonnan kukkimaan kauheudessa ja toistoissa otetun jalon jaollisuuden saadakseen epäilyksen onnen jakaantumaan kauneudessa.